Hướng dẫn Giải bài 24 25 26 27 28 trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn Giải bài 24 25 26 27 28 trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Toán 7 tập 2 trang 38

Hướng dẫn giải bài §5. Đa Thức, Chương 4 – Biểu Thức Đại Số, SGK Toán 7 Tập 2. Nội dung Giải bài 24 25 26 27 28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2 bao gồm các công thức, lý thuyết và phương pháp giải bài tập trong phần đại số của SGK toán giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 7.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn Giải bài 24 25 26 27 28 trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Lý thuyết

1. đa thức

Đa thức là tổng của các đơn thức. Mỗi đơn thức có tổng gọi là một hạng tử của đa thức.

Ví dụ:

Đa thức \(2x^2-xy+5x^2y-\frac{1}{2}y^2\) có thể viết lại thành: \((2x^2)+( -xy )+ (5x^2y)+(\frac{-1}{2}y^2)\)

Sử dụng thuật ngữ \(2x^2;(-xy);5x^2y;(\frac{-1}{2}y^2)\)

Thông thường để cho ngắn gọn người ta thường dùng chữ in hoa \(a,b,c,m,n,p,q,…\) để biểu diễn các đa thức

Chú ý: Mọi đơn thức đều được coi là một đa thức.

2. Rút gọn đa thức

Để rút gọn đa thức, ta thực hiện cộng các đơn thức đồng dạng (trong đa thức đó).

Ví dụ:

Đa thức \(q=xy-x^2-2xy+\frac{1}{2}x^2\) rút gọn thành \(q=-xy-\frac{1} { 2 } x^2\).

3. Bậc của đa thức

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất ở dạng đơn giản hóa của đa thức.

Ví dụ:

Bậc của đa thức \(p=-xy-\frac{-2}{5}x^3+x^3y\) là \(4\) (bậc của \ (x) ^3y\) là số hạng cao nhất trong tất cả các số hạng).

Sau đây là hướng dẫn trả lời của bài học này để các bạn tham khảo. Vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời!

Câu hỏi

1. Trả lời câu 1 Trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Viết đa thức và chỉ rõ các hạng tử của nó.

Trả lời:

Ví dụ về đa thức: \(2{x^3} + 3{y^2} – 7xy\).

Các hạng tử của đa thức này là: \(2{x^3};{\rm{ }}3{y^2}; – 7xy\).

2. Trả lời câu 2 Trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Rút gọn đa thức sau:

\(q = 5{x^2}y – 3xy + \dfrac{1}{2}{x^2}y – xy + 5xy \)\(- \dfrac{1} {3}x + \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3}x – \dfrac{1}{4}\)

Trả lời:

Xem Thêm: Top 3 bài văn mẫu lớp 6 tả khu vườn nhà em hay nhất

Ta có:

3. Trả lời câu 3 trang 38 sgk toán 7 tập 2

Tìm bậc của đa thức

\(q = – 3{x^5} – \dfrac{1}{2}{x^3}y – \dfrac{3}{4}x{y^2} + 3{ x^5} + 2\)

Trả lời:

\(\eqalign{& q = – 3{x^5} – {1 \ trên 2}{x^3}y – {3 \ trên 4}x{y^2} + 3{x^5} + 2 \cr & q = \left( { – 3{x^5} + 3{x^5}} \right) – {1 \trên 2}{x^ 3}y – {3 \trên 4}x{y^2} + 2 \cr &q = 0 – {1 \trên 2}{x^3}y – {3 \trên 4}x {y^2} + 2 \cr & q = – {1 \trên 2}{x^3}y – {3 \trên 4}x{y^2} + 2 \cr} \ )

Phần tử \( – \dfrac{1}{2}{x^3}y\) có bậc 4.

Xem Thêm : Bốc bát họ là gì? Bốc bát họ có phạm pháp không?

Phần tử \( – \dfrac{3}{4}x{y^2}\) có bậc 3.

Phần tử \(2\) có bậc \(0\)

Vậy bậc của đa thức đã cho là \(4\)

Dưới đây là lời giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 38 SGK Toán 7 tập 2. Các em vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi giải bài!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải đầy đủ các bài tập Đại số 7 và lời giải chi tiết §5 SGK Toán 7 Tập 2 trang 38 bài 24 25262728. Chương 4 Đa thức – Biểu thức Đại số dành cho các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài tập Trang 24 38 SGK Toán 7 Tập 2

Tại Đà Lạt, giá táo là x (đồng/kg) và giá nho là y (đồng/kg). Viết biểu thức đại số cho số tiền mua hàng:

a) 5kg táo và 8kg nho.

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho. Biết rằng mỗi hộp táo nặng 12kg và mỗi hộp nho nặng 10kg.

Mỗi biểu thức trong hai câu trên có phải là một đa thức không?

Giải pháp:

a) Biểu thức đại số để mua 5 kg táo và 8 kg nho là: $5x + 8y$ (Đồng Việt Nam).

b) Chúng ta có 10 hộp táo nặng $10,12 = 120 (kg)$ và 15 hộp nho nặng $15. 10 = 150 (kg) $. Vậy biểu thức mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là 120x + 150y (đồng).

Các biểu thức $5x + 5y; 120x + 150y$ là các đa thức.

2. Giải bài 25 trang 38 SGK Toán 7 2

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Xem Thêm: Soạn văn 7 tập 2 bài Luyện tập lập luận giải thích | sgk trang 87

a) 3$x^2$ – $\frac{1}{2}$x + 1 + 2x – $x^2$

b) 3$x^2$ + 7$x^3$ – 3$x^3$ + 6$x^3$ – 3$x^2$

Giải pháp:

a)Chúng tôi có:

3$x^2$ – $\frac{1}{2}$x + 1 + 2x – $x^2$ = 2$x^2$ + $\frac{3}{2} $x + 1.

Vậy bậc của đa thức là $2$.

b) Ta có:

3$x^2$ + 7$x^3$ – 3$x^3$ + 6$x^3$ – 3$x^2$ = 10$x^3$.

Vậy bậc của đa thức là $3$.

3. Giải bài 26 tr.38 SGK Toán 7 Tập 2

Rút gọn các đa thức sau:

q = $x^2$ + $y^2$ + $z^2$ + $x^2$ – $y^2$ + $z^2$ + $x^2$ + $y^ 2$ – $z^2$

Giải pháp:

Xem Thêm: Top 3 bài văn mẫu lớp 6 tả khu vườn nhà em hay nhất

Ta có:

q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2.

q = (x2 + x2 + x2 ) + (y2 – y2 + y2) + (z2 + z2 – z2)

Xem Thêm : Top 8 Bài văn phân tích nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn “Chí

q = 3×2 + y2 + z2.

4. Giải bài 27 tr.38 SGK Toán 7 2

Quy đồng và đánh giá đa thức $p$ tại $x = 0,5$ và $y = 1$

p = $\frac{1}{3}$$x^2$y + x$y^2$ – xy + $\frac{1}{2}$x$y^2$ – 5xy – $\frac{1}{3}$$x^2$y.

Giải pháp:

Rút gọn và đánh giá đa thức p tại x = 0,5 và y = 1.

Ta có: p = \(\frac{1}{3}\) x2 y + xy2 – xy + \(\frac{1}{2}\) xy2 – 5xy – (\frac{1}{3}\) x2y

Xem Thêm: Lý tưởng sống là gì?

p = \(\frac{1}{3}\) x2 y – \(\frac{1}{3}\) x2y + \(\frac{1}{ 2}\) xy2 + xy2 – xy – 5xy = \(\frac{3}{2}\) xy2 – 6xy

Thay x = 0,5 và y = 1, ta được

p = \(\frac{3}{2}\) . 0,5. 12-6.0.5. 1 = \(\frac{3}{4}\) – 3 = \(\frac{-9}{4}\).

Vậy p = \(\frac{-9}{4}\) tại x = 0,5 và y = 1.

5. Giải bài 28 trang 38 SGK Toán 7 2

Ai đúng? Ai là người sai?

Đố vui tiếng Đức: “Bậc của đa thức m = $x^6$ – $y^5$ + $x^4$$y^4$ + 1 là gì?”

Bạn nói: “Đa thức m có bậc 6”

Bạn Hương nói: “Bậc của đa thức m là 5”

Bạn rút ra nhận xét: “Các bạn sai hết rồi”.

Bạn nghĩ ai đúng? Ai là người sai? Tại sao?

Giải pháp:

Đa thức m:

Phần tử $x^6$ có bậc 6.

Phần tử – $y^5$ có bậc 5.

Phần tử $x^4$$y^4$ có bậc 8.

Phần tử $1$ có bậc 0.

Vậy đa thức m bậc 8.

Vậy là bạn đúng, bạn già, bạn sai.

Trước:

 • Bài tập: Giải bài 19 20 21 22 23 trang 36 SGK Toán 7 Tập 2
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 29 30 31 32 33 trang 40 SGK Toán 7 tập 2
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 7
   • Học tốt vật lý lớp 7
   • Học tốt môn sinh học lớp 7
   • Học tốt ngữ văn lớp 7
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 7
   • Học tốt môn địa lý lớp 7
   • Học tốt tiếng Anh lớp 7
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 7 thí điểm
   • Học tốt môn tin học lớp 7
   • Học chăm chỉ gdcd lớp 7
   • <3

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục