Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10

Toán 10 trang 18

Hướng dẫn giải bài §4. Tập Hợp Số, Chương 1. điều kiện. sưu tầm, SGK đại số 10. Nội dung bài 1 2 3 trang 18 sgk đại số 10 cơ bản bao gồm tổng hợp căn thức, lý thuyết, các bài giải bài tập SGK đại số giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 10.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10

Lý thuyết

Tôi. Tập hợp các con số để học

1. Tập hợp các số tự nhiên n

\(\mathbb{n} = \left\{ {0,1,2,3,4,…} \right\}.\)

\(\mathbb{n}*\) là một tập hợp các số tự nhiên khác không.

2. Một mảng các số nguyên z

\(\mathbb{z} = \left\{ {…, – 2, – 1,0,1,2,…} \right\}.\)

3. Tập hợp các số hữu tỉ q

\(q = \left\{ {x = \frac{m}{n},m\,,n \in \mathbb{z},n \ne 0} To\}.\)

4. Một tập hợp các số thực \(\mathbb{r}.\)

Ta có: \(\mathbb{n} \subset \mathbb{z} \subset \mathbb{q} \subset \mathbb{r}.\)

Biểu đồ xung quanh các tập hợp số:

Hai. Tập con phổ biến của \({\mathbb{r}^{}}\)

Ký hiệu:

\( + \infty :\) Vô cực dương (hoặc vô cực dương).

Xem Thêm: Luyện tập: Giải bài 24 25 trang 111 112 sgk Toán 9 tập 1

\( – \infty :\) Vô cực âm (hoặc vô cực âm).

Tập \(\mathbb{r}\) có thể viết là \(\mathbb{r} = \left( { – \infty ; + \infty } \right) . ) được gọi là khoảng\(\left( { – \infty ; + \infty } \right).\) Đây là hướng dẫn trả lời cho Phần Hoạt động học sinh Đại số 10.

Câu hỏi

Trả lời các câu hỏi trang 16 SGK Đại số 10

Vẽ sơ đồ minh họa quan hệ bao hàm của tập số đã học.

Trả lời:

Xem Thêm : HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ LÀ GÌ? GIẢI THÍCH VỀ HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

Sơ đồ minh họa quan hệ bao hàm của tập hợp các chữ số đã học

Sau đây là hướng dẫn Giải bài tập trang 18 SGK Đại số 10 Cơ bản trang 1 2 3. Vui lòng đọc kỹ đề bài trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải bài tập Đại số 10 đầy đủ và kèm theo lời giải chi tiết bài 4 Đại số 10 cơ bản trang 18 SGK 1 2 3. Tập hợp các số trong chương một. điều kiện. Thu thập chúng để bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài 1 Trang 18 SGK Đại số 10

Xem Thêm: Rong Trường Ca “ Những Người Đi Tới Biển (1977) (Thanh Thảo

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \([-3;1) \cup (0;4]\);

b) \((0; 2] \cup [-1;1)\);

c) \((-2; 15) \cốc (3; +\infty )\);

d) \((-1; \frac{4}{3}) \cup [-1; 2)\)

e) \((-\infty ; 1) \cup (-2; +\infty )\)

Giải pháp thay thế:

Xem Thêm: Cách làm Youtuber về game (2022) cho người mới bắt đầu

a)

b)

c)

d)

e)

2. Giải bài 2 Trang 18 SGK Đại số 10

Xem Thêm: Rong Trường Ca “ Những Người Đi Tới Biển (1977) (Thanh Thảo

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] \cap [-1; 4];\)

b) \((4, 7) \cap (-7; -4)\);

c) \((2; 3) \cap [3; 5)\);

Xem Thêm : Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ sgk Ngữ văn 6 tập 2

d) \((-\infty ; 2] \cap [-2; +\infty )\).

Giải pháp thay thế:

a)

b)

c)

d)

3. Giải trang 3/18 SGK Đại số 10

Xem Thêm: Rong Trường Ca “ Những Người Đi Tới Biển (1977) (Thanh Thảo

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3) \setminus (1; 5)\);

b) \((-2; 3) \setminus [1; 5)\);

c) \(r \setminus (2; +\infty )\);

d) \(r \setminus (-\infty ; 3]\).

Giải pháp thay thế:

a)

b)

c)

d)

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 Trang 15 SGK Đại số 10
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 1 2 3 4 5 Trang 23 SGK Đại số 10
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 10
   • Học tốt vật lý lớp 10
   • Học tốt môn sinh học lớp 10
   • Học tốt ngữ văn lớp 10
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 10
   • Học tốt môn địa lý lớp 10
   • Học tốt tiếng Anh lớp 10
   • Tiếng Anh lớp 10 thí điểm
   • Học tốt môn tin học lớp 10
   • Học chăm chỉ vào lớp 10 gdcd
   • SGK Toán 10 Tập 1 2 3 Trang 18 SGK Đại số 10 SGK Toán 10 trang 18, chúc các em học tập tốt!

    “Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục