Cụm danh từ – Ngữ văn 6

Cụm danh từ – Ngữ văn 6

Soạn bài cụm danh từ

 • Cụm danh từ là sự kết hợp của các từ bao gồm một danh từ và một số từ phụ.
 • Ví dụ: Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão đánh cá sống cùng vợ trong một túp lều dột nát bên bờ biển (ông lão đánh cá và con cá vàng)
  • cụm danh từ
   • “là trong quá khứ”
   • “Có một ông lão đánh cá và vợ của ông”
   • “Lều lụp xụp trên bãi biển”
   • Phân tích
    • Chữ “cổ” bổ âm cho chữ “日”.
    • Từ “hai” và thành ngữ “ngư ông” biến âm thành “vợ chồng”.
    • Cụm từ “broken on the beach” bổ nghĩa cho “túp lều”.
     • Xem xét một ví dụ
     • danh từ

      Bạn Đang Xem: Cụm danh từ – Ngữ văn 6

      • So sánh danh từ và cụm danh từ
       • Ví dụ: Cho cụm danh từ “học sinh lớp 6b”
        • Đặt câu và xác định chức năng ngữ pháp
         • Cô giáo/khen học sinh lớp 6b→cụm danh từ
        • li>
        • đó là học sinh lớp 6b → cụm danh từ vị ngữ
        • Tất cả học sinh lớp 6b/ đang chú ý → cụm danh từ làm chủ đề
        • Kết luận

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục