Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh 2022

Mẫu bản kiểm điểm

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay bản kiểm điểm của học sinh giúp học sinh kiểm điểm bản thân và những hành vi vi phạm nội quy của nhà trường. Bảng điểm của học sinh có thể được sử dụng cho các tình huống như học sinh nói trong lớp, học sinh đến lớp muộn hoặc xem lại văn bản vì không ghi nhớ nó. Bản tự kiểm điểm sẽ được gửi cho BGH nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp để nhận xét, đánh giá học sinh dựa trên quá trình học tập của các em. Mời các bạn xem và tải về Phiếu nhận xét học sinh tại đây.

 • Mẫu đánh giá tư cách thành viên được cập nhật cho năm 2022
 • Mẫu báo cáo tự chấp nhận của học sinh
 • Cách viết bản tường trình đi học muộn
 • Đánh giá mẫu cho cuộc thảo luận trên lớp.
  • Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh
  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm
  • Biên bản họp phụ huynh cuối năm
  • 1. Bình luận là gì?

   Tự kiểm điểm của học sinh là việc học sinh tự kiểm tra, đánh giá lại hạnh kiểm của mình dưới hình thức đột xuất khi mắc lỗi hoặc tự kiểm điểm trong một năm học, một học kỳ. Các em đã làm gì, vi phạm điều gì và xác định rõ phương hướng phát triển cho học kỳ tiếp theo.

   Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm

   Nhận xét của học sinh thường được học sinh viết sau một sự cố hoặc vi phạm nội quy và quy định của trường. Học sinh viết một bài phê bình báo cáo những gì đã xảy ra, thừa nhận sai lầm của mình và tự phê bình.

   Dưới đây là mẫu phản hồi của sinh viên mới được cập nhật cho năm 2022, bao gồm: Mẫu báo cáo đánh giá;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *