Giải Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Giải Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Hóa 11 bài 2

Video Hóa 11 bài 2

Lý thuyết axit, bazơ, muối hay và chi tiết nhất

Bài giảng: Bài 2: Axit, Bazơ và Muối – cô nguyễn nhân (thầy vietjack)

Bạn Đang Xem: Giải Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

1. Axit, bazơ, muối

A. Axit và bazơ theo thuyết areniut

* Axit: là chất khi tan trong nước thì phân li ra ion h+.

* Bazơ: Là chất khi tan trong nước thì phân li ra OH-.

*Axit nhiều nấc:Axit khi tan trong nước sẽ phân ly nhiều nấc tạo ra ion h+.

Ví dụ:

h3po4 → h+ + h2po4-

h2po4- → h+ + hpo42-

hpo42- → h+ + po43-

* Các bazơ đa diện: Khi hòa tan trong nước, phân ly nhiều độ tạo ra ô-.

Ví dụ:

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 11: Phân tích hình ảnh cái lò gạch cũ trong truyện Chí Phèo Dàn ý & 5 bài văn mẫu lớp 11

mg(oh)2 → mg(oh)+ + oh-

mg(oh)+ → mg2+ + oh-

* Hydroxit lưỡng tính: là những hydroxit phân ly thành cả axit và bazơ khi hòa tan trong nước.

a(oh)n: zn(oh)2, pb(oh)2, sn(oh)2, cu(oh)2, al(oh)3, cr(oh)3.

Xem Thêm : Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi – Ngữ văn 10

Phân ly cơ sở:

Ví dụ:

zn(oh)2 → zn2+ + 2oh-

al(oh)3 → al3+ + 3oh-

Phân ly axit:

Ví dụ:

zn(oh)2 → zno22- + 2h+

al(oh)3 → alo2- + h3o+

b. Axit và bazơ theo brosted

Xem Thêm: Trung thu ngày mấy? Tết trung thu 2022 vào ngày bao nhiêu?

Axit là chất (hoặc ion) nhường proton h+

Bazơ là chất (hoặc ion) nhận proton h+

Lưu ý: Các h của anion axit và axit yếu (h2co3, h2so3, h2s, h3po4,…) là chất lưỡng tính, còn các anion của axit yếu không có h là bazơ.

Hằng số phân ly axit (ka) và bazơ (kb).

Ví dụ:

ch3cooh → ch3coo- + h+

ch3cooh + h2o → ch3coo- + h+

nh3 + h2o → nh4+ + ơ-

Xem Thêm : Vẻ đẹp lao động của người Việt Nam giành giải nhất cuộc thi ảnh

– Vì coi nồng độ của nước là hằng số nên có thể bỏ nồng độ của nước trong biểu thức xác định hằng số phân li của axit hoặc bazơ.

– Đối với bazơ nhiều bậc sẽ có nhiều hằng số phân ly ở các bậc khác nhau.

– Hằng số phân li bazơ chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ. Giá trị kb càng nhỏ thì tính bazơ càng yếu (hay tính kiềm càng yếu).

– mối quan hệ giữa các hằng số ka và kb.

Xem Thêm: nghĩa chuyển là gì?nêu ví dụ minh họa

ka = 10-14/kb hoặc ka. kb = 10-14.

Muối axit, muối trung hòa

+ muối axit: Là muối chứa anion gốc axit còn khả năng phân li thành ion h+.

Ví dụ: nahco3; nah2po4; nahco4;…

+ Muối trung hòa: Là muối chứa anion gốc axit không còn khả năng phân li thành ion h+.

Ví dụ: nacl , (nh4)2so4, na2co3, …

+ Muối bazơ: Là muối có nhóm -oh có thể thay thế bằng axit hoặc bazơ.

Ví dụ: mg(oh)cl; fe(oh)2cl, …

+ còn có một số muối kép như: hcl.nacl; kcl.mgcl.6h2o; k2so4.al2(so4)3,…

+ muối kép: [ag(nh3)2]cl; [cu(nh3)4]so4, …

Chất điện ly của muối trong nước Hầu hết các muối (kể cả muối kép) sẽ phân ly hoàn toàn thành cation kim loại (nh4+) và anion gốc axit khi hòa tan trong nước.

Xem thêm phần lý thuyết hóa học lớp 11 luyện thi thpt quốc gia:

 • Lý thuyết điện phân
 • Lý thuyết điện phân nước. ph. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Lý thuyết về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện phân
 • Thuyết axit, bazơ và muối
 • Lý thuyết phân loại chất điện phân
 • Dạng 1:Bài tập về thuyết điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
 • Mẫu 2: Bảo toàn phí
 • Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 11
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục