Liên hệ giữa cung và dây – Cụ thể lý thuyết và Bài tập

Liên hệ giữa cung và dây – Cụ thể lý thuyết và Bài tập

Liên hệ giữa cung và dây

Video Liên hệ giữa cung và dây

Giúp bạn xử lý các kiến ​​thức trọng tâm và cách vận dụng tốt hơn các bài tập toán liên quan. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn củng cố những kiến ​​thức quan trọng và giải chi tiết một số bài tập liên quan Mối quan hệ giữa cung và dây một cách chính xác nhất.

Bạn Đang Xem: Liên hệ giữa cung và dây – Cụ thể lý thuyết và Bài tập

Lý thuyết toán học thứ chín liên quan đến cung và dây cung

Trước khi làm các bài tập trong sách bài tập và sách bài tập Mối quan hệ giữa cung và dây. Sau đó, cùng tổng hợp lại những lý thuyết và công thức quan trọng cần ghi nhớ trong các khóa học trên để có thể giải bài tập nhanh và hiệu quả nhất.

1 – Định lý về cung và dây cung

1a – Định lý đầu tiên

Trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau có hai cung ngắn, ta có hai lý thuyết cần nhớ như sau:

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục