Cách viết phương trình sóng hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

Cách viết phương trình sóng hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

Phương trình sóng cơ

Video Phương trình sóng cơ
%3Cp%3E%3Ch3%3E%3Cb%3E%E4%B8%80%E4%B8%AA%E3%80%82%E6%96%B9%E6%B3%95%E4%B8%8E%E7%A4%BA%E4%BE%8B%3C%2Fb%3E%3C%2Fh3%3E

1. phương pháp

Bạn Đang Xem: Cách viết phương trình sóng hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

+ Lập được phương trình sóng của nguồn, từ phương trình nguồn viết được phương trình của các điểm trước và sau nguồn một khoảng x (hoặc d).

Nếu phương trình sóng tại nguồn o là uo = acos(ωt + φ) thì

* Sóng truyền theo chiều dương của trục bò:

* Sóng truyền theo chiều âm của trục tăng:

Lưu ý: Các đơn vị của x, x1, x2, l và v phải tương ứng với nhau.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một sóng biến dạng truyền từ m đến o rồi đến n theo phương truyền sóng với vận tốc v = 18 m/s. Biết rằng mn = 3 m và mo = on. Phương trình sóng tại o là uo = 5cos(4πt – π/6) (cm). Viết phương trình sóng tại m và n.

Mô tả:

Ví dụ 2: Sóng truyền trong một môi trường gây ra một dao động điểm của môi trường đó. Biết rằng phương trình dao động tại trung điểm của môi trường có dạng: u = 4cos(πt/3 + φ) cm. Bước sóng là 240 cm.

1.Tìm độ lệch pha dao động đồng thời của hai điểm cách nhau 210cm trên phương truyền sóng.

2. Khoảng cách của điểm m tại thời điểm t là 3 cm. Tìm li độ của nó và sau đó là 12s.

3. Điểm n cách o 72,5m. Có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn

.trong đoạn không?

Mô tả:

b. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài toán 1. Một sóng cơ truyền dọc theo trục ox có phương trình u = 5cos(6πt – πx) (cm), trong đó t tính bằng s và x tính bằng m. Tốc độ sóng này là

A. 3 mét/giây. b.60 m/s.

6m/s. d.30 m/s.

Xem Thêm: Chữ Ký Đẹp Tên Thư, Thu, Thứ ❤️️ Mẫu Chữ Kí Tên Thư Phong Thủy

Bài toán 2. Một sóng cơ học có tần số 50 Hz truyền theo phương bò với vận tốc 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương ox dao động lệch pha nhau π/3 bằng

A. 10 cm. b.20 cm.

5 cm. d.60 cm.

Bài 3. Trên mặt nước (đủ rộng) có một nguồn sóng tại điểm o dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u0 = 4cos20πt (u là cm, t là s) . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền. Phương trình dao động phần tử nước của điểm m (mặt nước) cách mặt nước 50cm là

A. um = 4cos(20πt + /2) (cm).

Xem Thêm : Tính dân tộc trong đoạn bức tranh tứ bình bài thơ Việt Bắc Tố Hữu

um = 4cos(20πt – π/4) (cm).

um = 4cos(20πt – /2) (cm).

um = 4cos(20πt + /4) (cm).

Bài toán 4. Một sóng cơ học có chu kỳ 2 s lan truyền với vận tốc 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên mặt sóng mà trên đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

A. 0,5 mét. b.1,0 mét.

2,0 mét. d.2,5 mét.

Câu 5. Trên một mặt sóng có hai điểm m và n cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ m đến n và có bước sóng 1,6 m. Biên độ của sóng coi như không đổi trong quá trình lan truyền. Phương trình sóng tại n là un = 0,08 cosπ(t – 4)/2 (m) Khi đó phương trình sóng tại m là

A. um = 0,08 cosπ(t + 4)/2 (m).

um = 0,08 cos(t + 0,5)/2 (m).

um = 0,08 cosπ(t – 1)/2 (m).

um = 0,08 cosπ(t – 2)/2 (m).

câu 6.Sóng biến dạng truyền trên một sợi dây rất dài, tốc độ sóng là 4 m/s, tần số sóng là 33-43 hz. Biết rằng hai phần tử tại hai điểm trên một sợi dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

A. 42Hz. b.35 Hz.

Xem Thêm: Tổ chức Bộ máy nhà nước thời Lê sơ

40Hz. d.37 Hz.

Câu 7. Sóng hình sin truyền dọc theo chiều dương của trục ox và phương trình dao động của nguồn sóng (đặt tại o) là uo = 4cos100πt (cm). Tại điểm m cách o một phần tư bước sóng (theo phương ox), các phần tử của môi trường dao động theo phương trình

A. ô = 4cos(100πt + π) (cm).

um = 4cos(100πt) (cm).

um = 4cos(100πt – 0,5π) (cm).

um = 4cos(100πt + 0,5π) (cm).

Bài toán 8. Một sóng cơ truyền dọc theo trục ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm và t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, tại điểm có li độ x = 25 cm, độ dời của phần tử sóng là

A. 5,0 cm. b.-5,0 cm.

2,5 cm. d.-2,5 cm.

Bài toán 9. Một sóng âm truyền qua thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất của sóng âm này cách nhau 1 m cùng phương truyền sóng là π/2 thì tần số của sóng bằng

A. 1000Hz. b.2500 Hz.

Xem Thêm : Hàm VLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng hàm VLOOKUP, có ví dụ cụ thể

5000 Hz. d.1250 Hz.

Bài 10. Nguồn phát sóng cơ học theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4 ) (cm). Dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m và lệch pha nhau π/3. Vận tốc của sóng đó là

A. 1,0 m/s 2,0 m/s.

1,5 m/s. mất 6,0 m/s.

Bài 11. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz phát ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét năm gợn sóng liên tiếp theo một hướng lan truyền, với sóng thứ nhất cách sóng thứ năm 0,5 m về một phía của nguồn. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 mét/giây. b.15 m/s.

12 m/s. d.25 m/s.

Xem Thêm: D10 gồm những môn nào, ngành nào? Các trường xét khối D10

Câu 12. Một sóng hình sin từ một nguồn o đang truyền theo phương ox với tần số 20 hz và vận tốc truyền sóng trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi a, b là hai điểm trên ox, cùng phía của o, cách nhau 10 cm. Hai phần tử phương tiện tại a và b luôn dao động cùng pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 100cm/giây. b.80 cm/s.

85 cm/giây. d.90 cm/s.

Bài 13. Hai điểm m và n nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Một lần li độ dao động của phần tử tại m là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại n là -3 cm. Biến động bằng

A. 6 cm. b.3 cm.

2√3cm. d.3√2 cm.

Câu 14. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dọc theo chiều dương của trục quay. Hình vẽ thể hiện hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (nét đứt) và t2 = t1 + 0,3(s) (nét liền). Tại thời điểm t2, vận tốc của n điểm trên là

A. – 39,3cm/giây. b.65,4 cm/s.

– 65,4 cm/s. d.39,3 cm/s.

Điều 15. Nguồn sóng dao động điều hòa phát ra sóng tròn đồng tâm o truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Hai điểm m và n cùng thuộc mặt nước và nằm trên hai phương truyền sóng của phương dao động của hạt nước. Biết rằng om = 8λ;on = 12λ và om vuông góc với on. Trên đoạn mn, số điểm mà dao động của phần tử nước cùng pha với nguồn o dao động là

A. 5. b. 6.

7.d. 4.

Điều 16. Sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Đồng thời, cả hai phần tử trên dây đều cách vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều nhau và cách nhau một khoảng tối thiểu 8 cm (theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số giữa vận tốc dao động cực đại của một phần tử trên sợi dây với vận tốc truyền sóng. δ Theo dõi?

A. 0,105. b.0.179.

0,079. đ.0.314.

Xem thêm các dạng bài tập vật lý lớp 12 có trong kỳ thi THPT quốc gia khác:

 • Dạng 1:Xác định lượng sóng đặc trưng

 • Lý thuyết sóng cơ toàn diện là gì, ngắn gọn, chi tiết và đầy đủ
 • Cách giải bài toán xác định quãng đường, vận tốc và trạng thái của các phần tử trong sóng cơ học
 • Dạng bài tập về khoảng cách giữa hai phần tử theo phương truyền sóng
 • Bài tập tổng hợp và lời giải chi tiết về sóng cơ trong đề thi đại học
 • Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm miễn phí luyện thi THPT Quốc gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Vật lý
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục