Tóm tắt Về luân lí xã hội ở nước ta hay, ngắn nhất (10 mẫu)

Tóm tắt Về luân lí xã hội ở nước ta hay, ngắn nhất (10 mẫu)

Tóm tắt về luân lí xã hội ở nước ta

Tóm tắt ngắn nhất về đạo đức xã hội ở nước em (10 bài văn mẫu)

Bài giảng: Về đạo đức xã hội nước ta – Cô Thúy nhan (GV thời chiến tranh Việt Nam)

Bạn Đang Xem: Tóm tắt Về luân lí xã hội ở nước ta hay, ngắn nhất (10 mẫu)

Tóm tắt bài Đạo đức xã hội Trung Quốc Ngữ văn lớp 11 gồm những bài tóm tắt hay nhất, ngắn gọn nhất giúp các em học sinh biết cách tóm tắt bài Đạo đức xã hội Trung Quốc để từ đó biết cách tóm tắt bài Đạo đức xã hội Trung Quốc. Những nét chính về nội dung văn bản Xem kĩ ngữ văn lớp 11.

Khái quát về đạo đức xã hội ở nước tôi – Bài mẫu 1

Đạo đức xã hội của nước ta tuyệt nhiên không thể biết được. Sự thiếu đạo đức xã hội là do người dân nước ta không biết nghĩa vụ của người dân với nhau, nghĩa vụ của mỗi người trong nước đối với nhau, dẫn đến tình trạng ai sống ai chết, dù ai là ai. chết. Đừng quan tâm đến người khác. Đó là sự thiếu ý thức tập thể, không biết bảo vệ lợi ích chung, không biết bênh vực lẫn nhau. Nhân dân ta trước đây cũng có tinh thần đoàn kết, nhưng bây giờ đã xa nhau. Nước ta chưa có đạo đức xã hội, vì vua quan chỉ biết tư lợi, chỉ biết mua bán quan chức, dân càng nô lệ, càng ở lâu, quan lại càng giàu. Nay nước Việt Nam muốn được tự do, độc lập thì trước hết dân tộc ta phải có khối đồng minh. Muốn có công đoàn thì phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội.

Khái quát đạo đức xã hội ở nước tôi – mẫu 2

Đất nước ta không ai biết đạo đức xã hội. Người dân nước ta không biết nghĩa vụ của người dân phải sống với nhau, nghĩa vụ của mọi người sống trong cùng một đất nước, vì vậy bất kể ai sống chết, người này không quan tâm đến người khác, vì vậy công bằng xã hội không thể tồn tại . Nguyên nhân là do thiếu ý thức tập thể, không bảo vệ được lợi ích chung, không bảo vệ được nhau. Ai trong chúng ta, những người từng có ý thức tập thể cũng đã phai nhạt. Ở nước ta không có đạo đức xã hội mà vì vua quan chỉ biết tham quyền, mua chức bán chức, chỉ muốn dân làm nô lệ, càng cầm quyền càng giàu. chính phủ sẽ được. Vì vậy, muốn nước Việt Nam được tự do, độc lập thì trước hết dân tộc ta phải có một khối đồng minh. Nếu đất nước muốn có công đoàn, nó phải thúc đẩy chủ nghĩa xã hội.

Tổng quan về đạo đức xã hội ở nước tôi-Mẫu 3

Về đạo đức xã hội của nước ta Trích đoạn thứ ba bài viết Đạo đức và luân lý do Viên Phiên Châu đăng vào tối ngày 1 tháng 9 năm 2018, tức tháng 11 năm 1925 Vào ngày 19 tại một nhà họp thanh niên ở Sai Kung.

Đạo đức xã hội nước mình không ai biết cả. Theo quá trình này, các nước phương Tây lớn mạnh là nhờ học tập đạo đức dân chủ, đoàn kết, lập công, biết bảo vệ lợi ích chung, kiên quyết đấu tranh cho công lý.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa không khí xã hội nước ta xưa và nay. Từ xa xưa dân tộc ta đã có ý thức đoàn kết, chung lợi, đoàn kết. Bây giờ trần trụi, bất cẩn, sợ hãi, đờ đẫn. Người dân nước ta không hiểu nghĩa vụ của con người khi sống với con người, thậm chí nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong nước. Tham quyền thế, tham vinh vua, sinh đạo đức giả, xu nịnh. Vua chúa chỉ biết tư lợi, hành hạ, hành hạ dân, làm khổ dân, ra sức độc đoán, cướp bóc.

Vì vậy, muốn nước Việt Nam được tự do, độc lập thì dân tộc Việt Nam trước hết phải đoàn kết, phải biết thương yêu tổ quốc, đùm bọc lẫn nhau, phải biết đấu tranh cho công lý.

Tổng quan về đạo đức xã hội ở nước tôi-Mô hình 4

Xã hội đạo đức thực sự của đất nước chúng ta là không rõ, và mọi người còn ngu dốt hơn nhiều so với một đất nước có đạo đức. Sở dĩ nước mình không có đạo đức là bởi vì người ta sinh ra đã như ngủ quên, cái gì cũng không biết, sống hơn chết, sống chết không phân biệt ai với ai, không màng đến nhau. . Đó là do nhân dân ta chưa đoàn kết, ý thức dân chủ còn yếu, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình. Trên đường đi gặp người gặp nạn, kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt nạt, mù quáng lướt qua, dường như người đau khổ cũng không ngăn cản ta. Còn bọn vua quan bóc lột nhân dân, làm cho đời sống nhân dân cơ cực, lầm than. Từ đó thể hiện thái độ trào phúng, phê phán.Chữ “Thượng” không nói lên bản chất của vua chúa và quan lại lúc bấy giờ, vua hưởng phú quý và củng cố đức tính của giai cấp quyền lực. Vì vậy, muốn nước Việt Nam được độc lập thì trước hết phải đoàn kết toàn dân, không được truyền bá chủ nghĩa xã hội trong nhân dân Việt Nam.

Khái quát đạo đức xã hội ở nước em – mẫu 5

Một đất nước muốn phát triển thịnh vượng, kinh tế ổn định, đời sống nhân dân ổn định, hạnh phúc thì trước hết phải có sự đóng góp của nhà vua và các vị quan đứng đầu chính quyền đất nước. Quan trọng nhất, đó là sự ủng hộ của người dân và người dân cùng nhau tạo ra một xã hội mạnh mẽ hơn. Trong xã hội xưa, khi vua cầm quyền, quan lại chỉ muốn bóc lột đời sống của dân cày để tư túi, chỉ biết nghĩ đến mình, lợi riêng, làm cho dân khổ, đời lầm than. . Làm cho người ta mất đi niềm tin vào cuộc sống, từ những con người chỉ biết làm những gì tốt nhất cho mình, dẫn đến mất đoàn kết toàn dân, không đoàn kết tập thể.

Tổng quan về đạo đức xã hội ở nước tôi-Mẫu 6

Có phong cách lập luận rõ ràng. Lập luận sắc bén, dẫn chứng vững chắc, giọng điệu đa âm: lúc mềm mỏng, lúc chậm rãi, lúc cương quyết, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng… Các tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước và tư tưởng tiến bộ của nhà thơ, tác giả. Tuân thủ các ý tưởng về sự thống nhất, dân chủ và công lý, và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quốc gia.

Tổng quan về đạo đức xã hội ở nước tôi-Mô hình 7

Đoạn trích về đạo đức xã hội ở nước ta thuộc phần thứ ba của bài “Đạo đức và luân lý ở phương Đông và phương Tây” của Pan Zhouting đăng tại Hội Thanh niên Sài Gòn vào tối 19-11-1925. Nội dung đoạn trích toát lên dũng khí của một người yêu nước dám vạch trần hiện thực đen tối của xã hội và nêu cao tư tưởng dân chủ. Tác giả cho rằng việc truyền bá đạo đức xã hội là rất cấp thiết và quan trọng để khôi phục tinh thần trách nhiệm của con người đối với đất nước, với nhân dân; hướng con người tới mục tiêu phấn đấu vì chủ quyền, độc lập, tự do và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. . Khán giả của bài phát biểu của Phan Châu Trinh trước hết là khán giả, sau đó là toàn thể nhân dân Việt Nam. Đoạn văn thể hiện một phong cách chính luận đặc sắc: lúc chậm rãi nhẹ nhàng, lúc lại sắc bén, dứt khoát và thuyết phục.

………………………………………….. . .

………………………………………….. . .

………………………………………….. . .

Tác giả đạo đức xã hội ở nước tôi

A. Nội dung công việc

Đạo đức xã hội nước mình không ai biết. Sự thiếu đạo đức xã hội là do người dân nước ta không biết nghĩa vụ của người dân với nhau, nghĩa vụ của mỗi người trong nước đối với nhau, dẫn đến tình trạng ai sống ai chết, dù ai là ai. chết. Đừng quan tâm đến người khác. Đó là sự thiếu ý thức tập thể, không biết bảo vệ lợi ích chung, không biết bênh vực lẫn nhau. Nhân dân ta trước đây cũng có tinh thần đoàn kết, nhưng bây giờ đã xa nhau. Nước ta chưa có đạo đức xã hội, vì vua quan chỉ biết tư lợi, chỉ biết mua bán quan chức, dân càng nô lệ, càng ở lâu, quan lại càng giàu. Nay nước Việt Nam muốn được tự do, độc lập thì trước hết dân tộc ta phải có khối đồng minh. Muốn có công đoàn thì phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội.

b.Về công việc

1. Tác giả

*CV:

– Phan Châu Trinh (1872 – 1926), tuẫn tiết, hiệu Hồ Tây, hiệu là Hima.

– Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam.

– Sinh ra trong thời đại đất nước đổi thay:

Xem Thêm: Thế nào là văn miêu tả? – tiếng việt 4 tập 1 trang 140 – Tech12h

+ Chiến dịch chống vua Pháp (1885 – 1896) nổ ra và thất bại.

+ Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối đấu tranh và lãnh đạo.

– là nhà chí sĩ yêu nước lớn đầu thế kỷ 20:

+ Năm 1901: Năm Kỷ Sửu, ông được thăng hàm phó, làm ít lâu thì rời văn phòng để tham gia hoạt động cách mạng.

+ 1906: Bắt đầu phong trào cải cách.

+ Năm 1908: Phong trào kháng thuế giữa kỳ nổ ra, thất bại, Pan Zhouting bị bắt giam ở Côn Đảo.

+ 1911: Sang Pháp bí mật thành lập tổ chức cách mạng.

+ 1925: Trở về Trung Quốc tiếp tục diễn thuyết bảo vệ dân chủ.

+ 1926: Pan Zhouting qua đời.

⇒ Phan Châu Trinh là nhà hoạt động chính trị – xã hội quan trọng của dân tộc Việt Nam.

Xem Thêm : Tập làm văn lớp 3: Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi đầu tiên em đi học (46 mẫu) Kể về ngày đầu tiên đi học

*Sự nghiệp văn chương:

<3

– Sự nghiệp sáng tạo:

+ Thể loại: Văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạng.

+ Tác phẩm tiêu biểu: Bức thư đầu tiên của Chính phủ Pháp (1906); Phòng điều trần (1922); Luân lý và luân lý ở phương Tây (1925)…

2. Đang hoạt động

A. Vị trí đoạn trích: Về đạo đức xã hội nước mình nằm trong phần thứ ba của bài Đạo đức và đạo đức.

Nền sáng tác: 19-11-1925 tại YMCA Sài Gòn.

Thể loại: Văn nói (ngôn tình).

Biểu hiện: Nghị luận.

Bố cục: 3 phần.

– phần 1 (từ đầu đến lâu lắm rồi): Ở nước ta chưa có đạo đức xã hội, người ta chưa có khái niệm đạo đức xã hội.

– Phần 2 (còn tiếp còn): Tác giả giới thiệu thực trạng và phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay.

– Phần thứ ba (còn lại): Giải quyết vấn đề đạo đức xã hội ở nước ta.

Giá trị nội dung:

-Tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước và tư tưởng tiến bộ của tác giả.

– Tuân thủ các tư tưởng đoàn kết, dân chủ và công bằng để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc.

Giá trị nghệ thuật:

– Phong cách lập luận rõ ràng.

Xem Thêm: Các đề văn về Thương vợ (Tú Xương) thường gặp trong đề thi

– Lập luận sắc bén.

– Bằng chứng thuyết phục.

– Đa âm: có lúc nhẹ nhàng, chậm rãi, lúc chắc chắn, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng…

c. Đọc hiểu

1. Nêu thực trạng đất nước và tuyên bố nước ta không có đạo đức xã hội.

– Đạo đức xã hội: chân lý của chủ nghĩa xã hội, tôn trọng quyền bình đẳng của mọi người, không chỉ liên quan đến từng gia đình, mà còn liên quan đến đất nước, và rộng hơn nữa là toàn thế giới.

– Sự phát triển của đạo đức trong xã hội phương Tây trải qua ba giai đoạn: gia đình, đất nước và xã hội.

– Cách vào chủ đề:

+ Khẳng định: Đạo đức chân chính của xã hội nước ta tuyệt nhiên không ai biết.

+ So sánh đạo đức xã hội nước ta với đạo đức dân tộc phương Tây làm rõ: So với đạo đức dân tộc, bản thân còn dốt nát hơn nhiều nên luân lý, đạo đức không còn.

⇒ Cách đặt câu hỏi một cách thẳng thắn và gây ấn tượng với khán giả.

– Phản bác những thứ vô bổ:

Lời nói của +bạn bè không thay thế cho đạo đức xã hội nên không cần giải thích.

+ Nho giáo bị hiểu sai.

⇒ Tránh hiểu sai, bóp méo khái niệm đạo đức xã hội.

– Lý luận:

+ Vận dụng phép lập luận so sánh và bác bỏ.

+ Những từ có ý nghĩa tích cực mạnh mẽ.

+ Giọng văn trong sáng, hùng hồn.

+ Trình bày thuyết minh.

⇒ Đầu óc người viết sắc sảo, nhạy bén.

2. Thực trạng và nguyên nhân của sự suy thoái đạo đức xã hội ở nước ta.

Xem Thêm : Giáo án Sang Thu Hữu Thỉnh chi tiết đầy đủ nhất

– Đạo đức xã hội ở Châu Âu, Pháp và Việt Nam:

Bên châu Âu, bên Pháp

Tham gia cùng chúng tôi

– Rất phổ biến và ngày càng phát triển.

– Bằng chứng: mọi lúc…mới nghe.

– Lý do: đoàn kết, thành tích (ý thức sẵn sàng làm việc cùng nhau…), trình độ học vấn (văn hóa), tầm nhìn,…

– Không hiểu, không biết, êm như ngủ (thơ mê, tê tái).

Xem Thêm: Bài thơ Đồng chí Tác giả Chính Hữu, sáng tác năm 1948

– Dẫn chứng: Mọi người phải chú ý đến…tôi.

– Lý do: Chưa có tổ chức công đoàn, ý thức dân chủ kém.

– So sánh Việt Nam:

Quá khứ

Hôm nay

– Tổ tiên tôi cũng biết về công đoàn và công ích.

– Cằn cỗi, bất cẩn, sợ hãi, trì trệ.

⇒ Khẳng định chủ nghĩa xã hội thịnh hành ở phương tây, ở nước ta hiện nay nhân dân ta không biết ( nguyên nhân mất nước).

– Nguyên nhân nước ta chưa có đạo đức xã hội:

<3

+ Học trò danh lợi → dối trá, xu nịnh → phá hoại đoàn kết dân tộc.

<3<3

– Nghệ thuật:

+Địa chỉ: sinh viên, mũ lưỡi trai, đàn ông mặc áo choàng đen, quan chức, xã hội thượng lưu, tù trưởng, băng cướp có giấy phép…

+ Những hình ảnh gợi hình, ví von: người đàn ông đội mũ thắt lưng ngồi trên, cúi xuống trong chiếc khăn đen rộng thùng thình, tên cướp có giấy phép…

+ Dùng câu cảm thán, lặp ngữ pháp: “Dân trí! Dân trí càng giàu!”

– Thái độ của tác giả:

<3

+ châm biếm, châm biếm giai cấp thống trị.

+ Xót xa, thương cảm trước cảnh ngộ khốn cùng, bị áp bức của người dân, trước vận mệnh của dân tộc.

⇒ Tư cách trung thực, kiên cường và bản lĩnh, là những con người yêu nước hết lòng vì sự nghiệp đổi mới đất nước, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Giải pháp

– Muốn được độc lập tự do → có tổ chức công đoàn → truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa (dân chủ) trong nhân dân.

⇒ Cách giải quyết rõ ràng, ngắn gọn, có sức thuyết phục → Thể hiện tầm nhìn và ước mơ về một tương lai tươi sáng cho đất nước.

– Nghệ thuật: Cách kết hợp yếu tố nghị luận với yếu tố trình bày.

+ Yếu tố thảo luận:

 • hợp lý và logic;
 • Bằng chứng cụ thể và thực tế;
 • Giọng nói mạnh mẽ, hùng hồn;
 • Từ ngữ chính xác, hiệu quả nhận thức cao.
 • + thành phần biểu thức:

  • Sử dụng dấu chấm than; thành phần mở rộng câu;
  • Một cụm từ thể hiện tình đồng chí, tình bằng hữu sâu sắc: Đồng bào ta, đồng bào ta…
  • Viết tự ti: vì đông người…
  • → Lập luận có sức thuyết phục, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, cảm xúc của người nghe, người đọc.

   d.Sơ đồ tư duy

   Học lớp 11 của nước ta hay các lớp đạo đức xã hội khác:

   • bài viết về đạo đức xã hội của đất nước tôi (hay nhất)

   • Viết bài văn nghị luận về đạo đức xã hội ở nước ta (ngắn nhất)

    Xem các khóa học viết luận tuyệt vời khác:

    • Lý do bình luận
    • Quyền được phục hồi cho kẻ cầm quyền (v.huy-go)
    • Thực hành lập luận và phê bình
    • Tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng dân tộc bị áp bức (Nguyễn An)
    • Ba cống hiến lớn của Mác (ph. Engels)
    • Phong cách ngôn ngữ chính trị
    • Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

     khoahoc.vietjack.com

     • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
     • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
     • Gần 40.000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 11
     • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục