Giải Toán lớp 3 trang 96 Kết nối tri thức, Cánh diều

Giải Toán lớp 3 trang 96 Kết nối tri thức, Cánh diều

Toán lớp 3 trang 96

Video Toán lớp 3 trang 96

Trang 96 Tập 1 Trọn Bộ Giải Toán Lớp 3 Tập 2 Chứa nội dung giáo khoa sâu rộng và sách bài tập liên kết kiến ​​thức, Kitet sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hoàn thành các bài vở bài tập Toán lớp 3 trang 96. Bạn có thể truy cập trang hoặc xem giải pháp i> để biết chi tiết.

Bạn Đang Xem: Giải Toán lớp 3 trang 96 Kết nối tri thức, Cánh diều

Giải toán lớp 3 trang 96 kiến ​​thức nối, con diều

Giải trang 96 SGK toán lớp 3 (cả 3 cuốn)

– Diều:

 • (Cánh diều tập 1) Cùng luyện giải toán lớp 3 trang 95, 96

  Xem giải pháp

 • (Cánh diều tập 2) Giải bảng thống kê trang 95, 96, 97 toán lớp 3

  Xem giải pháp

  – Liên kết kiến ​​thức:

  • (Kết Nối Tri Thức Tập 1) Giải Toán Lớp 3 Trang 95, 96 Bài 35: Bài tập chung

   Xem giải pháp

  • (Kết nối tri thức tập 2) Giải bài 70 trang 94, 95, 96 Toán lớp 3: Nhân với số có 5 chữ số

   Xem giải pháp

   Giải bài tập toán lớp 3 trang 96 (cả 3 cuốn)

   – Sách Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 96 Tập 1 (Mới):

   • (Mối liên hệ kiến ​​thức) Sách bài tập Toán lớp 3 Bài 38: Biểu thức số. Đánh giá biểu thức số (trang 94, 95, 96, 97)

    Xem giải pháp

   • (Tầm nhìn sáng tạo) Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 96, 97, 98 Ôn tập về Hình học và Đo lường

    Xem giải pháp

   • (kite) Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Hình tam giác trang 96, 97, 98. tứ giác

    Xem giải pháp

    – Sách Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 96 Tập 2 (Mới):

    • (Kết nối kiến ​​thức) Sách bài tập Toán lớp 3 Bài 72: Bài tập chung (Tập 2 trang 96, 97, 98)

     Xem giải pháp

    • (Diều) Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Trang 95, 96, 97 Tập hợp, phân loại, thống kê sổ sách

     Xem giải pháp

     Lưu trữ: Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 96 (Sách Cũ)

     Bài 1 (SGK Toán 3 trang 96):Viết các số (vào bảng):

     a) 9731; 1952; 6845; 5757; 9999

     Mẫu: 9731 = 9000 + 700 + 30 +1

     b) 6006; 2002; 4700; 8010; 7508

     Mẫu: 6006 = 6000 + 6

     Giải pháp:

     Xem Thêm: Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

     a) 1952 = 1000 + 900 + 50 + 2

     5757 = 5000 + 700 + 50 + 7

     6845 = 6000 + 800 + 40 + 5

     9999 = 9000 + 900 + 90 +9

     b) 2002 = 2000 + 2

     8010 = 8000 + 10

     4700 = 4000 + 700

     7508 = 7000 + 500 + 8

     Bài 2 (SGK Toán 3 trang 96):Viết tổng theo mẫu:

     a) 4000 + 500 + 60 + 7

     Xem Thêm : Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2

     8000 + 100 + 50 + 9

     3000+600+10+2

     5000 + 500 + 50 + 5

     7000 + 900 + 90 + 9

     Mẫu: 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567

     b) 9000 + 10 + 5

     6000+10+2

     5000 + 9

     4000+400+4

     2000 + 20

     Mẫu: 9000 + 10 + 5 = 9015

     Giải pháp:

     1) 8000 + 100 + 50 + 9 = 8159

     3000 + 600 + 10 + 2 = 3612

     5000 + 500 + 50 + 5 = 5555

     7000 + 900 + 90 + 9 = 7999

     b) 6000 + 10 + 2 = 6012

     5000 + 9 = 5009

     4000 + 400 + 4 = 4404

     2000 + 20 = 2020

     Bài 3 (Trang 96 SGK Toán 3): Viết số, biết số gồm:

     Xem Thêm: Chính tả bài Luật bảo vệ môi trường trang 103 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1

     a) Tám nghìn, năm trăm, năm mươi, năm đơn vị.

     b) Tám nghìn, năm trăm, năm mươi.

     c) Tám nghìn, năm trăm

     Giải pháp:

     Một) 8555

     b) 8550

     c) 8500

     Bài 4 (SGK Toán 3, trang 96): Viết bốn chữ số bằng nhau

     Giải pháp:

     Các số là: 1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999

     Lý thuyết tứ số. Số 10 000

     I. Kiến thức cơ bản

     Lý thuyết:

     Số có bốn chữ số gồm các hàng: nghìn, trăm, chục, đơn vị.

     – Số 10 000 đọc là mười nghìn hoặc mười nghìn.

     Ví dụ: Hướng dẫn cách viết và đọc các số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 6 đơn vị.

     Giải pháp:

     Số gồm 1 nghìn 4 trăm 2 chục 6 đơn vị được viết là 1426.

     Đọc: 1426.

     Hai. Dạng toán học

     Dạng 1: Viết số

     Xem Thêm : Chữ Ký Tên Trân Đẹp ❤️️ Mẫu Chữ Kí Trân, Trấn Phong Thủy

     Cách làm: Với mỗi số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị thì cần viết dưới dạng số.

     Cách thực hiện:

     +) Viết các số theo thứ tự từ trái sang phải: hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

     +) Dòng nào bị thiếu sẽ được ghi số 0.

     Ví dụ 1: Giải thích cách viết, đọc các số gồm 6 nghìn, 7 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.

     Giải pháp:

     Các số 6 nghìn, 7 trăm, 0 mười và 5 được viết là 6705.

     Đọc: sáu nghìn bảy trăm lẻ năm.

     Ví dụ 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống cho sẵn.

     Giải pháp:

     Dạng 2: Cách đọc một số, viết lại số khi đọc

     Xem Thêm: Chữ Ký Tên Diệp, Điệp Phong Thủy ❤️️ Chữ Kí Tên Diệp Đẹp

     Cách làm: Viết lại các số theo thứ tự từ hàng nghìn đến hàng đơn vị.

     Ví dụ 2: Số tám nghìn năm trăm hai mươi mốt được viết là:

     Giải pháp:

     Tám nghìn năm trăm hai mươi mốt được viết là 8521.

     Đáp án: 8521.

     Dạng 3: Viết một số thành tổng và ngược lại

     Phương pháp: Phân tích một số có 4 chữ số đã cho thành tổng của hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

     Ví dụ 1: Viết số 1049 (theo mẫu):

     Mẫu: 9193 = 9000 + 100 + 90 + 3.

     Giải pháp:

     Ta có: 1049 = 1000 + 0 + 40 + 9.

     Ví dụ 2: Viết tổng 4000 + 500 + 80 + 1 dưới dạng:

     Số mẫu: 7000 + 900 + 30 + 8 = 7938.

     Giải pháp:

     Ta có: 4000 + 500 + 80 + 1 = 4581.

     Dạng 4: Điền số theo dãy

     Phương pháp: Các số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị

     Các hàng nghìn, hàng trăm và hàng chục lần lượt khác nhau một nghìn, một trăm và hàng chục.

     Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

     a) 2000; 3000; 4000 ; …; …; …..

     b) 9600; 9700; 9800;…;…..

     c) 1120; 1130; 1140;…;… ;….

     Giải pháp:

     a) Các số trong dãy đã cho là các số tự nhiên liên tiếp phần nghìn nên chúng khác nhau 1000.

     Vậy ta điền các số ở dòng có chấm là: 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000.

     b) Các số trong dãy đã cho là tròn trăm liên tiếp nên hiệu của chúng là 100.

     Vậy ta điền các số có chấm: 9600; 9700; 9800; 9900; 10 000.

     c) Các số trong dãy số đã cho là các số thập phân liên tiếp nên khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 10 đơn vị.

     Vậy ta điền các số ở dòng có chấm là: 1120; 1130; 1140; 1150; 1160; 1170.

     Tham khảo bài tập Toán chương 3: Các số khác trong phạm vi 10000:

     • Số 10 000 – Bài tập
     • Midpoint – Trung điểm của đoạn thẳng.
     • Bài tập trang 99
     • So sánh các số lên tới 10000
     • Bài tập trang 101
     • Bài tập lớp 3 trong sách mới có lời giải:

      • (mới) Đáp án kiến ​​thức về kết nối bài tập về nhà lớp ba
      • (Mới) Đáp án bài tập về nhà lớp ba của Creative Vision
      • (Mới)Giải bài tập diều lớp 3

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục