Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 157 Sách giáo khoa Vật lí 11

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 157 Sách giáo khoa Vật lí 11

Bài 6 trang 157 vật lý 11

Bài 1 Trang 157 SGK Vật Lý 11

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 157 Sách giáo khoa Vật lí 11

Tự cảm ứng sẽ xảy ra trong trường hợp nào?

Mô tả:

Hiện tượng tự cảm xuất hiện biểu hiện trong mạch kín khi có dòng điện xoay chiều chạy qua hoặc trong mạch có dòng điện một chiều khi chúng ta đóng hoặc mở mạch

Bài giảng 2 Trang 157 SGK Vật Lý 11

Viết định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của mạch kín.

Mô tả:

Giả sử có một mạch kín c trong đó có dòng điện i mạnh. Dòng điện i gây ra từ trường và từ trường này gây ra từ thông Φ đi qua c gọi là từ thông riêng của mạch. l là hệ số chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín c

gọi là hệ số tự cảm của c

.

Bài giảng 3 Trang 157 SGK Vật Lý 11

Suất điện động của cuộn cảm phụ thuộc vào đại lượng nào?

Mô tả:

Lực điện động tự cảm, v.v. = – l \(\frac{\delta i}{\delta t}\).

Xem Thêm: Kỳ 5: Phan Bội Châu với các phong trào đấu tranh trong nước

Từ đây ta thấy nó tỉ lệ thuận với độ tự cảm của mạch và tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện \(\frac{\delta i}{\delta t}\) trong mạch .

Bài giảng 4 Trang 157 SGK Vật Lý 11

Xem Thêm : Toán 7 Kết nối tri thức Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu

Chọn câu đúng:

Một cuộn dây thuần cảm l, so với cuộn thứ nhất thì số vòng dây tăng gấp đôi, diện tích mỗi cuộn giảm đi một nửa. Nếu cả hai cuộn dây có cùng chiều dài thì hệ số tự cảm của cuộn dây thứ hai là:

A.

2 lít

\(\frac{l}{2}\)

4 lít

Trả lời:

Chọn b

Sử dụng công thức l = 4π10-7 là. \(\frac{n^{2}}{l}\) . Khi n tăng gấp đôi, s giảm một nửa, sau đó l tăng gấp đôi. l’ = 2l

Bài 5 Trang 157 SGK Vật Lý 11

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác 2 Dàn ý & 9 mẫu phân tích khổ cuối Viếng lăng Bác

Phát biểu nào sau đây là sai?

Độ tự cảm hiệu dụng có giá trị lớn hơn khi:

A. Dòng điện tăng nhanh

Dòng điện giảm nhanh

Dòng điện có giá trị không đổi

Dòng điện thay đổi nhanh chóng.

Mô tả:

Xem Thêm : Phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) của Cao Bá

Chọn c

Cường độ dòng điện có giá trị lớn, không thay đổi thì suất điện động của cuộn cảm vẫn bằng 0.

Bài giảng 6 Trang 157 SGK Vật Lý 11

Tính độ tự cảm của một cuộn dây hình trụ dài 0,5m, mỗi cuộn gồm 1000 vòng dây, mỗi cuộn có đường kính 20 cm

Mô tả:

Xem Thêm: Sự tích trầu cau [Tranh minh họa siêu đẹp!!!]

l = 4π10-7 .\(\frac{10^{6}}{0,5}\) (π.0,01) = 0,079h

Bài giảng 7 trang 157 SGK Vật Lý 11

Một suất điện động cảm ứng 0,75v xảy ra trong một cuộn cảm có l = 25mh; tại thời điểm này, cường độ dòng điện giảm từ giá trị ia xuống 0 trong 0,01 giây. Tính ia

Mô tả:

etc = – l\(\frac{\delta \phi }{\delta t}\) => \(\frac{i_{a}}{0,01}\) = \(\frac{0.75}{25.10^{-3}}\)

=>ia = 0,3a

Bài giảng 8, trang 157 SGK Vật Lý 11

Trong mạch điện hình 25.5, điện trở của cuộn cảm l bằng không. Cường độ dòng điện qua l là 1,2a, độ tự cảm l = 0,2h. Di chuyển k đến vị trí b và tính nhiệt lượng toả ra trong r.

Mô tả:

Nhiệt lượng tỏa ra do năng lượng từ trường của cuộn dây:

q = \(\frac{1}{2}\) li2 = \(\frac{1}{2}\).0.2. (1,2)2 = 0,144j.

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục