Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là gì

Bảo hiểm tiền gửi là gì

Video Bảo hiểm tiền gửi là gì

Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Bạn Đang Xem: Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là gì? Quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi (ảnh từ Internet)

1. Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm tiền gửi sẽ được hoàn trả cho người được bảo hiểm trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người được bảo hiểm hoặc bị phá sản.

Ở đâu:

– Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

(Mục 4 của Luật bảo hiểm tiền gửi 2012)

2. Một số quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

2.1. Tiền gửi được đảm bảo

Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 trang 118,119 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm thổ

– Tiền gửi bảo hiểm:

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi của cá nhân bằng Đồng Việt Nam gửi vào các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ bảo hiểm tiền gửi, tiền gửi, kỳ phiếu, hối phiếu, v.v. Tiền gửi được quy định bởi Luật Các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012.

Xem Thêm : Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 8

– Tiền gửi không được bảo hiểm, bao gồm:

+ Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

+ thành viên Thành viên hội đồng, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) tiền gửi của cá nhân tại tổ chức tín dụng; tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tiền gửi cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+Tiền mua giấy bạc mệnh giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

2.2. Phí bảo hiểm tiền gửi

Mức phí bảo hiểm tiền gửi được quy định tại Mục 20 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 như sau:

– Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quy định mức bảo hiểm tiền gửi.

Xem Thêm: Bài thơ Việt Bắc – Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 12

– Theo khung mức phí bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi cụ thể đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại. các tổ chức này.

– Phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên số dư tiền gửi bình quân của các khoản tiền gửi được bảo hiểm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp theo quý trong năm tài chính. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu quý tiếp theo.

– Phí bảo hiểm tiền gửi được tính vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

2.3. Nộp bảo hiểm tiền gửi

* Thời điểm chi trả nghĩa vụ bảo hiểm tiền gửi:

Xem Thêm : Tìm hiểu những bài ca dao thách cưới (Lương Thị Khuyên)

Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không thực hiện các biện pháp khôi phục năng lực. Trường hợp tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đang trong tình trạng phá sản hoặc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi không thể được trả cho người gửi tiền.

*Thời hạn chi trả bảo hiểm tiền gửi:

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi.

Xem Thêm: BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022 . TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HẢI

*Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi:

– Hạn mức trả phí là số tiền tối đa mà công ty bảo hiểm tiền gửi sẽ trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của cá nhân tham gia tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh trách nhiệm. Bảo hiểm chi trả.

– Nghị quyết 32/2021/qd-ttg quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm đối với tiền gửi không kỳ hạn như sau:

Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả gốc và lãi) của người gửi tiền là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (1.250.000 đồng) .

* Xử lý tiền gửi vượt hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi:

Số tiền gốc và lãi của khoản tiền gửi được bảo hiểm vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì số tiền gửi sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

(Điều 22, 23, 24, 27 của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012)

Tôi chết mất

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *