Giao tử là gì? Khả năng phát sinh giao tử sinh sản ở hai giới

Giao tử là gì? Khả năng phát sinh giao tử sinh sản ở hai giới

Giao tử và hợp tử

Empty

1/ Bạn đã biết gì về giao tử?

Bạn Đang Xem: Giao tử là gì? Khả năng phát sinh giao tử sinh sản ở hai giới

Có thể hiểu một cách đơn giản giao tử là những tế bào có khả năng thụ tinh, từ đó chúng cũng có khả năng duy trì nòi giống. Có hai loại giao tử khác nhau: giao tử đực và giao tử cái. Hình thành trứng thụ tinh chỉ được kết hợp từ các giao phối cùng loại nhưng khác giới tính. Đây là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình thụ tinh.

Một số đặc điểm của giao tử:

Xem Thêm: Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản – VietJack.com

Một giao tử là một bộ (n) nhiễm sắc thể đơn bội, không bao gồm các cặp tương đồng. Từ đó mỗi nhiễm sắc thể chỉ có 1 nguồn gốc (nhận từ bố sẽ không nhận từ mẹ và ngược lại).

Xem Thêm : Soạn bài Tôi là học sinh lớp 2 (trang 10) Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri

Khi 2 giao tử đơn bội kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh sẽ tạo ra trứng được thụ tinh với bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n). Có thể minh họa hợp tử dưới dạng sơ đồ: ♂n + ♀n = 2n (hợp tử).

Games là những tế bào duy nhất có khả năng thụ tinh và sinh ra con cái. Tuy nhiên, mỗi giao tử riêng lẻ không thể tạo ra con cái.

Trò chơi là kết quả của quá trình tạo giao tử. Trong quá trình này, bệnh teo cơ phải được trải qua.

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ Dàn ý & 20 mẫu Mị trong đêm đông cứu A Phủ

Giao tử sẽ không còn khả năng phân chia tế bào. Sau khi hình thành, các giao tử không được sử dụng để thụ tinh có thể tồn tại trong một thời gian dài nhưng bị tiêu diệt trong vật chủ.

Có hai loại: giao tử đực (♂) và giao tử cái (♀), trong đó giao tử cái lớn hơn giao tử đực. Vì khi thiếu nguồn dinh dưỡng bên ngoài, giao tử cái phải dự trữ một lượng lớn chất dinh dưỡng cho sự phát triển ban đầu của trứng đã thụ tinh.

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về lòng trung thực (Dàn ý 20 Mẫu) Viết đoạn văn về tính trung thực

Nếu giao tử đực có thể tự di chuyển trong nước thì chúng được gọi là tinh trùng. Nếu nó không tự di chuyển được thì gọi là tinh trùng. Do đó, giao tử đực của động vật được gọi là tinh trùng và giao tử đực của hầu hết các loài thực vật được gọi là tinh trùng. Tuy nhiên, tinh trùng cũng đã được tìm thấy trong nhiều loại thực vật.

2/ Khả năng tạo giao tử sinh sản ở cả hai giới

Xem Thêm: Bài 3 trang 121 SGK Toán 5

Sinh giao tử đực: Trong quá trình sinh giao tử đực, các tế bào mầm trải qua quá trình nguyên phân lặp đi lặp lại để tạo ra một số lượng lớn tinh trùng. Quá trình sinh tinh bắt đầu từ tế bào sinh tinh sơ cấp. Tế bào trải qua quá trình giảm phân, một lần tạo ra 2 tinh trùng thứ cấp, lần phân bào thứ hai tạo ra 4 tế bào con, các tế bào con phát triển thành 4 tinh trùng.

Quá trình phát sinh giao tử cái: Trong quá trình phát triển giao tử cái, tế bào mầm sẽ phân chia nhiều lần để tạo ra tế bào trứng. Tế bào trứng sẽ phát triển thành tế bào trứng sơ cấp. Những tế bào này trải qua quá trình giảm phân. Giảm phân I tạo ra một tế bào nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và một tế bào lớn hơn gọi là tế bào trứng thứ cấp.

Giảm phân ii cũng được theo sau bởi một tế bào nhỏ gọi là thể cực thứ hai và một tế bào khá lớn gọi là noãn. Cuối cùng, chỉ có trứng được thụ tinh bởi tinh trùng.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về hiện tượng lưỡng tính và quá trình sinh giao tử sinh sản. Hi vọng qua những chia sẻ trên bạn đã hiểu rõ hơn về giao tử và khả năng sinh sản của chúng.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục