Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Văn 9 tuyên bố thế giới về sự sống còn

Video Văn 9 tuyên bố thế giới về sự sống còn

Tuyên bố toàn cầu về quyền được sống, được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Tác giả, Nội dung, Bố cục, Tóm tắt, Dàn ý

Nhằm giúp học sinh nắm vững kiến ​​thức Ngữ văn thiếu nhi lớp 9, tiết tác giả “Tác phẩm tuyên bố quyền tồn tại, bảo vệ và phát triển thế giới” Các em trình bày nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý phân tích, sơ đồ tư duy và bài văn phân tích đầy đủ .

Bạn Đang Xem: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

A. Nội dung tác phẩm tuyên bố với thế giới quyền được sống, được bảo vệ và phát triển của trẻ em

– Thực tế cuộc sống của trẻ em trong thế giới ngày nay.

– Tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

b.Về công tác tuyên bố với thế giới quyền được sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Môi trường sáng tạo

Trích văn bản mở đầu Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Trẻ em, Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, 30 tháng 9 năm 1990.

b. Bố cục

Gồm 4 phần:

– Phần 1 (mục 1, 2): Lý do yêu cầu

– Phần 2 (Phần 3 – 7): Thử thách

– Phần 3 (Phần 8, 9): Cơ hội

– Phần 4 (Tiết 10 – 17): Nhiệm vụ cụ thể

c. Giá trị nội dung

Bảo vệ quyền trẻ em và quan tâm đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề cấp bách có ý nghĩa toàn cầu hiện nay.

d.Giá trị nghệ thuật

– Bố cục cô đọng, logic.

– Dẫn chứng thuyết phục, xác thực, toàn diện.

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Vợ chồng A Phủ

– Suy luận logic.

c.Sơ đồ tư duy thế giới tuyên bố quyền được sống, được bảo vệ và phát triển của trẻ em

d.Đọc và hiểu văn bản của Tuyên bố chung về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Lý do tuyên bố

– Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ của Hội nghị cấp cao thế giới.

– Khái quát các đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em (trong sáng, đồng cảm, hiếu động, hiếu động nhưng dễ bị tổn thương, lệ thuộc) và khẳng định quyền sống của trẻ em (được sống trong vui vẻ, bình yên, vui chơi, học tập và phát triển, tương lai được hình thành trong môi trường hài hòa). phát triển).

→ Cách gõ đầu đề ngắn gọn, rõ ràng, khẳng định, đó là lí do và mục đích của văn bản.

2. Thử thách

Xem Thêm : Ngày độc thân (11/11) là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa lễ độc thân

+ Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

+ Phải sống trong đói nghèo, khủng hoảng kinh tế

+ Vô gia cư, dịch bệnh, suy thoái môi trường…

+ chết vì suy dinh dưỡng HIV/AIDS…

→ Sử dụng các lập luận sắc bén, được hỗ trợ bởi các số liệu cụ thể, để tạo ra văn bản có sức thuyết phục.

→ Thừa nhận những tình huống này là một thách thức đối với các nhà lãnh đạo chính trị phải vượt qua.

3. Cơ hội

+ Sự kết hợp của nhà nước với Công ước về Quyền trẻ em tạo ra các quyền và lợi ích mới cho trẻ em sẽ được “tôn trọng” trên toàn thế giới.

+ Môi trường chính trị quốc tế đang được cải thiện, cụ thể là chiến tranh lạnh đã chấm dứt, hợp tác và liên kết quốc tế được tăng cường, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh…

<3

→ Có thể mang lại kết quả tích cực hơn cho sự phát triển của trẻ em.

Xem Thêm: Hướng dẫn các công thức tính điện trở để làm bài tập vật lý

4. Nhiệm vụ cụ thể

– Tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em.

– Chăm sóc trẻ em khuyết tật và dễ bị tổn thương.

– Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ, bà mẹ và trẻ em.

– Đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được đi học.

– Đảm bảo kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.

– Giáo dục tính tự lập, trách nhiệm, tự tin cho trẻ.

– Bảo đảm hoặc phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế.

→Nhiệm vụ tổng hợp, toàn diện

→ Ngôn ngữ, giọng điệu: Văn viết rõ ràng, mạch lạc, rõ ràng, thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

e. Bài phân tích về Tuyên bố chung về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em

“Tuyên bố chung về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em” là một đoạn trích trong “Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em” được tổ chức tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 30/9/1990.

Bối cảnh của bài viết là tình hình thế giới những năm cuối thế kỷ XX. Sự phát triển khoa học và công nghệ, tăng trưởng kinh tế, tính cộng đồng và hợp tác của tất cả các nước trên thế giới được củng cố và mở rộng. Đây là những điều kiện thuận lợi để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi khó và bức xúc cũng được đặt ra, nổi bật là sự chênh lệch rõ rệt về mức sống giữa các nước giàu và nghèo; tình trạng chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới; số lượng trẻ em sống trong khó khăn, tàn tật, bị bóc lột và thất học. Qua bài viết, chúng ta phần nào thấy được thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, cũng như sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Xem Thêm : Giải bài tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? – tiếng việt 4 tập 1 trang

Bảo vệ quyền trẻ em và quan tâm đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng có ý nghĩa toàn cầu. Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30 tháng 9 năm 1990 đã khẳng định và hứa hẹn những nhiệm vụ toàn diện như sự sống còn và phát triển của trẻ em và tương lai của toàn nhân loại.

Kèm theo tuyên bố này, Hội nghị cấp cao thế giới cũng công bố một kế hoạch hành động khá chi tiết và toàn diện. Từ đó, Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành “Chương trình hành động vì sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2000” như một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phần “Thử thách” tuy ngắn gọn nhưng kể khá cụ thể về những mảnh đời éo le của hàng triệu trẻ em trên thế giới ngày nay. Thay vì được sống hạnh phúc, trẻ em trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc và xâm lược.

Hàng ngày, vô số trẻ em trên khắp thế giới phải đối mặt với những mối nguy hiểm cản trở sự trưởng thành và phát triển của các em. Họ đã phải chịu đựng bất hạnh là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, phân biệt chủng tộc, ngoại xâm, chiếm đóng và thôn tính. Có những đứa trẻ trở thành người tị nạn, buộc phải rời bỏ nhà cửa và phải sống lưu vong ở nước ngoài. Những người khác bị tàn tật hoặc là nạn nhân của sự sao nhãng, bỏ rơi, lạm dụng và bóc lột.

Xem Thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Thủ thuật văn phòng

Ở các nước kém phát triển, trẻ em phải chịu cảnh đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, suy thoái môi trường, v.v. Ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi nợ nước ngoài và điều kiện kinh tế bấp bênh hoặc không thể phát triển. Đau lòng thay, hàng nghìn trẻ em chết mỗi ngày vì suy dinh dưỡng và bệnh tật, với con số cao nhất ở châu Phi: “40.000 trẻ em chết mỗi ngày vì suy dinh dưỡng và bệnh tật, kể cả chứng mất trí nhớ (AIDS), hoặc do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh và ảnh hưởng của vấn đề ma túy”.

Cuối phần, tác giả khẳng định: “Đây là những thách thức mà chúng ta với tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị phải giải quyết”. Trong “Cơ hội”, các tác giả xác định những điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc chăm sóc trẻ em. Nhận thức cao về lĩnh vực này bởi các liên minh quốc gia và cộng đồng quốc tế sẽ tạo ra những cơ hội mới:

Các quốc gia của chúng ta sẽ cùng nhau có phương tiện và kiến ​​thức để bảo vệ cuộc sống của trẻ em, loại bỏ hầu hết những đau khổ của chúng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của chúng. phục vụ lợi ích của họ. Công ước về Quyền trẻ em tạo ra những cơ hội mới để quyền và phúc lợi của trẻ em thực sự được tôn trọng trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, sự đoàn kết, hợp tác quốc tế ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực cũng là cơ sở để thực hiện nội dung Công ước về quyền trẻ em. Những khoản tiền khổng lồ thu được từ cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc sẽ được dùng để cải thiện cuộc sống của hàng tỷ trẻ em nghèo trên thế giới. Đói rét, bệnh tật, thất học… sẽ dần được đẩy lùi vào dĩ vãng.

Đất nước ta hiện nay còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và nhà nước đã thực sự đặt sự nghiệp chiến lược lâu dài về nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ em lên hàng đầu, thường xuyên nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này…

p>

Trong phần “Nhiệm vụ”, các tác giả đã chỉ ra tính toàn diện và cụ thể của những nhiệm vụ cấp bách mà các quốc gia và cộng đồng quốc tế phải thực hiện. Từ đảm bảo dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe đến phát triển giáo dục trẻ em; từ những trẻ em cần thiết nhất (trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) đến củng cố gia đình và xây dựng môi trường xã hội; từ bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia vào các hoạt động xã hội. hoạt động văn hóa xã hội… …

Tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em cũng là trách nhiệm chính. Mạng sống của hàng nghìn bé trai và bé gái được cứu mỗi ngày. Nếu chúng ta chú ý đến dinh dưỡng, chúng ta có thể hạn chế các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em. Hiện nay, tỷ lệ tử vong ở trẻ em, đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, ở nhiều nước trên thế giới đang ở mức cao không thể chấp nhận được.

Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được yêu thương và hỗ trợ nhiều hơn.

Về chủ đề: nam nữ bình đẳng, có ý kiến ​​như sau:

“Tăng cường vai trò không thể thiếu của phụ nữ và đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của trẻ em trên khắp thế giới. Trẻ em gái xứng đáng được đối xử và có cơ hội như trẻ em trai ngay từ đầu.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tương lai của trẻ em là nhiệm vụ xóa mù chữ ở trẻ nhỏ, bởi vẫn còn hơn 100 triệu trẻ em chưa được đến trường. Giáo dục cơ bản, trong đó con gái chiếm 2/3. Đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều được tiếp cận với giáo dục cơ bản và không có trẻ em nào bị mù chữ sẽ là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới. “

Ngoài ra, phải tạo điều kiện cho các em nhỏ để các em tự nhận thức, tự tin bước vào đời, có trách nhiệm với xã hội:

“Trẻ em cần có cơ hội khám phá cội nguồn của mình và nhận ra giá trị của mình trong một môi trường mà chúng cảm thấy an toàn, thông qua sự chăm sóc của gia đình hoặc những người khác mà bạn tạo ra. Chúng phải được chuẩn bị để sống trong một môi trường tự do xã hội. sống có trách nhiệm. Cần khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa xã hội ngay từ khi còn nhỏ.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, trước mắt cả nhân loại phải tập trung vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế:

Điều kiện kinh tế sẽ tiếp tục có tác động lớn đến số phận của trẻ em, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Vì tương lai của tất cả trẻ em, cần phải đảm bảo hoặc khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế ổn định ở tất cả các quốc gia, đồng thời tiếp tục khẩn trương tìm ra các giải pháp nhanh chóng, trên diện rộng cho các vấn đề nợ nước ngoài của các nước đang phát triển mắc nợ. dân tộc.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi nỗ lực phối hợp liên tục của từng quốc gia trong hành động của chính họ và hợp tác quốc tế.

Tác giả khẳng định bảo vệ quyền trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia, của cả cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai, vận mệnh của một đất nước và cả nhân loại.

Chúng ta có thể đánh giá sự văn minh của một xã hội thông qua những chủ trương, chính sách và hành động cụ thể nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Cộng đồng quốc tế đang dành sự quan tâm đúng mức đến vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em với những chủ trương, nhiệm vụ cụ thể, toàn diện. Tôi tin rằng trong một tương lai không xa, các em sẽ được sống dưới một mái nhà chung, trong bầu không khí hòa bình, thân thiện và hạnh phúc.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục