15 câu trắc nghiệm Ancol có đáp án

15 câu trắc nghiệm Ancol có đáp án

Trắc nghiệm ancol

Có 15 bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Rượu Hóa học lớp 11 theo từng mức độ kiến ​​thức, thông hiểu, vận dụng có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập tốt cho kì thi Hóa học 11.

Bạn Đang Xem: 15 câu trắc nghiệm Ancol có đáp án

15 câu hỏi trắc nghiệm về rượu có đáp án

Câu 1: Tên thay thế của c2h5oh là

A. Etanol b.Metanol c.Etanol d.Metanol.

Câu 2:Số đồng phân cấu tạo của c4h10o là

A. 3b. 4 độ C 6 ngày 7.

Đoạn 3: ) Cho các ancol sau: ch3oh, c2h5oh, hoch2-ch2oh, hoch2-ch2-ch2oh, ch3-ch(oh)-ch2oh.

Số ancol cho ở trên phản ứng được với cu(oh)2 ở nhiệt độ thường là

A. 2b. 4 ngày ở 3 độ C. 5

Câu 4: Ancol nào sau đây khi bị oxi hóa không tạo ra anđehit?

A. ch3 ồ. b.(ch3)2chch2oh.

c2h5ch2oh d. ch3ch(oh)ch3.

Xem Thêm: Những bài thơ hay về mưa cho bé được yêu thích nhất

Câu 5: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken này là

A. 2-metylpropen và buten. b.Propilen và but-2-en.

Ether và but-2-end d. ête và but-i-en.

Xem Thêm : Top 18 tả người thân đang làm việc hay và chọn lọc

Câu 6: Khi tách nước từ một chất x có công thức phân tử c4h10o thì tạo thành 3 anken là đồng phân (kể cả đồng phân hình học) của nhau. Công thức cấu tạo đơn giản của x là

A. (ch3)2coh). b.ch3och2ch2ch3.

ch3ch (oh) ch2ch3. d.ch3ch(ch3)ch2oh.

Câu 7: Thủy phân m gam hỗn hợp gồm etanol và ancol Y chỉ thu được 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước của ancol này gấp 5/3 lần lượng nước của ancol kia. Rượu

A. ch3-ch2-ch(oh)-ch3. b.ch3-ch2-ch2-oh.

ch3-ch2-ch2-ch2-oh d. ch3-ch(oh)-ch3.

Câu 8: Khi phân tích thành phần của ancol đơn chức x, thu được kết quả: tổng khối lượng cacbon và hiđro gấp 3625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử x là

A. 3b. 2 ngày ở 4 độ C. 1.

Xem Thêm: Khối D09, D10 gồm những ngành nào? Danh sách các trường tuyển sinh

Câu 9: Hai ancol nào sau đây có cùng độ rượu?

A. Propan-2-ol và iso-phenyletyl-iso-ol

Isopropanol và rượu phenyletyl

Etanol và propylen glycol

2-propanol và 2-metylpropan-2-ol.

Câu 10: Trong số các ancol đơn chức và ancol no có phần tử cacbon lớn hơn 1 sau đây, ancol nào khi tách nước (axit sunfuric đặc, 170oc) luôn tạo ra một ankan duy nhất

A. Rượu bậc ba. b. Rượu hạng i

Xem Thêm : Chứng minh câu tục ngữ có công mài sắt có ngày nên kim (14 mẫu)

Rượu bậc hai. d. Rượu bậc một, bậc ba

Câu 11: Sản phẩm chính thu được khi tách nước và 3-metylbutan-2-ol là

A. 3-metylbut-1-en b. 2-metylbut-2-en.

3-Metylbutan-2-en. d. 2-metylbut-3-en

Xem Thêm: Phân tích luận đề chính nghĩa trong bài Bình Ngô Đại Cáo hay nhất

Câu 12: Hai ancol x và y đều có ctpt c3h8o, số anken thu được khi đun nóng hỗn hợp x và y với dung dịch axit sunfuric đặc ở nhiệt độ cao là

A. 1 b. 2 ngày ở 3 độ C. 4.

Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng một đồng đẳng thu được 3,808 lít khí cacbonic và 5,4 gam nước. Giá trị của m là

A. 5,42 b.5,72°C. 4,72 ngày 7,42.

Câu 14: 180 gam glucozơ lên ​​men rượu thu được 1 gam etanol (hiệu suất 80%). 0,1 g etanol bị oxi hóa bằng cách lên men giấm thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp x cần 720 mL dung dịch 0,2M. Hiệu suất lên men giấm là

A. 90% b.80% c.75% d.72%.

Câu 15: Lên men m gam glucozơ thu được 750ml ancol 10o. Biết nồng độ của rượu là: 0,7907 g/ml, hiệu suất phản ứng lên men rượu là 60%. Giá trị của m là:

A. 193,35 B 139.21

210 ngày 186,48

Xem thêm bài tập & câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11 đáp án khác nhau:

 • 15 câu hỏi trắc nghiệm về phenol có đáp án
 • 15 câu hỏi trắc nghiệm về rượu và phenol có đáp án
 • Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm về tính chất của etanol, glixerol và phenol
 • 16 câu trắc nghiệm có đáp án
 • Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 11
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục