Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu?

Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu?

đăng ký hộ kinh doanh ở đâu

Giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép cá nhân, tổ chức được hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ các điều kiện đăng ký kinh doanh do pháp luật quy định. Vì vậy, cá nhân, tổ chức phải đăng ký giấy phép kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Đối với các mô hình kinh doanh khác nhau, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh là khác nhau.

Bạn Đang Xem: Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu?

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư 2020;
 • Đạo luật công ty 2020;
  • Nghị định số 01/2021/nĐ-cp về Đăng ký kinh doanh.
  • Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh:

   • Đăng ký và thiết lập tài khoản doanh nghiệp;
   • Đăng ký, thành lập doanh nghiệp do cá nhân, tổ chức Việt Nam góp vốn: Các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
   • Doanh nghiệp tư nhân;
   • Quan hệ đối tác;
   • Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
   • Công ty cổ phần;
   • Đăng ký cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp.
   • Giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ quan tiếp nhận và cấp giấy phép kinh doanh.

    Đăng ký giấy phép kinh doanh tại nhà

    Quyền xử lý tệp:

    Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện)

    Hồ sơ thành lập địa điểm hộ kinh doanh:

    • Ứng dụng một cửa trực tiếp tại UBND cấp huyện nơi chủ doanh nghiệp đặt trụ sở.
    • Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang dịch vụ công của UBND cấp huyện nơi chủ doanh nghiệp đặt trụ sở.
    • Hồ sơ lập tài khoản doanh nghiệp

     • Đơn đăng ký hộ kinh doanh;
     • Các giấy tờ pháp lý để cá nhân làm chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh, như thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
     • Trường hợp thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì bản sao biên bản họp của các thành viên gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh;
     • Nếu thành viên gia đình đăng ký kinh doanh hộ gia đình thì cần có bản sao văn bản ủy quyền của thành viên gia đình cho một thành viên đứng đầu doanh nghiệp gia đình;
     • Văn bằng chứng minh (bản sao có công chứng) của nghề nghiệp có điều kiện.
     • Thời gian xử lý:

      • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện trả Giấy biên nhận cho hộ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Dữ liệu hợp lệ.
      • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người đăng ký hoặc người lập tài khoản doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có.
      • Kết quả nhận: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

       Đăng ký giấy phép kinh doanh đối với công ty do cá nhân, tổ chức góp vốn tại Việt Nam

       Quyền xử lý tệp:

       Cơ quan đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Cơ quan đăng ký kinh doanh).

       Vị trí nộp hồ sơ:

       Cơ quan đăng ký thương mại nơi đặt trụ sở chính của công ty.

       Xem Thêm: Đêm Gala tạm biệt kỳ học Quân sự đáng nhớ tại Malibu

       Văn phòng đăng ký công thương có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các điểm tổ chức Văn phòng đăng ký công thương ở các địa phương trong tỉnh;

       Tài liệu đăng ký công ty trong Sổ đăng ký thương mại bao gồm:

       • Đơn đăng ký kinh doanh;
       • Điều khoản của Hiệp hội;
       • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông nước ngoài của công ty cổ phần.
       • Giấy chứng nhận cá nhân của người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập;
       • Tệp ủy quyền;
       • Tài liệu chứng minh địa chỉ: Nếu đăng ký tại tòa nhà, doanh nghiệp phải xuất trình tài liệu tại thời điểm đăng ký chứng minh rằng địa chỉ trụ sở chính không phải là “căn hộ”.
       • Cách thực hiện:

        Xem Thêm : Set 5 đế pizza size 20cm

        Người hoặc người được ủy quyền thành lập doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các cách sau:

        • Đăng ký kinh doanh của bạn trực tiếp với Cơ quan Đăng ký Thương mại;
        • Đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính;
        • Đăng ký doanh nghiệp của bạn trực tuyến.
        • Thời gian xử lý:

         Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chấp thuận việc đăng ký doanh nghiệp; nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung của người thành lập. Trường hợp không cấp đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

         Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

         Đăng ký giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

         Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các bước sau:

         Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

         Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

         • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
         • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng khu kinh tế;
         • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
         • Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
         • Sở kế hoạch và đầu tư để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, thành lập hoặc dự kiến ​​thành lập văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
          • Tại trên 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh Đã thực hiện dự án đầu tư;
          • Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
          • Dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chưa hoặc chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý của khu công nghiệp, khu chế xuất Ban quản lý cấp huyện, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
          • Xem Thêm: Chơi bài cào 789Bet và cách thức tính điểm cực dễ hiểu

           Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

           Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

           • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
           • Hồ sơ tư cách pháp nhân của nhà đầu tư;
           • Tài liệu chứng minh năng lực kinh tế của nhà đầu tư
           • Đề xuất dự án đầu tư;
           • Trường hợp pháp luật về xây dựng có quy định phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư có thể nộp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

            • Trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư, cho phép giao đất được thay đổi mục đích sử dụng.
            • Bản mô tả công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án cần đánh giá, lấy ý kiến ​​về kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
            • Hợp đồng bcc dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bcc;
            • Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật.
            • Khung thời gian xử lý đơn đăng ký:

             Xem Thêm : Rong Nho Bán Ở Siêu Thị Nào? Mua Rong Nho Online Ở Đâu Uy Tín

             Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

             Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

             Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

             Xem Thêm: Danh sách 6 phòng khám tim mạch Hà Nội

             Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

             Địa điểm nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký công thương tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

             Gửi hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm các giấy tờ sau:

             • Xin đăng ký kinh doanh.
             • Điều khoản của Hiệp hội.
             • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là danh sách cổ đông sáng lập và danh sách nhà đầu tư nước ngoài (hoặc người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức).
             • Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
             • Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác và giấy ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên tổ chức
             • Đối với thành viên của tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương phải được chứng thực lãnh sự;
             • Quyết định cấp kinh phí và bổ nhiệm người quản lý; danh sách người đại diện theo ủy quyền (thành viên là tổ chức);
             • Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
             • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chấp thuận việc đăng ký doanh nghiệp; thông báo nội dung bằng văn bản cho người thành lập của doanh nghiệp. Trường hợp không cấp đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

              Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

              Một số lưu ý sau khi xin giấy phép kinh doanh

              Hộ kinh doanh cần liên hệ với cơ quan thuế quận/huyện, thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế để lập hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp thuế tiêu thụ và thuế thống nhất.

              Các công ty được tài trợ bởi các cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài cần phải:

              • Khắc;
              • Treo biển tại trụ sở công ty;
              • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, tài khoản vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
              • Đăng ký chữ ký số điện tử để nộp thuế điện tử;
              • Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử;
              • Khai báo và nộp thuế môn bài;
              • Theo thông tin cam kết trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh hoặc cấp giấy chứng nhận góp vốn, phải góp đủ vốn đúng hạn;
              • Xin giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
              • Các dịch vụ của Công ty Luật Yuean trong lĩnh vực đăng ký giấy phép kinh doanh

               • Tư vấn loại hình đăng ký kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
               • Chi tiết ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp khi khách hàng đăng ký kinh doanh;
               • Soạn thảo tài liệu và đại diện cho khách hàng trong các thủ tục pháp lý trước cơ quan có thẩm quyền quốc gia;
               • Tư vấn thủ tục sau đăng ký kinh doanh;
               • Tư vấn các thủ tục về thuế, bảo hiểm, tài chính kế toán, sở hữu trí tuệ, quản trị… trong quá trình kinh doanh.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống