Cách kiểm tra nhà đất có dính quy hoạch không

Cách kiểm tra nhà đất có dính quy hoạch không

Check quy hoạch ở đâu

Video Check quy hoạch ở đâu

Theo Điều 3 Luật Đất đai 2013, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng trên cơ sở phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu thay đổi . Tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của từng vùng kinh tế – xã hội, từng đơn vị hành chính trong vùng theo ngành, lĩnh vực. thời kỳ cụ thể.

Bạn Đang Xem: Cách kiểm tra nhà đất có dính quy hoạch không

Có nhiều loại quy hoạch sử dụng đất theo các mục đích sử dụng khác nhau như: đất quy hoạch làm đường giao thông; đất quy hoạch công viên; đất quy hoạch đô thị, công trình công cộng, cây xanh…

Các địa phương lập quy hoạch đất đai trên cơ sở quỹ đất và điều kiện thực tế của địa phương. Kế hoạch cũng có thể được điều chỉnh theo thời gian để đảm bảo tính phù hợp.

Tra cứu thông tin quy hoạch đất đai là quá trình tra cứu mảnh đất định mua, bán có nằm trong vùng quy hoạch của cả nước hay không. Việc tiếp cận thông tin quy hoạch giúp người dân chủ động mua bán nhà đất và đưa ra quyết định đúng đắn.

Xem Thêm: Sông bạch đằng ở đâu Các trận chiến trên sông Bạch Đằng

Người dân có thể kiểm tra mảnh đất mình muốn mua có nằm trong diện quy hoạch hay không thông qua các cách sau.

Xem Thêm : THỊ XÃ TỪ SƠN – Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Theo thông tin của Xiaohongshu

Đối với thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thông tin quy hoạch thường được ghi trực tiếp vào phần ghi chú trên sổ đỏ, thể hiện thửa đất đó đang thuộc diện quy hoạch.

%3cp%3e%c4%90%e1%ba%a5t+n%e1%ba%b1m+trong+quy+ho%e1%ba%a1ch+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+ %c4%91%e1%ba%a5t+%c4%91%c3%a3+%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c+c%c3%b4ng+b%e1%bb%91+m%c3 %a0+ch%c6%b0a+c%c3%b3+k%e1%ba%bf+ho%e1%ba%a1ch+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+%c4%91 %e1%ba%a5t+h%c3%a0ng+n%c4%83m+c%e1%bb%a7a+c%e1%ba%a5p+huy%e1%bb%87n+th%c3%ac+v %e1%ba%abn+%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c+quy%e1%bb%81n+mua+b%c3%a1n%2c+t%e1%ba%b7ng+cho%2c +th%e1%bb%aba+k%e1%ba%bf%2c+th%e1%ba%bf+ch%e1%ba%a5p%e2%80%a6+tr%c6%b0%e1%bb %9dng+h%e1%bb%a3p+%c4%91%e1%ba%a5t+%c4%91%c3%a3+c%c3%b3+k%e1%ba%bf+ho%e1%ba%a1ch +s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+%c4%91%e1%ba%a5t+h%c3%a0ng+n%c4%83m+c%e1%bb%a7a+c%e1 %ba%a5p+huy%e1%bb%87n+th%c3%ac+ng%c6%b0%e1%bb%9di+s%e1%bb%9f+h%e1%bb%afu%2c+s %e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+%c4%91%e1%ba%a5t+trong+khu+v%e1%bb%b1c+ph%e1%ba%a3i+ti%e1%ba %bfn+h%c3%a0nh+chuy%e1%bb%83n+m%e1%bb%a5c+%c4%91%c3%adch+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+%c4 %91%e1%ba%a5t+v%c3%a0+thu+h%e1%bb%93i+%c4%91%e1%ba%a5t+theo+k%e1%ba%bf+ho%e1%ba %a1ch+%c4%91%c6%b0a+ra%2c+%c4%91%c6%b0%e1%bb %a3c+th%e1%bb%b1c+hi%e1%bb%87n+c%c3%a1c+quy%e1%bb%81n+c%e1%bb%a7a+ng%c6%b0%e1%bb %9di+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+%c4%91%e1%ba%a5t+nh%c6%b0ng+kh%c3%b4ng+%c4%91%c6%b0%e1 %bb%a3c+x%c3%a2y+d%e1%bb%b1ng+m%e1%bb%9bi+nh%c3%a0+%e1%bb%9f%2c+c%c3%b4ng+tr%c3 %acnh%2c+tr%e1%bb%93ng+c%c3%a2y+l%c3%a2u+n%c4%83m.+tr%c6%b0%e1%bb%9dng+h%e1%bb% a3p+ng%c6%b0%e1%bb%9di+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+%c4%91%e1%ba%a5t+c%c3%b3+nhu+c% e1%ba%a7u+c%e1%ba%a3i+t%e1%ba%a1o%2c+s%e1%bb%ada+ch%e1%bb%afa+nh%c3%a0+%e1%bb% 9f%2c+c%c3%b4ng+tr%c3%acnh+hi%e1%bb%87n+c%c3%b3+th%c3%ac+ph%e1%ba%a3i+%c4%91%c6% b0%e1%bb%a3c+c%c6%a1+quan+nh%c3%a0+n%c6%b0%e1%bb%9bc+c%c3%b3+th%e1%ba%a9m+quy% e1%bb%81n+cho+ph%c3%a9p.%3c%2fp%3e

Sau khi nắm vững các thông tin quy hoạch trên, người mua sẽ đưa ra quyết định có nên mua đất hay không.

Đến ubnd xã, huyện, thị

Xem Thêm: Hướng dẫn các cách mua cổ phiếu đầy đủ và chi tiết nhất cho nhà

Người dân có thể đến UBND xã, huyện, thị trấn để gặp cán bộ phụ trách địa chính trên địa bàn và hỏi thông tin về quy hoạch đất đai trên địa bàn. Phương thức này phù hợp với các giao dịch mua bán đất đai giữa những người cùng khu vực với nhau.

Chuyển đến Cơ quan đăng ký đất đai

Xem Thêm : Đèo Hải Vân – Khám phá đèo ven biển ĐẸP bậc nhất thế giới

Người dân có thể đến trực tiếp Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có thửa đất để nộp hồ sơ khai thác thông tin.

Phương pháp tìm kiếm này có độ tin cậy cao và có thể tìm thấy rất nhiều thông tin. Tuy nhiên cách này mất nhiều thời gian hơn cách trên.

Xem Thêm: Nét đẹp và kinh nghiệm du lịch hang Sơn Đoòng, Quảng Bình

Tìm kiếm trực tuyến

Hiện nay, hầu hết các khu quy hoạch đô thị cấp huyện đã thiết lập trang thông tin điện tử để công bố quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể và các thông tin khác. Nhiều tỉnh cũng có phần mềm xem quy hoạch.

Để tra cứu thông tin thửa đất, người ta sẽ phải nhập các tham số như: số thửa, số thửa hoặc tra cứu theo tọa độ (thông tin này được ghi trong sổ đỏ) để ứng dụng hoặc website trả về kết quả. Hãy trở lại với kết quả.

Ví dụ, nếu muốn hỏi về thông tin quy hoạch của Hà Nội, có thể vào “Cổng thông tin Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trên trang này cập nhật chi tiết quy hoạch sử dụng đất của từng huyện, kèm theo bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch. Nếu bạn cũng muốn hỏi về thông tin quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể sử dụng ứng dụng hoặc trang web “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” làm công cụ tìm kiếm.

Mùi hương (hợp chất)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống