Phép Quay: Lý Thuyết, Công Thức Và Các Dạng Bài Tập | Toán 11

Phép Quay: Lý Thuyết, Công Thức Và Các Dạng Bài Tập | Toán 11

Phép quay

1. Lý thuyết xoay

1.1. Định nghĩa

Ta có góc của tam giác và điểm o. Phép tịnh tiến biến điểm o thành chính nó, điểm m từ điểm o thành m’ sao cho om = om’ và các góc (om, om’) = $\alpha $ được gọi là tâm o quay \alpha $ một góc $ .

Bạn Đang Xem: Phép Quay: Lý Thuyết, Công Thức Và Các Dạng Bài Tập | Toán 11

Phép quay tâm o và góc $\alpha $ thường được biểu diễn như sau: q(o, $\alpha $).

1.2. Nhận xét

Một số nhận xét quan trọng cần lưu ý về các phép toán Bài 5 Toán 11:

Hướng quay (+) sẽ trùng với hướng của đường tròn tam giác (+), tức là ngược chiều kim đồng hồ.

Phép quay $q(0.2k\pi )\forall $ integer k là một đơn vị.

Phép quay $q(0,(2k+1)\pi )\forall $ integer k là phép đối xứng tại o.

1.3. Biểu diễn hình ảnh được xoay

Cho abc và điểm o. Biểu diễn hình a’b’c’ của abc được quay một góc bằng $\frac{\pi }{2}$ qua tâm o.

Ta có:

Hình biểu diễn phép quay

2. Thuộc tính xoay

Xem Thêm: Giờ Trái Đất là gì? Bắt đầu từ nước nào? Ý nghĩa của Giờ Trái Đất

Xoay lớp 11 sẽ có các thuộc tính quan trọng sau:

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục