Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4 (mới 2022 + Bài Tập): Lai hai cặp tính trạng

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4 (mới 2022 + Bài Tập): Lai hai cặp tính trạng

Soạn sinh 9 bài 4

Video Soạn sinh 9 bài 4

Lý thuyết Sinh học 9Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bạn Đang Xem: Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4 (mới 2022 + Bài Tập): Lai hai cặp tính trạng

I. Màu đen thử nghiệm cho nam

1. Chạy thử nghiệm

– Lai hai loài đậu Hà Lan thuần chủng có 2 cặp tính trạng thuần chủng tương phản là hạt vàng, da trơn và hạt xanh, được F1 đều có hạt vàng, da trơn.

– 15 cây F1 tự thụ phấn thu được F2, 556 hạt thuộc 4 kiểu hình.

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4: lai hai cặp tính trạng (ảnh 1)

2. Phân tích kết quả thí nghiệm Mendel

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4: lai hai cặp tính trạng (ảnh 1)

Từ bảng phân tích kết quả, ta có:

– Xét sự di truyền của từng tính trạng: Mỗi tính trạng (màu sắc, hình dạng) di truyền theo quy luật phân li của Mendel.

– Xét sự di truyền 2 tính trạng: tỉ lệ mỗi loại kiểu hình ở f2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành.

+ 9/16 vàng trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn.

Xem Thêm: Các số oxi hoá có thể có của photpho là : –3 ; +3 ; +5

+ 3/16 vàng, nhăn = 3/4 vàng × 1/4 nhăn.

+ 3/16 xanh, nhẵn = 1/4 xanh × 3/4 trơn.

+ 1/16 xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn.

→ Tỉ lệ phân li kiểu hình của f2 bằng tích các tỉ lệ phân li cặp tính trạng:

Xem Thêm : 999 Ảnh buồn và tâm trạng nhất

(3 vàng: 1 xanh)×(3 trơn: 1 nhăn)

= 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn

3. Kết luận

– Qua phân tích kết quả, Mendel nhận thấy các tính trạng về màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập (không phụ thuộc lẫn nhau).

– Kết luận: Khi lai độc lập một cặp bố mẹ khác nhau về 2 tính trạng thuần chủng tương phản về mặt di truyền thì tỉ lệ mỗi loại kiểu hình ở đời con f2 bằng tích các tỉ lệ các tính trạng hợp thành.

Hai. Biến thể kết hợp

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4: lai hai cặp tính trạng (ảnh 1)

Biến thể tổ hợp của phép lai 2 tính trạng Mendel

– Khái niệm: Biến dị tổ hợp là hiện tượng xảy ra ở đời con khác với bố và mẹ.

Xem Thêm: Kéo, Thước Dây Vải – Thép [5m – 50m] | DBK Việt Nam

– Cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp: Biến dị tổ hợp xảy ra do sự phân li độc lập của các cặp tính trạng và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các tính trạng trong quá trình sinh sản.

p>

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Câu 1: Trong thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng, Menđen đã lai 2 loài đậu Hà Lan với những tính trạng nào?

A. thuần chủng.

Sự sai khác giữa 2 cặp tính trạng.

Có hai cặp tính trạng riêng biệt.

Cả 3 đáp án trên.

Xem Thêm : Nghị luận xã hội về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay (6 mẫu)

Phần 2: Biến thể tổ hợp là gì?

A. là thay đổi kiểu hình hiện có

là để tạo ra sự biến đổi lớn

là sự kết hợp của các tính năng đã có trong trang gốc

Cả a và b đều đúng

Xem Thêm: Hồ Xuân Hương: Cuộc đời huy hoàng nhưng nhiều sóng gió

Đoạn 3: Loại giao tử có kiểu gen aabb có thể tạo ra là:

A. ab, ab, ab, ab

ab, ab

ab, ab, ab

ab, ab, ab

Đoạn 4: Điền vào chỗ trống: “Khi cho lai 2 cặp bố mẹ, chúng khác nhau về… cặp tính trạng thuần chủng… tương phản hoàn toàn với nhau, được f2 mỗi kiểu hình. tỷ lệ bằng với… tỷ lệ tạo nên đặc tính của nó”.

A. Hai; thừa kế độc lập; kiểm tra.

Một; kế thừa độc lập; kiểm tra.

Hai; di truyền; kiểm tra.

hai; kế vị độc lập; tổng số.

Đoạn 5: Vì sao biến dị tổ hợp chỉ xảy ra ở sinh sản hữu tính?

A. Vì tính đa dạng của các loại giao tử là do giảm phân (phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng)

Vì trong quá trình thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên, tạo ra nhiều tổ hợp gen

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục