Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 9

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 9

Bài 1.1 sbt vật lý 9

Video Bài 1.1 sbt vật lý 9

bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 sbt vật lý 9

Bài 1 trang 4 sgk Vật Lý 9: Khi đặt hiệu điện thế 12v vào một vật dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 0,5a. Nếu tăng hiệu điện thế đặt lên dây dẫn này lên 36v thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là bao nhiêu.

Bạn Đang Xem: Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 9

Tóm tắt:

u1 = 12v; i1 = 0,5a; u2 = 36v; i2 = ?

Giải pháp:

Ta có:

Vậy khi u = 36v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là:

Bài 2 trang 4 sgk Vật Lý 9: Khi mắc vào hiệu điện thế 12v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là 1,5a. Hiệu điện thế phải là bao nhiêu để cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thêm 0,5A?

Tóm tắt:

Xem Thêm: Giải tiếng việt 4 trang 132 tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

u1 = 12v; i1 = 1,5a; i2 = i1 + 0,5a; u2 = ?

Giải pháp:

Ta có: i2 = i1 + 0,5 a = 1,5 + 0,5 = 2,0 a

Để cường độ dòng điện qua vật dẫn này tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là:

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 11 Sách giáo khoa Hóa học 9

bài 3 trang 4 sách bài tập Vật Lý 9: Vật dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6v thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3a. Một số học sinh cho biết: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây đi 2v thì cường độ dòng điện chạy qua ống dây sẽ là 0,15a. Bạn nghĩ kết quả này đúng hay sai? Tại sao?

Tóm tắt:

u1 = 6v; i1 = 0,3a; u2 = u1 – 2v; i2 = ?

Giải pháp:

Ta có: trong đó u2 = u1 – 2v = 6 – 2 = 4 v

Xem Thêm: Tập làm văn lớp 4: Tả một đồ chơi mà em thích nhất (75 mẫu) Bài văn tả đồ chơi lớp 4

Nếu hiệu điện thế đặt trên vật dẫn giảm đi 2v thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn là

Kết quả i = 0,15a là sai vì hiệu điện thế giảm đi hai lần. Theo đầu bài thì sụt áp là 2v hoặc 4v. cường độ dòng điện khi đó là 0,2a.

bài 4 trang 4 sgk Vật Lý 9: Khi đặt hiệu điện thế 12v vào hai đầu ống dây thì cường độ dòng điện chạy qua là 6ma. Nếu bạn muốn giảm cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó đi 4ma thì hiệu điện thế sẽ là:

A. 3 vôn

8 vôn

5 vôn

4 vôn

Tóm tắt:

Xem Thêm : Thanh niên – Xuân Diệu – tao đàn

u1 = 12v; i1 = 6ma = 0,006 a; i2 = i1 – 4ma = i1 – 0,004 a; u2 = ?

Giải pháp:

Ta có: i2 = i1 – 0,004 a = 0,006 – 0,004 = 0,002 a

→Em muốn dòng điện chạy qua vật dẫn thì cường độ giảm đi 4ma và hiệu điện thế là Giải bài tập vật lý lớp 9. Chuyên đề d: 4v.

Bài 5, Trang 4, Sách bài tập Vật Lý 9:Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó

Xem Thêm: Gặp một người cùng sinh nhật và bạn cho đó là duyên số? Nhầm to!

A. Không thay đổi khi điện áp thay đổi

Tỷ lệ nghịch với chênh lệch tiềm năng

Tỷ lệ thuận với điện áp

Giảm khi điện áp tăng

Giải pháp:

Chọn c.

Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai vật dẫn, công thức là: i = u/r

trong đó r là điện trở của dây dẫn và không đổi đối với dây dẫn đó.

Cường độ dòng điện chạy qua hai dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục