Giải SBT Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải SBT Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Sách bài tập vật lý 9 bài 1

Video Sách bài tập vật lý 9 bài 1

Hướng dẫn Giải bài tập Vật Lý 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn Nội dung bài học ngắn gọn, chi tiết và bám sát giúp các em tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả cách đơn giản và hỗ trợ Họ thực hành thêm kiến ​​thức.

Bạn Đang Xem: Giải SBT Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài tập 1 Trang 4 Sách bài tập Vật Lí 9:

Khi đặt hiệu điện thế 12v vào vật dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 0,5a. Nếu tăng hiệu điện thế đặt lên dây dẫn này lên 36v thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là bao nhiêu.

Tóm tắt:

u1 = 12v; i1 = 0,5a; u2 = 36v; i2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có:

Vậy khi u = 36v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là:

bài 2 trang 4 sách bài tập vật lý 9:

1.2. Khi mắc vào hiệu điện thế 12v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 1,5a. Hiệu điện thế phải là bao nhiêu để cường độ dòng điện qua vật dẫn này tăng thêm 0,5A?

Tóm tắt:

u1 = 12v; i1 = 1,5a; i2 = i1 + 0,5a; u2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có: i2 = i1 + 0,5 a = 1,5 + 0,5 = 2,0 a

Để cường độ dòng điện qua vật dẫn này tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là:

Bài 3 Trang 4 Sách bài tập Vật Lí 9:

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6v, cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3a. Một số học sinh cho biết: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây đi 2v thì cường độ dòng điện chạy qua ống dây sẽ là 0,15a. Bạn nghĩ kết quả này đúng hay sai? Tại sao?

Tóm tắt:

u1 = 6v; i1 = 0,3a; u2 = u1 – 2v; i2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có: trong đó u2 = u1 – 2v = 6 – 2 = 4 v

Nếu hiệu điện thế đặt trên vật dẫn giảm đi 2v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là

Xem Thêm: Hướng dẫn Giải bài 10 11 12 trang 76 sgk Toán 9 tập 1

Kết quả i = 0,15a là sai vì hiệu điện thế giảm đi hai lần. Theo đầu bài thì sụt áp là 2v hoặc 4v. cường độ dòng điện khi đó là 0,2a.

Bài 4 Trang 4 Sách bài tập Vật Lí 9:

Khi đặt hiệu điện thế 12v qua ống dây thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 6ma. Muốn cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó giảm đi 4ma thì hiệu điện thế là:

A. 3 vôn

8 vôn

5 vôn

4 vôn

Tóm tắt:

Xem Thêm : Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát Việt Nam quê hương ta (8

u1 = 12v; i1 = 6ma = 0,006 a; i2 = i1 – 4ma = i1 – 0,004 a; u2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có: i2 = i1 – 0,004 a = 0,006 – 0,004 = 0,002 a

→Muốn dòng điện chạy qua một dây dẫn có biên độ giảm đi 4ma thì hiệu điện thế là

Chọn câu d: 4v.

Bài 5 Trang 4 Sách bài tập Vật Lí 9:

Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn

A. Không thay đổi khi điện áp thay đổi

Tỷ lệ nghịch với chênh lệch tiềm năng

Tỷ lệ thuận với điện áp

Giảm khi điện áp tăng

Giải pháp thay thế:

Chọn c.

Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai vật dẫn, công thức là: i = u/r

trong đó r là điện trở của dây dẫn và không đổi đối với dây dẫn đó.

Cường độ dòng điện chạy qua hai dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Bài 6 P5 Sách bài tập Vật Lý 9:

Nếu hiệu điện thế giữa hai vật dẫn tăng lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó sẽ như thế nào?

Xem Thêm: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 25 26 sgk Hóa học 8

A. Tăng gấp 4 lần

Đã giảm 4 lần

Gấp hai lần

ít hơn 2 lần

Giải pháp thay thế:

Chọn một. Tăng 4 lần, vì hiệu điện thế tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện nên hiệu điện thế qua vật dẫn tăng 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn cũng tăng 4 lần.

Bài 7 Trang 5 Sách bài tập Vật Lí 9:

Hình vẽ dưới đây biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn và hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Giải pháp thay thế:

Chọn b vì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng qua gốc tọa độ.

Bài 8 Trang 5 Sách bài tập Vật Lí 9:

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu ống dây là 12v thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là i1. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là bao nhiêu để cường độ dòng điện i2 này nhỏ hơn i1 0,6i1?

Xem Thêm : Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên

A. 7.2v

4,8v

11,4v

19.2v

Tóm tắt:

u1 = 12v; i2 = i1 – 0,6i1 = 0,4i1; u2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có: , trong đó i2 = i1 – 0,6i1 = 0,4i1

Xem Thêm: Khát quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

→ Để cường độ dòng điện này i2 nhỏ hơn i1 0,6i1 thì giữa hai đầu đoạn dây dẫn này phải đặt một hiệu điện thế:

Đáp án b.

Bài 9 Trang 5 Sách bài tập Vật Lí 9:

Ta biết rằng muốn tăng tác dụng của dòng điện như làm bóng đèn sáng hơn thì phải tăng cường độ dòng điện qua bóng đèn. Nhưng trong thực tế, người ta tăng hiệu điện thế đặt lên bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Giải pháp thay thế:

Vì i phụ thuộc vào u, nếu u tăng thì i tăng và ngược lại, việc tăng hiệu điện thế cũng dễ dàng và ít tốn kém hơn so với việc tăng cường độ dòng điện.

Bài 10 Trang 5 Sách bài tập Vật Lí 9:

Khi hiệu điện thế đặt vào vật dẫn là u1 = 7,2 v thì cường độ dòng điện qua vật dẫn là i1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn i2 này sẽ lớn hơn bao nhiêu lần so với mức tăng 10,8 v của hiệu điện thế giữa chúng?

Tóm tắt:

u1 = 7,2v; u2 = u1 + 10,8v; i1/i2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có: u2 = u1 + 10,8 v = 7,2 + 10,8 = 18 v

→Nếu hiệu điện thế ở hai đầu dây tăng thêm 10,8v thì cường độ dòng điện i2 chạy qua vật dẫn là: lớn gấp i1.

Đáp án: 2,5 lần.

Bài 11 Trang 5 Sách bài tập Vật Lí 9:

Khi đặt hiệu điện thế 10v vào vật dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 1,25a. Hỏi hiệu điện thế phải đặt trên dây là bao nhiêu để chỉ có 0,75A chạy qua dây?

Tóm tắt:

u1 = 10v; i1 = 1,25a ; i2 = 0,75; Δu = u1 – u2 = ?

Giải pháp thay thế:

Ta có:

Do đó, điện áp phải giảm đi một lượng: Δu = u1 – u2 = 10 – 6 = 4v.

►►Nhấn nút Tải xuống bên dưới để tải ngay đáp án Sách bài tập Vật Lí 9 Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ Cường Độ Điện Vào Hiệu Điện Thế Giữa Hai Đầu File pdf Đáp án hoàn toàn miễn phí.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục