Quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về điều kiện

Quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về điều kiện

Chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, trong quá trình tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn quan tâm đến những điều kiện và nhân tố cụ thể ở châu Á nói chung; đã vận dụng thành công trong thực tiễn của Trung Quốc và Việt Nam. Đó là sự chuyển thể khoa học, thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định và tinh thần đổi mới của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam từ thế kỷ 20 đến nay luôn ghi nhận những đóng góp và thành tựu có ý nghĩa quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người tiên phong trong việc kết hợp hài hòa các yếu tố dân tộc và nhân văn, giữa truyền thống và hiện đại. xác lập và thực hiện đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Bạn Đang Xem: Quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về điều kiện

quan diem nguyen ai quoc Ảnh tư liệu.

Từ khi hình thành lý luận (cuối thế kỷ 20) đến khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917), chủ nghĩa xã hội chủ yếu tồn tại ở châu Âu. Dưới sự tác động của điều kiện, hoàn cảnh lúc bấy giờ (giữa thế kỷ 20), Mác và Ăng-ghen cho rằng chủ nghĩa xã hội chỉ có thể ra đời ở các nước tư bản phát triển. Sau đó, Lênin tiếp tục khẳng định: thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ít nhất phải ở các nước tư bản chủ nghĩa (kể cả các nước tư bản chủ nghĩa nói chung). Trong bài Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản (viết năm 1847), Ăng-ghen nói: “Vì vậy, cách mạng cộng sản sẽ không chỉ mang tính chất dân tộc, mà sẽ diễn ra đồng thời ở nước này, ở tất cả các nước văn minh, nghĩa là ít nhất ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức… Trong số các nước này, tốc độ của cuộc cách mạng cộng sản phụ thuộc vào việc nước nào có nền công nghiệp phát triển hơn, tích lũy được nhiều của cải hơn và có năng suất cao hơn”(1).

Do những biến thiên của lịch sử và sự tiến lên của phong trào cách mạng, năm 1877, Các Mác và Ăng-ghen nhận định thêm rằng cách mạng sẽ nổ ra ở phương Đông mà nước Nga là nước tiên phong. .Marx đã viết cho Frederick Adolf Dolger của Hoboken: “… lần này một cuộc cách mạng sẽ nổ ra ở phương Đông, thành trì cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Hãy đến và làm điều đó Đội quân dự bị của các lực lượng phản cách mạng” (2). Tuy nhiên, điểm này của xem đã không nhận được nhiều sự quan tâm và đề cập. Đầu những năm 1920, vấn đề lại được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đặt ra.

Trong bài viết Đông Dương, đăng ngày 15-5-1921 trên tạp chí Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt ra câu hỏi lớn cho các nước thuộc địa ở châu Á, trong đó có Việt Nam: “Chế độ cộng sản có áp dụng cho toàn châu Á và Đông Dương không? ?Đặc biệt”(3). Với nhãn quan chính trị sắc sảo và sự hiểu biết sâu rộng, trên cơ sở nghiên cứu, Người đã xem xét toàn diện các nước châu Á trên các mặt lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội, v.v., và rút ra kết luận: “Ở châu Âu” (4). qua các quan điểm sau:

Trước hết là nền tảng lịch sử và văn hóa của các nước châu Á.

Ở các nước châu Á, những tư tưởng xã hội chủ nghĩa giống và gần với chủ nghĩa xã hội hiện đại đã xuất hiện từ rất sớm, như xã hội phổ quát, công bằng tài sản, giáo dục, giáo dục, tuân thủ các giá trị nhân văn; phấn đấu vì hạnh phúc của con người, tuân thủ tư tưởng của các nhân dân; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tự do; nêu cao tinh thần tập thể, đoàn kết cộng đồng… Những tư tưởng này nhanh chóng phát triển và trở thành cơ sở thuận lợi để tiếp nhận các tư tưởng cộng sản.

Xem Thêm: Huyệt thái dương ở đâu? Huyệt thái dương có tác dụng gì với sức

Ngoài ra, các nước phương Đông cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo. Một số nước như Campuchia, Thái Lan, Lào… Phật giáo được coi là quốc giáo, ở Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar… Phật giáo chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần của hàng triệu xã hội Phật giáo. Phật giáo nổi bật với lý tưởng tự do, bình đẳng xã hội, thoát khỏi bi kịch của con người, luôn đề cao thiện chí, bình đẳng, độ lượng và coi đó là những chuẩn mực đạo đức cơ bản của đời sống xã hội. Những tư tưởng này giống với bản chất của hệ thống xã hội chủ nghĩa nên giúp cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa được người dân phương Đông dễ dàng nhận thức và tiếp thu. Đây là cơ sở để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh chứng minh và giải thích chủ nghĩa cộng sản dễ dàng hơn ở các nước châu Á.

Thứ hai, về nền tảng kinh tế, xã hội của các nước châu Á.

Xem Thêm : Biển số xe 21 ở tỉnh nào? Biển số xe Yên Bái là bao nhiêu?

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh không chỉ nghiên cứu cơ sở lịch sử, văn hóa mà còn phân tích hiện trạng chính trị, các phong trào đấu tranh yêu nước, cơ sở kinh tế, xã hội của các nước châu Á tiêu biểu như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc,… Đông Dương.Các nước phương Đông khẳng định chủ nghĩa cộng sản có thể dễ dàng thâm nhập vào châu Á. Các nhà phân tích cho rằng, ở phương Đông cách đây gần 5.000 năm đã có một “hệ thống tỉnh” với đặc điểm: “Đất canh tác chia làm hai theo chiều dọc và hai theo chiều ngang. Như vậy sẽ có chín phần bằng nhau. Nông dân được chia làm tám, và A ở giữa. miếng cùng nhau phơi khô, gặt làm của chung, vạch chia làm mương dẫn nước” (5). Lúc bấy giờ, dưới chế độ thực dân Pháp và nửa phong kiến, nhiều nông dân Việt Nam bị tước hết ruộng đất, phải đi làm thuê cho địa chủ, tư bản và thực dân, trở thành những người đi trước của chính quyền thực dân. Giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay.

Từ những nghiên cứu toàn diện và sâu sắc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh kết luận rằng đấu tranh giai cấp ở đây không diễn ra như ở phương Tây. Người nói: “Về phía công nhân thiếu giác ngộ, thiếu kiên nhẫn, do đó thiếu tổ chức… Nếu nông dân hầu như không có gì thì địa chủ không có tài sản lớn; nếu nông dân chỉ sống bằng tối thiểu, địa chủ không có xa xỉ”(6). Ông khẳng định: “Xét về cơ cấu kinh tế, Ấn Độ hay Trung Quốc khác với các xã hội phương Tây thời trung đại và hiện đại, nơi đấu tranh giai cấp không gay gắt như ở đây”(7). Trước câu hỏi bản chất xã hội phương Đông có khác phương Tây và liệu chủ nghĩa Mác có thể du nhập thành công hay không, Người giải thích: “Chẳng bao lâu nữa, khi chủ nghĩa tư bản phương Tây muốn thay đổi phương Đông thì đấu tranh giai cấp sẽ trở nên gay gắt? nói thì có, Hãy xem ví dụ của Nhật Bản, thực ra là có, vì Tây hóa ngày càng nhiều và Đông hóa là tất yếu, nói cách khác, chủ nghĩa Mác vẫn đúng ở đó”(8).

Vì vậy, mặc dù cuộc đấu tranh giai cấp ở phương Đông khác với phương Tây và phương Đông, chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn, nhưng nếu chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào phương Đông thì chủ nghĩa Mác sẽ dễ dàng được các nước phương Đông tiếp nhận hơn. Vì vậy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “nhân danh QTCS phát động chủ nghĩa dân tộc bản địa” là một chủ trương rất thực tế, bởi “nếu không dựa trên chủ nghĩa dân tộc thì dân tộc không làm được gì. đối với chủ nghĩa dân tộc “Những động cơ vĩ đại và độc đáo về đời sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi thì còn lâu nữa, phần lớn thế giới sẽ là Liên Xô, và đến lúc đó chủ nghĩa dân tộc tất yếu sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”(9), trong khi sự chiếm đóng của giai cấp vô sản thế giới có quan hệ mật thiết với nhau. vì lý do này.

Phân tích về các tầng lớp xã hội ở các nước phương Đông và Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh cho rằng, không thể cấm thêm tư liệu là Mác vào các bài viết của mình bằng cách thêm “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác. Người nói: “Nhiệm vụ của các Xô-viết là phải xem xét lại chủ nghĩa Mác trên cơ sở lịch sử và củng cố nó bằng dân tộc học phương đông” (10) . Tại sao lại như vậy, ông nói: “Học thuyết của Marx dựa trên một triết lý nhất định về lịch sử, nhưng loại lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Châu Âu là gì? Đó không phải là toàn bộ nhân loại” (11). Điều đó cho thấy Người đã phát triển chủ nghĩa Mác một cách khoa học và sáng tạo trong điều kiện dân tộc cụ thể của các nước phương Đông và Việt Nam. Điều đó cũng chứng tỏ quan điểm của một người hoàn toàn xa lạ với cái gọi là khuynh hướng xét lại chủ nghĩa Mác mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá hiện nay.

Thứ ba, sự tàn ác của chủ nghĩa tư bản châu Á.

Vào cuối thế kỷ 20, hầu hết các nước châu Á vẫn là thuộc địa hoặc thuộc địa nửa phong kiến ​​dưới sự thống trị của các đế quốc thực dân. Chúng không chỉ cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mà còn thẳng tay đàn áp phong trào yêu nước, nhấn chìm phong trào yêu nước trong những cuộc tàn sát đẫm máu. Đặc biệt ở Đông Dương, nơi thực dân Pháp xâm lược và cai trị dã man, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Sự tàn ác của chủ nghĩa tư bản đã dọn đất: xã hội chỉ cần gieo mầm mống tư bản là được giải phóng” (12) .

Đánh giá này căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và qua quá trình thử nghiệm của cách mạng thế giới, mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã nhìn nhận. Thấy rõ bản chất tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Từ góc độ của thực dân và nhân dân bị áp bức, Người đã phê phán đúng đắn và sâu sắc chủ nghĩa đế quốc, chỉ rõ: “Bây giờ khí độc và sức sống rắn độc của chủ nghĩa tư bản đều tập trung ở các nước thuộc địa chứ không phải ở mẫu quốc” ( 13). Đây là đóng góp quan trọng của lãnh tụ Việt Nam Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vào việc bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. “Chủ nghĩa tư bản là con đỉa, một vòi hút giai cấp vô sản trong nước, một vòi hút giai cấp vô sản thuộc địa. Muốn giết một con vật thì phải cắt cả hai vòi. Nếu chỉ cắt một vòi, vòi kia sẽ tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản; con vật sẽ sống, cái vòi bị cắt sẽ mọc lại”(14). Vì vậy, các nước châu Á không thể chọn con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản – một hệ thống tra tấn và bóc lột đến tận xương tủy.

Xem Thêm: Auckland ở đâu: Những lý do Auckland là điểm du lịch mơ ước

Thứ tư, nguyện vọng của nhân dân các nước thuộc địa và bản chất tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa có khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách áp bức, thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, giành lại độc lập, chủ quyền, ra sức đấu tranh giành độc lập. Vì nền độc lập của Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân làm chủ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Mong muốn này của các dân tộc thuộc địa hoàn toàn phù hợp với chủ nghĩa cộng sản và mục tiêu xây dựng xã hội mới của chủ nghĩa cộng sản: “chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, một thế giới không có người bóc lột”. thế giới”(15). Nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội, Người cho rằng: “Không có chế độ nào tôn trọng con người, coi trọng lợi ích chính đáng của cá nhân, bảo đảm cho chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản chủ nghĩa được thỏa mãn. Ý nghĩa” (16).

Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu mục đích của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của nhân dân lao động. Chủ nghĩa xã hội là một xã hội mới, ở đó “mọi người đều ấm no, hạnh phúc”; “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu được loài người và cho mọi người không phân biệt nòi giống, nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, thống nhất, thịnh vượng trên trái đất, và mọi người đều có việc làm, vui vẻ, bình an, hạnh phúc” (17). Chủ nghĩa xã hội là xã hội phục vụ lợi ích vật chất và tinh thần của quần chúng lao động. Người lao động là người sản xuất ra phần lớn của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của xã hội nên họ phải được hưởng những giá trị mà mình tạo ra. Điều đó chứng tỏ bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân các nước thuộc địa, đồng thời cũng là cơ sở để chủ nghĩa cộng sản nhanh chóng xâm nhập khắp châu Á. Và nó dễ dàng hơn.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh cũng chỉ ra việc thiếu tự do đi lại và các công cụ tuyên truyền để có thể truyền bá chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sang châu Á. Những gì chúng ta thiếu để trở thành những người cộng sản là những hành động có điều kiện cơ bản nhất: tự do báo chí, tự do đi lại, tự do giảng dạy, tự do hội họp (tất cả chúng). Bọn thực dân rất dã man đối với chúng ta)”(18). Vì vậy, Người khẳng định: “Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó các thanh niên Annan sẽ biết ở Mátxcơva có một trường đại học cho người phương Đông học miễn phí, hãy chuẩn bị chào đón họ…”( 19). Đây là lời khẳng định chủ nghĩa Mác có thể dễ dàng thâm nhập vào châu Á, và nếu nó có thể tự do truyền bá thì thanh niên toàn phương Đông, đặc biệt là thanh niên của Annan, sẽ tích cực học tập để trở thành những người cộng sản chân chính, trở về truyền bá chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của người của họ.

Xem Thêm : Top 3 địa chỉ khám bệnh rụng tóc ở TPHCM tốt nhất

Thực tiễn đã chứng minh, khi chủ nghĩa Mác – Lênin truyền bá sang các nước phương Đông, nhiều đảng cộng sản và đảng cộng sản đã ra đời ở các nước này. Thực tế này chứng minh cho dự đoán và nhận định thiên tài của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về những điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa cộng sản du nhập thành công ra khắp châu Á và Việt Nam nói chung, về sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin và thời đại mới. Thế giới cộng sản tương lai./.

Lưu ý:

Xem Thêm: Thông tin về địa chỉ, vị trí, đường đi của Vinhomes Ocean Park Gia

(1) label, engels, toàn tập, tập 4, nxb CTqg, h.2002, tr.472.

(2) label, engels, toàn tập, tập 34, nxb CTqg, h.2002, tr.405.

(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14) ,(18),(19) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, NXB CTQG, h.2011, tr.45, tr.47, tr.47, tr.508-509, tr.509, tr..509, tr.513, tr.510, 510, tr.40, tr.296, tr.48, tr.496, tr.518.

(15) Những Số Điện Thoại, Tập 12, tr 70.

(16),(17) Số điện thoại, Tập 11, tr 610, tr 604.

Dong Meng – Viện Khoa học Chính trị Bộ Quốc phòng

Theo tcnn.vn

Haan (st)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống