Luyện từ và câu – Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 2, 3

Luyện từ và câu – Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 2, 3

Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì

Video Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì

Tôi. Nhận xét

Bạn Đang Xem: Luyện từ và câu – Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 2, 3

1. Đọc các đoạn dưới đây. Đánh dấu x vào […] trước câu kể ai làm gì?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của mỗi câu em tìm được.

□ Một đàn ngỗng trời vươn cổ, cong miệng chực cắn một đứa trẻ. □Người anh hùng vội bỏ khẩu súng gỗ vào túi và bỏ chạy. □ Giành lấy và nấp sau lưng tôi. □ Không súng, không kiếm. □ Tôi liền nhặt một cây mè và đẩy ngỗng trời đi. □ Ngỗng rừng kêu quạc quạc vươn cổ chạy trốn.

2. Chủ ngữ trong câu là ai? Có ý nghĩa gì? Đánh dấu x vào chỗ thích hợp […]

□ Một hành động đại diện cho một sự vật (người, động vật hoặc thực vật, đối tượng hình người).

□ Chỉ đặc điểm, trạng thái của sự vật (người, động vật hoặc thực vật, vật được nhân hóa).

Xem Thêm: KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI KIẾN TRÚC NHÀ Ở HIỆN NAY

□ Dùng để chỉ sự vật mà hoạt động của nó được thể hiện ở vị ngữ (người, con vật hoặc đối tượng được nhân hóa)

Xem Thêm : Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

3. Đặt tên cho từ làm chủ ngữ của các câu trong Bài tập 1. Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng trong [..].

□Bao gồm danh từ và các từ đi kèm với chúng (kiêm danh từ)

□Bao gồm các động từ và các từ đi kèm với chúng (cụm động từ)

□Bao gồm một tính từ và từ đi kèm với nó (kiêm tính từ)

Giải pháp thay thế:

Xem Thêm: Cảm nhận về nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao)

1) Đó là câu chuyện của ai? Thường bao gồm hai phần:

——Phần đầu là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi: ai (con gì, con gì)?

– Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Làm gì?

Trong câu kể Ai làm gì? Chủ thể của sự vật mà hành động được nói đến trong vị ngữ (người, con vật hoặc sự vật, thực vật được nhân hóa).

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận ý nghĩa của sự lắng nghe Dàn ý & 4 bài nghị luận xã hội lớp 9 hay nhất

2) Em xem lại chủ đề vừa tìm ở bài tập trước và trả lời.

3) Em xem câu hỏi vừa tìm được và trả lời.

Xem Thêm: Bài thơ Ánh trăng In trong tập Ánh trăng, tác giả Nguyễn Duy

Giải thích chi tiết:

1) Đọc bài báo ngắn dưới đây. Đánh dấu x vào […] trước câu kể ai làm gì?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của mỗi câu em tìm được.

[.x.] Một đàn ngỗng trời vươn cổ và cong miệng định cắn một đứa trẻ. [.x.] hung vội bỏ khẩu súng gỗ vào túi rồi bỏ chạy. [.x.] win ẩn đằng sau cô ấy. […] Không súng, không kiếm. [.x.] em Lập tức nhặt cành xoan xua đàn ngỗng đi. [.x.] ngỗng kêu quạc quạc và vươn cổ chạy.

2) Chủ ngữ của câu kể ai đã làm gì? Điều này có nghĩa là gì:

– Dùng để chỉ sự vật (người, động vật hoặc thực vật, đối tượng nhân hóa) mà hoạt động được đề cập trong vị ngữ.

3) Đối với chủ ngữ của câu bạn vừa tìm được ở Bài tập 1, hãy làm:

x bao gồm danh từ và các từ đi kèm với chúng (cụm danh từ).

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục