Giải bài 34, 35, 36 trang 24 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 34, 35, 36 trang 24 SGK Toán 9 tập 2

Bài 36 trang 24 sgk toán 9 tập 2

bài 34 trang 24 SGK Toán 9 tập 2

Bạn Đang Xem: Giải bài 34, 35, 36 trang 24 SGK Toán 9 tập 2

34. The Orchid House có một khu vườn trồng rau và bắp cải. Khu vườn được chia thành nhiều ô trồng rau, mỗi ô trồng một ít bắp cải. Người ta tính: nếu thêm 8 luống nhưng mỗi luống trồng bớt 3 cây thì cả vườn trồng ít đi 54 cây. Nếu bớt đi 4 luống rau nhưng mỗi luống trồng thêm 2 cây thì tổng số cây trong vườn tăng thêm 32 cây. Hỏi vườn lan trồng bao nhiêu cây bắp cải?

Lời giải: Gọi \(x\) là số luống rau và \(y\) là số cây trong mỗi hàng. Điều kiện \(x > 0, y > 0\).

Cộng thêm 8 luống, mỗi luống ít hơn 3 cây thì tổng số cây trong vườn giảm đi 54 cây, ta được:

\((x + 8)(y – 3) = xy – 54 \leftrightarrow – 3x + 8y = – 30\)

Bớt đi 4 luống và thêm mỗi luống 2 cây thì cả khu vườn trồng được 32 cây nên ta có:

\((x – 4)(y + 2) = xy + 32 \leftrightarrow 2x-4y=40\)

Ta được hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} -3x+8y= -30 & & \\ 2x-4y= 40& & \ kết thúc{ matrix}\right.\)

Giải pháp chúng tôi nhận được:\(x = 50, y = 15\)

Số lượng rau cải, bắp cải và hoa lan cần trồng: 50. 15 = 750 (cây)

bài 35 trang 24 SGK Toán 9 tập 2

Xem Thêm: Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức

35. (Vấn đề Ấn Độ cổ đại). Số tiền để mua 9 bông bồ công anh và 8 quả táo xianglin là 107 Rs. Số tiền để mua 7 bông bồ công anh và 7 quả táo xianglin là 91 rupee. Có bao nhiêu rupee cho mỗi cây bồ công anh và mỗi quả táo xianglin?

Giải pháp thay thế:

Gọi \(x\) (rupi) là giá mỗi thanh yên.

Xóa giá mỗi quả táo dại là \(y\) (rupi).

Xem Thêm : Bài thơ Tre Việt Nam – Nguyễn Duy

Điều kiện\(x > 0, y > 0\).

Số tiền để mua 9 bông bồ công anh và 8 quả táo nghệ tây là 107 rupee, vì vậy chúng ta có:

\(9x+8y=107\)

Số tiền để mua 7 bông bồ công anh và 7 quả táo là 91 rupee nên ta có:

\(7x+7y=91\)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{ma trận} 9x + 8y = 107 & & \\ 7x + 7y = 91& & \end{ ma trận} \Có.\)

Giải ra ta được \(x = 3, y = 10\).

Vì vậy, thanh là 3 rupee/quả; táo dại 10 rupee/quả.

Xem Thêm: Những câu nói hay về sự mất niềm tin trong cuộc sống

bài 36 trang 24 SGK Toán 9 tập 2

36. Người bắn đạt trung bình 8,69 điểm sau 100 phát bắn. Kết quả cụ thể được ghi ở bảng bên dưới, với 2 quả bóng mờ khó hiểu (được đánh dấu *):

Điểm trên mỗi cú đánh

10

9

8

7

6

Xem Thêm : [SGK Scan] Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Sách Giáo Khoa

Số lần chụp

25

42

*

Xem Thêm: Top 10 Bài văn phân tích bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương

15

*

Vui lòng tìm các số trong hai hộp.

Giải pháp thay thế:

Gọi làm mờ chữ số đầu tiên \(x\) và làm mờ chữ số thứ hai \(y\). Điều kiện \(x > 0, y > 0\).

Số lượng ảnh là 100, vì vậy chúng ta có: \(25+42+x+15+y=100\)

Điểm trung bình của người bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 nên ta có:

\(10.25 + 9 . 42 + 8.x + 7.15 + 6.y = 100.8.69\)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} 25 + 42 + x + 15 + y = 100 & & \\ 10.25 + 9 . 42 + 8 .x + 7.15 + 6.y = 100.8,69& & \end{matrix}\right.\)

Hay\(\left\{\begin{ma trận} x + y = 18 & & \\ 8.x + 6.y = 136& & \end{ma trận} \right.\) ⇔ \(\left\{\begin{ma trận} x = 14 & & \\ y = 4& & \end{ma trận}\right. \)

Vậy số mơ hồ đầu tiên là 14 và số mơ hồ thứ hai là 4.

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục