Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản

ý nghĩa cách mạng tư sản pháp

Trong lịch sử thế giới, thuật ngữ cách mạng tư sản đã quá quen thuộc. Vậy cách mạng tư sản là gì? Cách mạng tư sản nghĩa là gì?

Bạn Đang Xem: Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản là gì?

Theo quan điểm thông thường, cách mạng là sự thay đổi, chuyển biến lớn trong một lĩnh vực nhất định, theo hướng tiến bộ. Nó có thể là sự thay đổi về quyền lực chính trị hoặc cơ cấu tổ chức xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo học thuyết của Mác, cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (còn gọi là tầng lớp quý tộc mới) lãnh đạo. Mục đích của cuộc cách mạng này là đánh đổ chế độ phong kiến, xác lập địa vị thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Sử liệu cho thấy cuộc cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra vào thế kỷ 16 và kết thúc vào thế kỷ 20. Cách mạng tư sản thiết lập chế độ dân chủ vô sản và lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ.

Xem Thêm: Giải Hoá 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bản chất của cách mạng tư sản vẫn là sự bóc lột. Cách mạng tư sản đã thay thế sự bóc lột của giai cấp phong kiến ​​bằng sự bóc lột của hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Ai là lực lượng của cách mạng tư sản?

Xem Thêm : Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập

Giai cấp cách mạng tư sản thường bao gồm: giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân. Giai cấp hàng đầu trong số đó là giai cấp tư sản. Quần chúng nhân dân, chủ yếu là nông dân và thường dân thành thị, là lực lượng chủ yếu tham gia cách mạng tư sản.

Trong cuộc cách mạng tư sản lần thứ nhất, vai trò của quần chúng nhân dân được thể hiện rõ nét. Thậm chí, trong nhiều cuộc cách mạng tư sản, quần chúng tham gia nhiệt tình, đông đảo đến mức nếu không có tư sản lãnh đạo thì vẫn nổi dậy chống chính quyền.

Ý nghĩa của cách mạng tư sản?

Nhìn chung, mục đích chính của cách mạng tư sản là đánh đổ chế độ phong kiến ​​- giai cấp thống trị và đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Khi quyền lực rơi vào tay giai cấp tư sản, họ sẽ đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Tuy nhiên, mỗi cuộc cách mạng ở mỗi quốc gia khác nhau đều có mục đích và nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như:

Xem Thêm: Hướng dẫn bật và sử dụng tính năng xóa đối tượng trên điện thoại Samsung

– Cách mạng tư sản Anh: nhiệm vụ chủ yếu là mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản

– Cách mạng tư sản Hà Lan: Nhiệm vụ chủ yếu là lật đổ ách thống trị của hoàng gia Tây Ban Nha, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Xem Thêm : Sự điện li là gì? Lý thuyết và giải bài tập chi tiết

– Cách mạng tư sản Bắc Mỹ: nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị cho sự ra đời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

– Cách mạng tư sản hợp pháp: Có nhiệm vụ lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Một cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu trên thế giới

Xem Thêm: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Lịch sử thế giới ghi lại rằng Cách mạng tư sản Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, diễn ra vào năm 1566. Mục đích của cuộc cách mạng này là nổi dậy chống lại Felipe II, giá trị thống trị của Tây Ban Nha. Năm 1648, cách mạng Hà Lan lại thắng lợi, nước này tiến lên theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu thứ hai trên thế giới là cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789-1799. Mục đích của cuộc cách mạng này là đánh đổ chế độ phong kiến ​​Pháp, giải phóng toàn dân, thiết lập chế độ mới, ruộng đất chia đều cho nhân dân. Hơn nữa, cuộc cách mạng tư sản Pháp đã xác lập quyền bình đẳng giữa mọi người.

Cuộc cách mạng tư sản của ông diễn ra từ năm 1642 đến năm 1651. Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, cuộc cách mạng tư sản ở nước ông đã thắng lợi, mở đường cho sức mạnh của chủ nghĩa tư bản.

Cuộc cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ diễn ra ở 13 thuộc địa của Đế quốc Anh ở Bắc Mỹ từ năm 1765 đến năm 1783. Ngày 4/7/1776, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ chính thức được công bố, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được coi là bản tuyên ngôn tự do dân chủ, khẳng định nền độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Trên đây là câu trả lời cho Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục