Bài tập xác định tần số góc, tần số, chu kỳ dao động

Bài tập xác định tần số góc, tần số, chu kỳ dao động

Tần số góc của con lắc lò xo

Bài tập xác định tần số góc, tần số, chu kỳ dao động

Bạn Đang Xem: Bài tập xác định tần số góc, tần số, chu kỳ dao động

Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo, bài toán chiều dài lò xo

Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo, tần số, chu kì, bài tập xác định tần số góc, vật lý lớp 12, ôn thi thpt quốc gia, chương dao động cơ

i/Tóm tắt lý thuyết:

ii/ bài tập về dao động điều hòa của con lắc lò xo, bài tập xác định tần số, chu kỳ, tần số góc của con lắc lò xo bài tập 1. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 200g dao động điều hòa trong chuyển động điều hòa. Có thể thực hiện 50 dao động trong 10 giây. Lấy π2=10, độ võng của lò xo này là a. 50n/m 100n/m c. 150n/m·d. 200 N/m

Bài tập 2. Một lò xo khối lượng 85g dao động điều hòa trong 24s dao động tổng cộng 120 lần. Lấy π2 = 10. Độ cứng của con lắc là a. 85n/m b. 100n/phút c. 120n/m·d. 10n/m

Bài tập 3. Một vật khối lượng m được treo vào một lò xo có độ cứng k. Khi bị kích thích vật dao động được 5cm thì chu kỳ dao động là 2s. Nếu kích thích vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm thì chu kỳ dao động là a. 2s b. 8 giây 1 giây 4s

Bài tập 4. Một con lắc lò xo có khối lượng m1 = 300g dao động điều hòa với chu kỳ 1s. Nếu dùng vật có khối lượng m2 thay cho quả nặng thì con lắc dao động với chu kỳ 0,5 s. Tính giá trị của m2 a . 100 gam b. 150 gam 25 gam 75 gam

Xem Thêm: Giải Vật Lý 7 Bài 9: Tổng kết chương 1 – Quang học đầy đủ nhất

Bài tập 5. Một vật khối lượng m = 500g được treo thẳng đứng vào lò xo độ cứng k, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ t = 0,314s. Khi gắn quả nặng có khối lượng Δm=50g thì con lắc dao động với chu kì a. 0,628 giây 0,2 giây 0,33 giây 0,565 giây

Bài tập 6. Khi treo quả cầu nhỏ m1 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ t1 = 0,4s, khi treo quả cầu khối lượng m2 vào lò xo thì nó dao động với chu kỳ t2 = 0,9s. Khi treo quả cầu khối lượng m = √m1.m2m1.m2 vào lò xo thì con lắc dao động với chu kì a. 0,18 giây 0,25 giây 0,6 giây 0,36 giây

Xem Thêm : Web 3.0 là gì? Tìm hiểu chi tiết về Web 3.0 – Kỷ nguyên mới của Internet (Phần 1)

Bài tập 7. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng m, độ cứng k dao động cộng hưởng. Nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động là a. Tăng 2 lần b. Giảm 2 lần c. Giảm 4 lần d. Tăng gấp 4 lần

Bài tập 8. Con lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 100n/m. Lần lượt treo hai quả cầu khối lượng m1 vào một lò xo thực hiện 3 dao động và m2 thực hiện 9 dao động. Nếu treo đồng thời cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ là 0,2π(s). Giá trị của m1 và m2 là a. 0,3kg và 0,9kg b. 0,9kg và 0,3kg c. 0,9kg và 0,1kg d. 0,1kg và 0,9kg

Bài tập 9. Dụng cụ đo khối lượng j của một con tàu vũ trụ gồm một chiếc ghế khối lượng m gắn vào một đầu lò xo có độ cứng k = 480n/m. Để đo khối lượng của một nhà du hành vũ trụ, nhà du hành vũ trụ phải ngồi trên một chiếc ghế và để chiếc ghế đung đưa. Người ta đo được rằng chu kỳ dao động của ghế là t=1s khi không có người và t=2,5s khi có các nhà du hành vũ trụ. Khối lượng của nhà du hành vũ trụ là a. 80kg b.63kg 75kg 70kg

Bài tập 10. Trường hợp gia tốc do trọng trường là g. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Biết rằng ở vị trí cân bằng của vật, độ dãn dài của lò xo là Δl. Chu kỳ dao động của con lắc là A. 2π√gΔlgΔl b. 12π√Δlg12πΔlg c. 12π√gΔl 12πgΔl d. 2π√ΔlgΔlg

Bài tập 11. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng, ở trạng thái cân bằng người ta thấy lò xo dãn 10 cm. Lấy g = 10m/s2 thì chu kì và tần số của con lắc là a.0,25π(s);4/π(Hz) b. 0,2π(s);5/π (Hz) c. π/10(s);10/π (Hz) d. π/2(s); 2/π (Hertz)

Bài tập 12. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,4s. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của con lắc là a. 36 cm 40 cm 42 cm 38 cm

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây phượng Dàn ý & 16 bài văn thuyết minh lớp 9 hay nhất

Bài tập 13. Một con lắc lò xo thẳng đứng ở trạng thái cân bằng được kéo dãn một đoạn Δl. Nếu rút ngắn chiều dài của lò xo chỉ còn 1/4 chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc lò xo lúc này là a. π√ΔlgΔlg b. 4π√ΔlgΔlg c. π2√Δlgπ2Δlg d. 2π√ΔlgΔlg

Bài tập 14. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau có độ cứng tương ứng là k1;k2. Khi mắc vật m vào lò xo k1 thì vật m dao động với chu kỳ t1 = 0,6s. Khi gắn vật m vào lò xo k2 thì vật m dao động với chu kỳ t2 = 0,8s. Một vật m dao động điều hòa với vận tốc a khi mắc vào hệ gồm hai lò xo k1 song song với k2. 0,48 giây 0,7 giây 1 giây 1,4 giây

Bài tập 15. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau lần lượt có độ cứng lần lượt là k1;k2. Khi mắc vật m vào lò xo k1 thì vật m dao động với chu kỳ t1 = 0,6s. Khi gắn vật m vào lò xo k2 thì vật m dao động với chu kỳ t2 = 0,8s. Khi nối vật m với hệ hai lò xo k1, k2 mắc nối tiếp thì vật m dao động điều hòa với vận tốc a. 0,48 giây 0,7 giây 1 giây 1,4 giây

Bài tập 16. Một con lắc lò xo khối lượng 100g dao động điều hòa, quả nặng dao động hoàn toàn 360° trong một phút. Lấy π2 = 10 là độ cứng của lò xo a. 144n/m b. 100n/phút c. 360n/m·d. 50n/m

Bài tập 17. Một con lắc lò xo có độ cứng k không đổi, khối lượng m dao động điều hòa. Nếu vật khối lượng m = 200g thì chu kỳ dao động của con lắc là 2s. Đối với con lắc có chu kì 1s thì các vật khối lượng m bằng nhau. Một loại. 200 gam b. 100 gam c. 50 gam 800 gam

Xem Thêm : 100 Tranh tô màu cực đẹp cho bé

Bài tập 18. Một con lắc lò xo khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ t. Nếu khoảng thời gian t giảm đi một nửa thì vật m phải được thay thế bằng một vật khác có khối lượng m’ bằng a. m’ = 0,25m b. m’ = 0,5m c. m’ = 2m d. m’ = 4m

Bài 19. Một vật khối lượng m = 49g được treo vào một lò xo thẳng đứng có tần số cộng hưởng là 20hz. Nếu treo vật khối lượng m’ = 15g vào lò xo thì hệ dao động điều hòa với tần số a. 35 Hz b. 17,5 Hz 12,5 Hz 35 Hz

Bài tập 20. Nếu treo một vật khối lượng m vào một lò xo có độ cứng k thì vật dao động với chu kỳ 0,4 s. Nếu gắn một quả nặng Δm = 90g vào lò xo thì hệ và quả nặng dao động điều hòa với chu kỳ 0,5s. Với π2 = 10 thì độ cứng của lò xo là a. 4n/m 100n/m c. 40n/m·d. 90 N/m

Xem Thêm: Hay cáu gắt do đâu? 8 nguyên nhân khiến bạn hay nổi nóng cáu gắt

Bài tập 21. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng m và lò xo nhỏ có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với gia tốc g. Khi quả cầu ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn một đoạn ∆l. Tần số cộng hưởng của con lắc là a. f=12π√gΔlf=12πgΔl b. f=12π√Δlgf=12πΔlg c. f=12π√mkf=12πmk d. f=12π√mgf=12πmg

Bài tập 22. Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 4 lần và giảm khối lượng m đi 4 lần thì tần số dao động là a. Tăng 2 lần b. Giảm 2 lần c. Giảm 4 lần d. Tăng gấp 4 lần

Bài tập 23. Con lắc lò xo được kích thích lần lượt dao động điều hòa với các biên độ a1;a2;a3 biết rằng a1 > a2 > a3 ứng với chu kỳ dao động t1;t2; t1 = t2 = t3 b. t1 > t2 > t3 c. t1 < t2 < t3 d. Tiêu chí so sánh không được đáp ứng

Bài tập 24. Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m có thể dao động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương ngang. Tại một vị trí bằng biên độ biến dạng của lò xo là Δl. Cho gia tốc rơi tự do là g thì chu kì dao động là a. t = 2π√ΔlgcosαΔlgcos⁡α b. t = 2π√ΔlgΔlg c. t = 2π√ΔlgsinαΔlgsin⁡α d. t = 2π√gΔlgΔl

Bài 25. Ba vật 1 = 400g; m2 = 500g; m3 = 700g mắc nối tiếp với một lò xo (m1 móc vào lò xo; m2 móc vào m1; m3 móc vào m2). Khi bỏ m3 ra thì hệ dao động với chu kì t1 = 3s. Chu kỳ dao động của hệ khi không bỏ m3 (t) và khi bỏ cả m3 và m2 (t2) a. t = 2s t2 = 6s b. t=4s t2=2s c. t = 2 giây; t2 = 4s t = 6 giây; t2 = 1s

Bài tập 26. Nếu treo một vật khối lượng m vào một lò xo có độ cứng k thì vật dao động với chu kỳ 0,2 s. Nếu gắn vật mo = 225g vào vật m thì hệ hai vật dao động với chu kỳ 0,3s. Lò xo có độ cứng a. 400n/m b. 4√10n/m c.281n/m d. 180 N/m

Bài tập 27. Gắn vật m vào lò xo có độ cứng k1 hoặc lò xo có độ cứng k2 thì vật dao động với tần số lần lượt là 6hz và 8hz. Nếu nối vật m với lò xo có độ cứng k = k1 + k2 thì chu kì dao động của vật là a. 4,8 giây 10 giây 0,2 giây 0,1 giây

Bài tập 28. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật khối lượng 150g, dao động điều hòa theo phương ngang cộng hưởng với biên độ 4cm, gia tốc cực đại của vật là 16m/s2. Tốc độ lò xo là a. 150n/m b. 30n/m độ C. 600n/m·d. 60 N/m

Bài tập 29. Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có cùng độ cứng nhưng hơn kém nhau 90g. Đồng thời con lắc 1 dao động 12 lần, con lắc 2 dao động 15 lần. Khối lượng của hai con lắc là A. 450g và 360g b.270g và 180g c.250g và 160g d. 210g và 120g

Thảo luận môn học: Bài tập xác định tần số góc, tần số và chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục