Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 4 Mẫu biên bản họp đánh giá công, viên chức năm 2022

Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 4 Mẫu biên bản họp đánh giá công, viên chức năm 2022

Biên bản họp xét đánh giá công chức

Biên bảnHọp phân loại viên chứcNăm học 20.. – 20…

Bạn Đang Xem: Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 4 Mẫu biên bản họp đánh giá công, viên chức năm 2022

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Việc làm công ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/nĐ-cp ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017 ngày 27 tháng 7 của Chính phủ Nghị định số /nĐ -cp… Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 56/2015/nĐ-cp ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Hôm nay…/…/20…. 7 giờ, tại phòng hội đồng……Mở cuộc họp xếp loại công chức trong năm. 20… – 20…

I. Thành phần:

– Bà: ……… – Hiệu trưởng – Chủ tịch;

– Bà: ………- gvptcm – Thư ký.

– Theo Nghị định số 68/2000/nĐ-cp, cùng toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng……………………………

Tổng số: …/… Công chức, viên chức lao động hợp đồng có mặt tại các cuộc họp theo Nghị định 68/2000/nĐ-cp.

Vắng mặt: 0

Hai. Nội dung:

1.Cô: ……………….. – Hiệu trưởng, Triển khai công văn theo Nghị định số 68/2000… Về giám định, dân sự viên chức, lao động hợp đồng viên chức / nĐ-cp năm học 20…-20… và nêu trình tự cuộc họp:- Căn cứ Nghị định số 68/2000/nĐ-cp, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trình bày tại cuộc họp cho tất cả những người tham gia Báo cáo đánh giá cuộc họp để lấy ý kiến.

– Người tham gia đưa ra ý kiến ​​của mình.

Xem Thêm: Mệnh Tùng Bách Mộc là gì? Sinh năm bao nhiêu? Hợp màu gì? Kỵ màu gì

– Trên cơ sở ý kiến ​​của toàn trường, hiệu trưởng đã ra kết luận và quyết định đánh giá, xếp loại đối với từng công chức, viên chức (cũng như lao động hợp đồng) của nhà trường theo Nghị định số 68/2000/nĐ -cp.

– Thư ký ghi biên bản cuộc họp;

– Phê duyệt Cuộc họp Nhận xét Ghi chú.

2. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c …………………………..- hiệu trưởng – trình bày đánh giá, xếp loại bản thân -Nhận xét mức độ: hoàn toàn làm tốt.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

Xem Thêm : Btw là gì? Btw viết tắt từ từ gì?

+ Điểm mạnh: Hầu hết các giảng viên tham dự đều có những đánh giá, nhận xét chung. … luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn và chủ động. Học hỏi, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, nhất là trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Luôn quan tâm động viên kịp thời, quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động trong đơn vị, đồng thời đưa ra đánh giá của người lao động trước cấp trên…………… … …: Hoàn thành xuất sắc công việc.

+ Điểm yếu: Đôi khi nể nang, thiếu quyết đoán, thẳng thắn giải quyết vấn đề cho người khuyết tật trong trường.

2. đ/c …………………………… – Phó hiệu trưởng – trình bày phiếu đánh giá xếp loại, tự nhận mức độ : Hoàn thành tốt công việc.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn ham học hỏi về chuyên ngành, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, sáng tạo trong việc bồi dưỡng giáo viên yếu kém, tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, giúp đỡ phụ nữ. Hãy đánh giá đ/c ………. : Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Nhược điểm: đôi khi ngại nói, còn nhút nhát

3. đ/c ………………………………. – cán bộ – Nộp phiếu đánh giá xếp loại, tự đánh giá xếp loại : Làm tốt lắm .

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, rất sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em phụ nữ. Đánh giá đề xuất: Tác phẩm xuất sắc.

+ Nhược điểm: đôi khi ngại nói, còn nhút nhát

4. đ/c ……………………………… – cán bộ – Nộp phiếu đánh giá xếp loại, tự nhận dạng Đánh giá: Hoàn thành tốt công việc.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, yêu nghề, luôn có tinh thần học hỏi, rất sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đánh giá đề xuất: Tác phẩm xuất sắc.

<3

5. đ/c ………………………………. – cán bộ – Nộp phiếu đánh giá xếp loại, tự nhận dạng Đánh giá: Hoàn thành tốt công việc.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, yêu nghề, luôn có tinh thần học hỏi, rất sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đánh giá đề xuất: Tác phẩm xuất sắc.

<3

6. a/c…….. – cán bộ – Nộp bản đánh giá xếp loại, tự nhận mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Điểm mạnh: Nhiệt tình, tinh thần luôn học hỏi, tinh thần giúp đỡ chị em. Đánh giá đề xuất: Tác phẩm xuất sắc.

Xem Thêm : Diva, danh ca: Tranh cãi về danh xưng và đẳng cấp vươn tầm thế giới của các ca sĩ hải ngoại

+ Nhược điểm: Chưa lên tiếng trước tập thể.

7. a/c …………………………..- cán bộ – Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự Mức công nhận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Điểm mạnh: Nhiệt tình, ham học hỏi, giúp đỡ chị em phụ nữ, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đánh giá đề xuất: Tác phẩm xuất sắc.

Xem Thêm : Diva, danh ca: Tranh cãi về danh xưng và đẳng cấp vươn tầm thế giới của các ca sĩ hải ngoại

+ Nhược điểm: Chưa lên tiếng trước tập thể.

8.địa chỉ …………………………….. – quyết định 68 – Nộp phiếu thẩm định và xếp loại, tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

Xem Thêm: Đặt tên con trai 2022 họ Trần hay, ý nghĩa, tiền đồ rộng mở

+ Điểm mạnh: Nhiệt tình, ham học hỏi, nhạy bén và có trách nhiệm với công việc được giao. Đồng thuận: Làm tốt lắm.

Xem Thêm : Diva, danh ca: Tranh cãi về danh xưng và đẳng cấp vươn tầm thế giới của các ca sĩ hải ngoại

+ Nhược điểm: Chưa lên tiếng trước tập thể.

9.địa chỉ ………………………….. – quyết định 68 – Nộp phiếu đánh giá và xếp loại, tự -đánh giá mức độ: hoàn thành nhiệm vụ.

Xem Thêm: Giờ Hợi là mấy giờ đến mấy giờ? Sinh giờ Hợi sướng hay khổ?

– Nhận xét:

+ Điểm mạnh: Nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc được giao. Đồng thuận: Làm tốt lắm.

+ Nhược điểm: Chưa mạnh dạn, chưa đủ tự tin, chưa linh hoạt trong xử lý công việc chuyên môn, ngại mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

* Theo Nghị định số 68/2000/nĐ-cp của … Nhà trường, sau khi tổng hợp nhận xét, phân loại, đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng, cùng …  – Hiệu trưởng nhà trường ……. Theo nghị định 68/2000/nĐ-cp năm học 20 thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng. ..-20…, như sau:

Ba. Kết luận:

Căn cứ nội dung và ý kiến ​​phát biểu của các thành viên dự họp, chủ tọa cuộc họp rút ra kết luận như sau: Đối với danh sách ….đ/c, kết luận đánh giá cuối cùng của hiệu trưởng là:

– htxsnv xếp loại gồm:…..đ/c (bgh: 01; gv: 22; nv: 02)

– httnv xếp loại gồm:…. đ/c (gv: 13, nv: 02)

– Xếp hạng htnv bao gồm:… đ/c (nvyt)

Cuộc họp kết thúc lúc 11:30 ngày hôm đó. Đọc toàn bộ biên bản cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên. /.

Thư ký (ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa cuộc họp (ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *