Toán lớp 4 trang 108 Phân số và phép chia số tự nhiên

Toán lớp 4 trang 108 Phân số và phép chia số tự nhiên

Toán lớp 4 trang 108

Video Toán lớp 4 trang 108

Toán lớp 4 Trang 108 Phép chia và phép chia các số tự nhiên

Bài tập toán lớp 4 phân số và phép chia số tự nhiên 108 trang có lời giải chi tiết giúp các em học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập toán lớp 4.

Bạn Đang Xem: Toán lớp 4 trang 108 Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài 1 Trang 108 sgk lớp 4:Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9 ; 5:8; 6:19; 1:3.

Giải pháp:

Bài giải lớp 4, trang 108, Bài 2: Viết theo mẫu:

Giải pháp:

Bổ sung: Nếu tử số chia hết cho mẫu số thì ta có thể viết phân số dưới dạng số nguyên.

Lớp 4 Trang 108 Bài 3 Lời giải: Viết mỗi số tự nhiên thành phân số bằng 1 (theo mẫu số):

Giải pháp:

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên viết được dưới dạng phân số thì chính là số tự nhiên đó, mẫu số bằng 1.

Bài giảng: Phân số và phép chia số tự nhiên – cô Nguyễn Thị Điểm (GV vietjack)

Tham khảo đáp án vở bài tập toán lớp 4:

 • Bài tập về nhà môn Toán lớp 4 Bài 97 Lời giải: Phân số và phép chia các số tự nhiên
 • Xem thêm đáp án bài tập toán lớp 4 chi tiết hơn:

  • Giải toán lớp 4 Trang 110 Phép chia phân số và số tự nhiên (tiếp theo)
  • Giải bài tập Toán lớp 4 trang 110, 111
  • Giải toán lớp 4 trang 112 phân số bằng nhau
  • Lời giải lớp 4, trang 114, Giảm điểm
  • Giải bài tập Toán lớp 4 Trang 114
  • Giải pháp lớp 4, trang 116, Mẫu số phân số
  • Lý thuyết phân số và phép chia các số tự nhiên

   I. Kiến thức cơ bản

   Lý thuyết:

   Một số tự nhiên (khác 0) có thể viết dưới dạng thương của một phân số, tử số là số chia, mẫu số là số chia

   Mọi số tự nhiên viết được dưới dạng phân số đều có tử số bằng 1 và mẫu số bằng 1.

   Xem Thêm: Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều – Nguyễn Du

   Phân số lớn hơn 1 nếu tử số lớn hơn mẫu số.

   Một phân số bằng 1 nếu tử số bằng mẫu số.

   Xem Thêm: Soạn bài Bài thơ số 28 (Ta-go) siêu ngắn | Ngữ văn lớp 11

   Nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.

   Xem Thêm: Hàng trăm mảnh đạn trong đầu gây đau nhức khiến người thương

   Ví dụ:

   Hai. Dạng toán học

   Dạng 1: Viết thương của phép chia dưới dạng phân số

   Xem Thêm : Hãy phân tích đoạn trích Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng

   Phương pháp:

   Một số tự nhiên (khác 0) có thể viết dưới dạng thương của một phân số, với tử số là ước số và mẫu số là số chia.

   Ví dụ: Viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số:

   Xem Thêm : Vì sao trong thời cổ đại người ai cập giỏi về hình học?

   1) 7:9

   b) 6:11

   c) 1:5

   Giải pháp:

   Dạng 2: Viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1

   Xem Thêm : Hãy phân tích đoạn trích Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng

   Phương pháp:

   Mọi số tự nhiên viết được dưới dạng phân số đều có tử số bằng 1 và mẫu số bằng 1.

   Ví dụ:Nếu viết 6 dưới dạng phân số có mẫu số là 1 thì sẽ được phân số nào sau đây?

   Giải pháp:

   Viết 6 dưới dạng phân số có mẫu số là 1, ta được phân số: .

   Vậy đáp án được chọn là a.

   Dạng 3: So sánh một số điểm cho trước với 1

   Xem Thêm : Hãy phân tích đoạn trích Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng

   Phương pháp:

   Xem Thêm: Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều – Nguyễn Du

   Phân số lớn hơn 1 nếu tử số lớn hơn mẫu số.

   Một phân số bằng 1 nếu tử số bằng mẫu số.

   Xem Thêm: Soạn bài Bài thơ số 28 (Ta-go) siêu ngắn | Ngữ văn lớp 11

   Nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.

   Ví dụ: Trong các phân số sau: .

   a) Phân số nào bé hơn 1?

   b) Phân số nào bằng 1?

   c) Phân số nào lớn hơn 1?

   Giải pháp:

   a) Nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.

   Trong các phân số đã cho, phân số có tử nhỏ hơn mẫu số là:.

   b) Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

   Trong các phân số đã cho, phân số có tử số bằng mẫu số là: .

   c) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

   Trong các phân số đã cho, phân số có tử nhỏ hơn mẫu số là:.

   Dạng 4: Viết tỉ số theo điều kiện cho trước

   Xem Thêm : Hãy phân tích đoạn trích Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng

   Phương pháp:

   Xem Thêm: Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều – Nguyễn Du

   Phân số lớn hơn 1 nếu tử số lớn hơn mẫu số.

   Một phân số bằng 1 nếu tử số bằng mẫu số.

   Xem Thêm: Soạn bài Bài thơ số 28 (Ta-go) siêu ngắn | Ngữ văn lớp 11

   Nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1.

   Ví dụ: Cho các số tự nhiên sau: 0;2;5;7.

   Có bao nhiêu phân số lớn hơn 1 được lập từ số đã cho?

   Giải pháp:

   Xem Thêm: Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều – Nguyễn Du

   Phân số lớn hơn 1 nếu tử số lớn hơn mẫu số.

   Vậy ta có thể lập phân số lớn hơn 1 từ các số đã cho:.

   Bài tập toán lớp 4 về phân số và phép chia số tự nhiên có đáp án

   Câu 1: Thương của một số tự nhiên chia cho một số tự nhiên khác 0 viết được dưới dạng một phân số, tử số là…, mẫu số là…

   Các điểm điền cụm từ còn thiếu từ trái sang phải là:

   A. số chia; số bị chia

   cổ tức; số chia

   Số chia; Tình yêu

   cổ tức; tình yêu

   Câu 2:Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

   A. Một phân số lớn hơn 1 nếu tử số của phân số lớn hơn mẫu số

   Nếu tử số và mẫu số của một phân số bằng nhau thì phân số đó bằng 1

   Nếu tử của phân số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

   Các câu trả lời trên đều đúng

   Câu 3: Chia cho 9 : 14 thành phân số:

   Câu 4:Điền số thích hợp vào chỗ trống:

   Phép chia của 16 : 29 được viết dưới dạng phân số:

   Câu 5:Điền số thích hợp vào chỗ trống:

   Câu 6:Điền số thích hợp vào chỗ trống:

   Câu 7: Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn 1?

   Xem thêm các bộ đề học toán lớp 4:

   • Tìm Bài tập về nhà môn Toán lớp 4
   • Top 80 câu hỏi và đáp án môn Toán lớp 4
   • Làm bài tập về nhà môn toán lớp 4
   • Giới thiệu kênh youtube vietjack

    khoahoc.vietjack.com Thư viện câu đố khối 3-4-5

    • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm toán, văn lớp 3-4-5

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục