Giải SGK Toán 4 trang 122 Luyện tập

Giải SGK Toán 4 trang 122 Luyện tập

Toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Video Toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 122 SGK Toán lớp 4 Tập 2, Vở bài tập. Bài 4. Viết phân số từ bé đến lớn:

bài giảng 1 trang 122 SGK Toán 4 tập 2

Bạn Đang Xem: Giải SGK Toán 4 trang 122 Luyện tập

Xem Thêm : 95 Vị Trí Nốt Ruồi Trên Khuôn Mặt của Nam Nữ chi tiết 2022

Câu hỏi:

So sánh hai điểm số:

a) \(\dfrac{5}{8}\) và \(\dfrac{7}{8}\) b) \(\dfrac{15}{25} \) và \(\dfrac{4}{5}\)

c) \(\dfrac{9}{7}\) và \(\dfrac{9}{8}\) d) \(\dfrac{11}{20} \) và \(\dfrac{6}{10}\)

Xem Thêm : Giờ Mùi là mấy giờ đến mấy giờ? Người sinh giờ Mùi sướng hay khổ?

Giải pháp thay thế:

a) Vì \(5<7\) nên \(\dfrac{5}{8} < \dfrac{7}{8}\).

b) Rút gọn phân số: \(\dfrac{15}{25}=\dfrac{15 : 5}{25 : 5}= \dfrac{3}{5}\)

Vì \(\dfrac{3}{5} < \dfrac{4}{5}\) nên \(\dfrac{15}{25}< \dfrac{4 {5 } }\).

c) Mẫu số \(\dfrac{9}{7}\) và \(\dfrac{9}{8}\) của hai phân số:

\(\dfrac{9}{7}= \dfrac{9 \times8}{7\times8}=\dfrac{72}{56}\); \(\ dfrac{9}{8}= \dfrac{9 \times7}{8 \times 7}=\dfrac{63}{56}\)

Vì \(\dfrac{72}{56} > \dfrac{63}{56} \) nên \(\dfrac{9}{7}> \dfrac{9 {8 }\).

d) Mẫu số \(\dfrac{11}{20}\) và \(\dfrac{6}{10}\) của hai phân số:

\(\dfrac{6}{10}= \dfrac{6 \times2}{10\times2}=\dfrac{12}{20}\) ; giữ điểm\( \dfrac{11}{20}\)

Xem Thêm: Hô hấp ở động vật – sinhhoc247.com

Vì \( \dfrac{11}{20}< \dfrac{12}{20}\) nên \(\dfrac{11}{20} < \dfrac{6 }{ 10}\).

Bài 2 Trang 122 SGK Toán 4 Tập 2

Xem Thêm : 95 Vị Trí Nốt Ruồi Trên Khuôn Mặt của Nam Nữ chi tiết 2022

Câu hỏi:

So sánh hai điểm theo hai cách khác nhau:

a) \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\) b) \( \displaystyle {9 \ trên 5}\) và \( \displaystyle{5 \trên 8}\) c) \( \displaystyle{{12} \trên {16}}\) và \( \displaystyle{{28} \trên {21}}\)

Xem Thêm : Giờ Mùi là mấy giờ đến mấy giờ? Người sinh giờ Mùi sướng hay khổ?

Giải pháp thay thế:

a) Cách 1: Mẫu số của hai phân số \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac {7 } {8}\)

\( \displaystyle\frac{8}{7}= \frac{8\times8}{7\times8}=\frac{64}{56}\); \ ( \displaystyle\frac{7}{8}= \frac{7\times7}{8\times7}=\frac{49}{56}\)

Vì \( \displaystyle \frac{64}{56} > \frac{49}{56}\) nên \( \displaystyle\frac{8}{7} > ; \displaystyle\frac{7}{8}\).

Cách 2: Ta có: \( \displaystyle\frac{8}{7}>1\) ; \( \displaystyle\frac{7}{ 8}<1\).

Do đó: \( \displaystyle\frac{8}{7}> \displaystyle\frac{7}{8}\).

b) Cách 1: Mẫu số của hai phân số \( \displaystyle\frac{9}{5}\) và \( \displaystyle\frac {5 } {8}\):

\( \displaystyle\frac{9}{5}= \frac{9\times8}{5\times8}=\frac{72}{40}\); \ ( \displaystyle\frac{5}{8}= \frac{5\times5}{8\times5}=\frac{25}{40}\)

Vì \( \displaystyle \frac{72}{40} > \frac{25}{40}\) nên \( \displaystyle\frac{9}{5} > ; \displaystyle\frac{5}{8}\).

Cách 2: Ta có: \( \displaystyle {{9} \over {5}} > 1;\,\,\,{{5} Nhiều hơn {8}} < 1 \).

Xem Thêm: Cách chia cột trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 từng bước cụ thể

Do đó: \( \displaystyle {{9} \trên {5}} > {{5} \trên {8}} \).

c) Cách 1: Rút gọn hai phân số \( \displaystyle{{12} \over {16}}\) và \( \displaystyle{{28) } \trên {21}}\) ta có:

\( \displaystyle\frac{12}{16}= \frac{12:4}{16:4}=\frac{3}{4}\); \( displaystyle\frac{28}{21}= \frac{28:7}{21:7}=\frac{4}{3}\).

Rút mẫu số của hai phân số \( \displaystyle\frac{3}{4}\) và \( \displaystyle\frac{4}{3}\) ta có:

\( \displaystyle\frac{3}{4}= \frac{3\times3}{4\times 3}=\frac{9}{12}\); ( \displaystyle\frac{4}{3}= \frac{4\times4}{3\times4}=\frac{16}{12}\)

Vì \( \displaystyle \frac{9}{12} < \frac{16}{12}\) nên \( \displaystyle\frac{3}{4} &lt ; \displaystyle\frac{4}{3}\).

Do đó \( \displaystyle{{12} \trên {16}}< \displaystyle{{28} \trên {21}}\).

Cách 2: Ta có: \( \displaystyle {{12} \over {16}} 1 \).

Do đó: \( \displaystyle {{28} \trên {21}} > {{12} \trên {16}} \).

bài giảng 3 trang 122 sgk toán 4 tập 2

Xem Thêm : 95 Vị Trí Nốt Ruồi Trên Khuôn Mặt của Nam Nữ chi tiết 2022

Câu hỏi:

So sánh hai phân số có cùng tử số:

Xem Thêm : Giờ Mùi là mấy giờ đến mấy giờ? Người sinh giờ Mùi sướng hay khổ?

Giải pháp thay thế:

Ta có: \(11 \dfrac{9}{14}\) ;

Xem Thêm: Lớp 3 – Tiếng Việt – Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

\(9 < 11\) nên \(\dfrac{8}{9} > \dfrac{8}{11}\).

bài giảng 4 trang 122 sgk toán 4 tập 2

Xem Thêm : 95 Vị Trí Nốt Ruồi Trên Khuôn Mặt của Nam Nữ chi tiết 2022

Câu hỏi:

Viết điểm theo thứ tự tăng dần:

a) \(\dfrac{6}{7};\dfrac{4}{7};\dfrac{5}{7}\). b) \(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}\).

Giải pháp thay thế:

a) Ta có: \(4 < 5 < 6\) nên \(\dfrac{4}{7}<\dfrac{5}{7}<\dfrac {6}{ 7}\).

Vậy các điểm đã cho từ nhỏ đến lớn là: \(\dfrac{4}{7}; \dfrac{5}{7}; \dfrac{6}{7 }\) .

b) Mẫu số của ba phân số\(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}\), chọn mẫu số chung Số là \(12\).

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times4}{3\times4}=\dfrac{8}{12}\); \(\ dfrac{5}{6}=\dfrac{5\times2}{6\times2}=\dfrac{10}{12}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times3}{4\times3}=\dfrac{9}{12}\)

Vì \( \dfrac{8}{12}<\dfrac{9}{12}< \dfrac{10}{12}\) nên \(\dfrac{2 }{ 3}< \dfrac{3}{4}< \dfrac{5}{6}\).

Vậy các điểm đã cho từ nhỏ đến lớn là: \(\dfrac{2}{3}; \dfrac{3}{4}; \dfrac{5}{6 }\) .

sachbaitap.com

Bài viết tiếp theo

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục