Vật lý 7 Bài 9: Tổng kết chương 1 Quang Học

Vật lý 7 Bài 9: Tổng kết chương 1 Quang Học

Vat ly 7 bai 9

Video Vat ly 7 bai 9

1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

“Khi nào chúng ta nhìn thấy một đối tượng?”

Bạn Đang Xem: Vật lý 7 Bài 9: Tổng kết chương 1 Quang Học

A. Khi đối tượng được chiếu sáng;

Khi vật phát ra ánh sáng;

Khi ánh sáng từ một vật chiếu vào mắt ta;

Khi mắt chúng ta chiếu vào một vật thể

 • Phương án c: Khi ta nhìn thấy một vật thì ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

  2. Về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, hãy chọn phát biểu đúng trong các câu sau:

  A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật và ở gần gương hơn vật

  Ảnh ảo bằng vật, khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

  Ảnh hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật;

  Ảnh không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

  • Chọn b: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương và khoảng cách từ vật đến gương

   3. Định luật truyền ánh sáng

   • Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

    4. Định luật phản xạ ánh sáng:

    • Xem Thêm: Toán lớp 5 trang 19, 20 Luyện tập

     Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến.

    • Góc phản xạ bằng góc tới.

     5. Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương?

     • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có khoảng cách bằng khoảng cách từ vật đến gương và bằng khoảng cách giữa vật đến gương.

      6. Sự khác biệt giữa ảnh gương cầu lồi và ảnh gương phẳng là gì?

      • Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi giống với ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, đều là ảnh ảo, khác bản chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

       7.Một vật chùng xuống một khoảng bằng bao nhiêu để tạo ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

       • Xem Thêm : Chân thành hay trân thành, từ nào đúng chính tả?

        Khi một vật lại gần gương cầu thì ảnh của nó qua gương lớn hơn vật.

        8.Viết ba câu có nghĩa với bốn cụm từ được chọn từ bốn cột dưới đây trong mỗi câu.

        • Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn, lớn hơn vật

        • Ảnh tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

        • Không hứng được ảnh tạo bởi gương phẳng trên màn và vật.

         9.So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước.

         • Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cùng kích thước.

          1. Có hai đốm sáng \({s_1},{\rm{ }}{s_2}\) đặt trước gương phẳng như hình vẽ

          a) Vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

          b) Vẽ hai chùm tia tới cực đại từ \({s_1},{\rm{ }}{s_2}\) và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

          Xem Thêm: Hướng dẫn lập bảng ma trận đề kiểm tra

          c) Mắt nhìn thấy ảnh của hai điểm sáng trong gương đồng thời ở khoảng nào? Gạch bỏ khu vực đó.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục