Cách Sử Dụng Của either và neither

Cách Sử Dụng Của either và neither

Neither either cách sử dụng

“either” và “neither” là hai cụm từ được sử dụng giống như “so” và “too” có nghĩa là “cũng”; tuy nhiên, “either” và “neither” là dạng phủ định dùng để nói về “cũng”.

Bạn Đang Xem: Cách Sử Dụng Của either và neither

Xem Thêm: 5 mẫu Đơn đề nghị chuẩn, mới nhất và hướng dẫn cách viết

Ví dụ:

Tôi chưa no và bạn cũng vậy.

Tôi chưa no và bạn cũng vậy.

Xin lưu ý

Vị trí của từ “either” và “neither” trong câu. “either” được đặt ở cuối câu, sau dạng phủ định của trợ động từ và “neither” ở sau từ nối hai câu (thường là “and”), theo sau là trợ động từ và động từ chính .

• Trong câu sử dụng “neither”, trợ động từ sau “neither” không được dùng ở thể phủ định (không dùng “not”) vì bản thân “neither” đã mang nghĩa phủ định. Chắc chắn rồi.

Khi gặp hai trường hợp giống nhau, chúng ta vẫn có thể viết như sau:

william không hoạt động ở đó và john cũng vậy.

Xem Thêm: Bài 4. Luyện tập este và chất béo

Nhưng trong thực tế, chúng ta nên dùng “neither” hoặc “either” cho câu trên, như sau:

William không làm việc ở đó, John cũng vậy. William không làm việc ở đó, và John cũng vậy.

Hãy xem xét một số ví dụ về việc sử dụng thay thế cho “neither” và “either”:

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

Mary không muốn đánh thức Tom, Christine không muốn đánh thức Tom và Kristen không muốn đánh thức Tom.

Anh ấy vẽ tranh tường không giỏi, và cô ấy cũng vậy. Anh ấy vẽ tranh tường không giỏi, và cô ấy cũng vậy.

Cô ấy không thể đợi cho đến khi đứa bé ra đời, và anh ấy cũng vậy. Cô không thể đợi cho đến khi đứa bé chào đời, và anh cũng vậy.

Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách sử dụng các cụm từ “either…or” và “neither…nor”

“Hoặc…hoặc”

“either…or” được sử dụng để chọn giữa hai khả năng. Bạn có thể hiểu đơn giản là “either this…or that”

Xem Thêm: 5 mẫu Đơn đề nghị chuẩn, mới nhất và hướng dẫn cách viết

Ví dụ:

hoặc mike hoặc lisa sẽ ở đó.(hoặc mike hoặc lisa sẽ ở đó)

Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát.(hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát)

chúng ta nên mang theo cà phê hoặc trà.(chúng ta có thể mang theo cà phê hoặc trà)

Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi đến phòng của bạn.(Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi đến phòng của bạn)

Ngoài ra, chúng ta cũng gặp “either” trong cụm từ “not…either…or” để phủ định hai khả năng trong một câu.

Xem Thêm : Phân tích đoạn thơ trong Truyện Kiều – Soạn bài online

Ví dụ: tôi không nghĩ Mike hoặc lisa sẽ ở đó.(Tôi không nghĩ Mike hoặc lisa sẽ ở đó)

Anh ấy không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp. (Anh ấy không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp)

“không… cũng không”

Xem Thêm: Hình Xăm Sóng Nước Đẹp ❤️Top 1001 Tattoo Sóng Biển Mini

Cụm từ “neither…nor” tương tự như “not…either…or”

Xem Thêm: 5 mẫu Đơn đề nghị chuẩn, mới nhất và hướng dẫn cách viết

Ví dụ:

cả mike và lisa sẽ không ở đó.(cả mike và lisa sẽ không ở đó)

Anh ấy không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp. (Anh ấy không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Chúng tôi không mang cà phê và trà.(Chúng tôi không mang cà phê và trà)

Tôi sẽ không giúp bạn cũng như không đi vào phòng của tôi.(Tôi sẽ không giúp bạn cũng như không đi vào phòng của tôi)

Ngoài ra, “neither” cũng có thể được dùng như “not…either”

Xem Thêm: 5 mẫu Đơn đề nghị chuẩn, mới nhất và hướng dẫn cách viết

Ví dụ:

a: Tôi không nói được tiếng Pháp. (Tôi không nói được tiếng Pháp) b:Tôi cũng không thể. (Tôi cũng không biết). Trên thực tế, có thể trả lời “tôi cũng không” bằng “tôi cũng không”

c: anh ấy chưa sẵn sàng đi.(anh ấy chưa sẵn sàng đi)d: chúng tôi chưa sẵn sàng đâu.(chúng tôi cũng chưa sẵn sàng đi)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục