Notes Receivable (Thương phiếu phải thu) Phần 1 – Góc học tập

Notes Receivable (Thương phiếu phải thu) Phần 1 – Góc học tập

Notes receivable là gì

Các khoản phải thu thương mại là các cam kết thanh toán bằng văn bản. Các khoản phải thu thương phiếu có giá trị pháp lý cao hơn các khoản phải thu. Các khoản phải thu thương phiếu thường bao gồm một khoản dự phòng để trả lãi khi đến hạn.

Bạn Đang Xem: Notes Receivable (Thương phiếu phải thu) Phần 1 – Góc học tập

Nội dung của thương phiếu bao gồm:

 • Cử tri: Một người hứa trả tiền. (Bên vay)
 • Người nhận thanh toán: Người chấp nhận lời hứa thanh toán. (Người cho vay)
 • Ngày đáo hạn: Ngày mà thương phiếu phải thanh toán.
 • Kỳ hạn: Thời hạn thanh toán của thương phiếu (60 ngày, 90 ngày, 5 năm…)
 • Lãi suất: Thường được tính là %/năm (tháng tư).
 • Mệnh giá: Số tiền vay/mượn…
 • Số tiền phải trả: tổng số tiền phải trả vào ngày đến hạn, bao gồm mệnh giá + lãi suất
 • Theo tính toán của ngân hàng, một năm có 360 ngày. Tính toán này có lợi cho cử tri không?

  Trả lời:

  Giả sử một khoản phải thu trị giá 10.000 đô la với lãi suất hàng năm là 10% và thời hạn là 180 ngày. Điều này có nghĩa là lợi nhuận $1000 mỗi năm.

  Lãi hàng ngày (được tính theo ngày đơn giản) = $1000/360 = $2,77/ngày

  à Tiền lãi khi đáo hạn này: 2,77 USD x 180 = 498,60 USD

  Tiền lãi hàng ngày (thường là 365 ngày một năm) = 1.000 USD/365 = 2,74 USD/ngày

  à Tiền lãi khi đáo hạn này: 2,74 USD x 180 = 493,20 USD

  Xem Thêm: Bạn có biết từ um có nghĩa là gì trên Facebook? Khám phá từ viết tắt

  Bạn muốn thanh toán khi nào? Nếu bạn là người đi vay (người hứa trả) bạn sẽ chọn 365 ngày trong năm, nếu bạn là người cho vay (người có lời hứa) bạn sẽ chọn theo cách tính của ngân hàng (tức là 360 ngày trong năm). Tuy nhiên, trong kế toán, số ngày trong một năm là sử dụng 360 trừ khi có quy định khác.

  Xem Thêm : Bảng Chữ Cái Khmer Đầy Đủ ❤ Cách Đọc Tiếng Khmer

  Lãi = tiền gốc (mệnh giá hối phiếu thương mại) x tiền lãi x kỳ hạn

  Lưu ý: Nhớ quy đổi các thừa số này về cùng một đơn vị

  Kế toán phải thu thương phiếu

  Ví dụ: vào ngày 17 tháng 8 năm 2004, ineedcash thông báo với mmk rằng ineedcash không thể thanh toán các khoản phải thu của mình và muốn phát hành thương phiếu 60 ngày trị giá 25.000 USD cho mmk với lãi suất hàng năm là 12%. mk đồng ý Bạn là kế toán của mmk. Vui lòng lưu giữ hồ sơ giao dịch khi nhận thương phiếu từ ineedcash và khi nhận thanh toán cho thương phiếu phải thu.

  Bản ghi biên nhận phải thu giấy thương mại

  17/08/04 Tài khoản Thương phiếu Nợ phải thu – ineedcash $25.000

  Khoản phải thu – ineedcash $25.000

  Xóa các khoản phải thu và nhận các khoản phải thu thương phiếu

  Xem Thêm: CÂU BỊ ĐÔNG TRONG TIẾNG VIỆT LÀ GÌ, CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE

  Khoản phải thu của khách hàng – inc Giấy tờ thương mại phải thu – inc__

  25.000½25.000 1 1 25.000

  Biên lai các giấy tờ thương mại phải thu

  Kế toán cần tính toán các câu hỏi sau.

  1. Thời hạn: 14 ngày từ 31/8 đến 17/8

  Xem Thêm : File luyện viết chữ in hoa cho bé

  Tháng 9 có 30 ngày và 30 ngày, tổng cộng có 44 ngày

  Còn bao nhiêu ngày nữa?

  60 – 44 = 16 \ ngày đáo hạn = 16/10/2004

  Xem Thêm: Giải thích các thuật ngữ trong golf: Par, Eagle, Birdie, Bogey

  2. Giá trị đáo hạn = mệnh giá (fv) + lãi suất đáo hạn

  Mệnh giá trái phiếu = $25.000

  Lợi nhuận = 25.000 x 12% x 60/360 = $500

  Giá trị khi đáo hạn = $25.500

  Các mục để nhận các khoản phải thu thương phiếu như sau:

  16/10/04 Nợ tiền đặt cọc 25500

  Các khoản phải thu bằng thương phiếu – ineedcash 25.000

  Có tài khoản thu nhập lãi là 500, nhận khoản thanh toán gốc và lãi thương phiếu

  Lưu ý: mmk phải ghi nhận thu nhập lãi vì đây là thu nhập từ các khoản phải thu thương phiếu. Kế toán ghi nhận các khoản thu, đóng các khoản phải thu thương phiếu và ghi nhận thu nhập lãi (thu nhập).

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Thuật ngữ tiếng Trung