Giới thiệu về WHO tại Việt Nam

Who là tên viết tắt của tổ chức nào

Who là tên viết tắt của tổ chức nào

Video Who là tên viết tắt của tổ chức nào

Tầm nhìn và sứ mệnh của ai

Bạn Đang Xem: Giới thiệu về WHO tại Việt Nam

được thành lập với tầm nhìn về một thế giới nơi mọi người có thể đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất. Nhiệm vụ của WHO là thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của mọi người, đặc biệt chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương. Hoạt động theo các nguyên tắc được thông qua trong Hiến chương của mình, WHO cam kết bảo vệ quyền con người, tính phổ quát và công bằng. Các chức năng chính của WHO bao gồm: cung cấp sự lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với sức khỏe và tham gia cộng tác khi cần có hành động chung; phát triển các chương trình nghiên cứu và khuyến khích tạo ra, phổ biến và phổ biến kiến ​​thức có giá trị; thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn cũng như thúc đẩy và giám sát việc thực hiện; khuyến nghị đạo đức và các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích thay đổi; xây dựng năng lực thể chế bền vững; theo dõi tình trạng sức khỏe và đánh giá xu hướng sức khỏe. Nhiệm vụ của WHO tại Việt Nam là giúp chính phủ đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ. Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao là nhu cầu và thách thức đối với quá trình chuyển đổi của đất nước sang thu nhập trung lưu. Để cung cấp hỗ trợ hiệu quả, các Đại diện của WHO dựa vào điểm mạnh của ba cấp độ tổ chức để tập trung hỗ trợ vào các lĩnh vực có thể thực hiện thay đổi; bố trí đúng người vào đúng vị trí; gắn kết hiệu quả với các đối tác; tăng cường các nỗ lực truyền thông; Khả năng của một tổ chức để thu thập và phân tích thông tin một cách có hệ thống.

Xem Thêm : Văn mẫu Kể về một lần em giúp đỡ người khác hoặc em được

Ưu tiên của ai

Chương trình nghị sự tổng thể của ai đặt ra chiến lược trung hạn và các ưu tiên của tổ chức. Cuộc họp tháng 5 năm 2018 của Đại hội đồng Y tế Thế giới dự kiến ​​sẽ thông qua Chương trình làm việc chung lần thứ 13 cho giai đoạn 2019–2023. Kế hoạch bao gồm ba ưu tiên chiến lược liên kết với nhau, thay đổi chiến lược và thay đổi tổ chức, và 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

  • Medicare cho Tất cả: Thêm 1 tỷ Medicare cho Tất cả những người thụ hưởng.
  • Ứng phó khẩn cấp về y tế: Thêm một tỷ người được bảo vệ tốt hơn trong các trường hợp khẩn cấp về y tế.
  • Sức khỏe nhân dân được cải thiện: Thêm 1 tỷ người được cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *