Cụm danh từ – Ngữ văn 6

Cụm danh từ – Ngữ văn 6

Soạn bài cụm danh từ

 • Cụm danh từ là sự kết hợp của các từ bao gồm một danh từ và một số từ phụ.
 • Ví dụ: Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão đánh cá sống cùng vợ trong một túp lều dột nát bên bờ biển (ông lão đánh cá và con cá vàng)
  • cụm danh từ
   • “là trong quá khứ”
   • “Có một ông lão đánh cá và vợ của ông”
   • “Lều lụp xụp trên bãi biển”
   • Phân tích
    • Chữ “cổ” bổ âm cho chữ “日”.
    • Từ “hai” và thành ngữ “ngư ông” biến âm thành “vợ chồng”.
    • Cụm từ “broken on the beach” bổ nghĩa cho “túp lều”.
     • Xem xét một ví dụ
     • danh từ

      Bạn Đang Xem: Cụm danh từ – Ngữ văn 6

      • So sánh danh từ và cụm danh từ
       • Ví dụ: Cho cụm danh từ “học sinh lớp 6b”
        • Đặt câu và xác định chức năng ngữ pháp
         • Cô giáo/khen học sinh lớp 6b→cụm danh từ
        • li>
        • đó là học sinh lớp 6b → cụm danh từ vị ngữ
        • Tất cả học sinh lớp 6b/ đang chú ý → cụm danh từ làm chủ đề
        • Kết luận
         • Cụm danh từ có chức năng như danh từ trong câu có thể là
          • chủ đề
          • Vị ngữ (khi làm vị ngữ phải có từ “là” đứng trước).
          • Bán thời gian…
          • Nhà vua sai dùng ba con trâu đực ban cho làng ba thúng gạo nếp, và lệnh phải nuôi ba trâu sinh đủ chín con, hứa sang năm phải nộp đủ, nếu không cả làng chịu tội.

           /p>

           (Em bé thông minh)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục