Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng (Nâng Cao)

Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng (Nâng Cao)

Quang hợp quyết định khoảng

Xem toàn bộ tài liệu lớp 11: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

Bạn Đang Xem: Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng (Nâng Cao)

 • Giải Sinh học lớp 11
 • Sách giáo viên Sinh học lớp 11
 • Sách bài tập Sinh học lớp 11
 • Sách bài tập Sinh học nâng cao lớp 11
 • Giải bài tập Sinh học 11-10: Quang hợp và Năng suất cây trồng (Nâng cao) giúp các em học sinh trả lời các bài tập và giúp các em hiểu một cách khoa học về đặc điểm cấu tạo và mọi hoạt động sống của con người và các sinh vật trong tự nhiên:

  Sách giáo khoa Sinh học nâng cao Bài 11 Trang 45: Tại sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng?

  Xem Thêm: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

  Xem Thêm: Phân tích nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù

  Giải pháp:

  Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng: quang hợp tạo ra 90-95% tổng lượng chất khô của cây. Phân tích thành phần hóa học của sản phẩm thu hoạch từ thực vật sẽ có các số liệu sau: c: 45%, o: 42 – 45%, h: 6,5% chất khô. Tổng của 3 nguyên tố này chiếm 90-95% khối lượng chất khô. Phần còn lại: 5-10% là các nguyên tố khoáng. Rõ ràng, 90-95% sản lượng thu hoạch của cây trồng đến từ và trải qua quá trình quang hợp. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng: Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng.

  Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 11 nâng cao: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp.

  Xem Thêm: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

  Xem Thêm: Phân tích nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù

  Giải pháp:

  Xem Thêm: Soạn bài Điệp ngữ | Ngắn nhất Soạn văn 7

  – Các biện pháp kỹ thuật để tăng diện tích lá như: bón phân, tưới nước vừa phải,… khác nhau giữa các loài.

  – Tăng cường khả năng quang hợp: Thông qua chọn lọc nhân giống đã chọn lọc được những giống mới có khả năng quang hợp cao.

  Xem Thêm : Chữ Kí Tên Ngọc Đẹp ❤️Bộ 1001 Mẫu Chữ Ký Đẹp Tên Ngọc

  ——Bằng cách chọn giống và các biện pháp kỹ thuật thích hợp có thể nâng cao được hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế.

  – Giảm hô hấp quang và tăng tích lũy chất hữu cơ trong các cơ quan kinh tế.

  Bài 3 Trang 45 SGK Sinh học 11 nâng cao: Tại sao nói tiềm năng tăng năng suất cây trồng còn lớn?

  Xem Thêm: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

  Xem Thêm: Phân tích nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù

  Giải pháp:

  Trong thực tế sản xuất, các nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tạo ra các quần thể thực vật có năng suất cao như Chlorella, quần thể thực vật có hoa quang hợp tối ưu trong các điều kiện khí hậu. Các quần thể quang hợp này đều sử dụng 5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 125 tạ/ha (vùng ôn đới) và 250 tạ/ha (vùng nhiệt đới), trong khi hầu hết các quần thể thực vật, kể cả quần thể rừng nhiệt đới, chỉ sử dụng 0,5 – 2,5% ánh sáng mặt trời, năng suất khoảng 50 tạ/ha.

  Sách giáo khoa Sinh học nâng cao Bài 11 Bài 4 Trang 45: Chọn câu trả lời đúng. Phần lớn chất hữu cơ trong thực vật bao gồm:

  Xem Thêm: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

  Xem Thêm: Phân tích nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù

  Giải pháp:

  A. h20.

  c02.

  Khoáng sản.

  Xem Thêm : Tóm tắt Con Rồng cháu Tiên ngắn gọn và đầy đủ (6 mẫu) – Văn 6

  Nitơ.

  Đáp án: b

  Bài 5 Trang 45 SGK Sinh học 11 nâng cao: Chọn câu trả lời đúng. Tại sao cây c4 năng suất cao hơn cây c3?

  Xem Thêm: Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

  Xem Thêm: Phân tích nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù

  Giải pháp:

  A. Sử dụng nồng độ c02.

  Sử dụng điểm nổi bật.

  Yêu cầu về nước thấp.

  Không có quang hô hấp.

  Đáp án: đ

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục