Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

C1 bài 25 vật lý 8

Video C1 bài 25 vật lý 8

Xem toàn bộ tài liệu Mức 8: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

Bạn Đang Xem: Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

 • Giải bài tập Vật lý lớp 8
 • Lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8
 • Bài kiểm tra Vật lý lớp 8
 • Giải bài tập Vật lý lớp 8
 • Sách giáo khoa Vật lý 8
 • Sách giáo viên Vật lý lớp 8
 • Sách bài tập Vật lý lớp 8
 • Giải bài tập Vật lý 8-25: Phương trình cân bằng nhiệt Giúp học sinh giải bài tập nâng cao kỹ năng tư duy trừu tượng, kỹ năng tư duy tổng hợp và kỹ năng tư duy định lượng trong các khái niệm và hình thành định luật vật lý:

  Bài c1 (SGK Vật Lý 8, trang 89):a) Dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 gam nước sôi đổ vào 300 gam nước ở nhiệt độ phòng.Nhiệt độ phòng.

  b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra các giá trị nhiệt độ đã tính. Giải thích vì sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được?

  Giải pháp:

  a) Coi nước đang sôi ở nhiệt độ t1 = 100oC và nhiệt độ phòng là t2 = 25oC.

  Gọi t là nhiệt độ tại đó hỗn hợp đạt trạng thái cân bằng nhiệt.

  – m1 = 200 g = 0,2 kg Nhiệt lượng do nước sôi tỏa ra: q1 = m1.c.(t1 – t)

  – m2 = 300 g = 0,3 kg nhiệt lượng nước: q2 = m2.c(t – t2)

  Xem Thêm: Đặt tên Hàn Quốc cho con trai hay và ấn tượng ngay khi nghe

  Phương trình cân bằng nhiệt:

  q2 = q1

  Xem Thêm : Cách ghi mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) theo quy định mới nhất năm 2022 như thế nào?

  Hoặc m1.c(t1 – t) = m2.c.(t – t2)

  Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C1 Trang 89 Sgk Vat Ly 8

  b) Nhiệt độ tính toán không bằng nhiệt độ đo được vì thực tế bị thất thoát bao nhiêu độ.

  Bài tập c2 (SGK Vật Lý 8, trang 89): Cho một miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Đồng giải nhiệt từ 80oc xuống 20oc. Hỏi nước đã nhận nhiệt lượng bao nhiêu và nhiệt độ tăng lên bao nhiêu độ.

  Tóm tắt:

  m1 = 0,5kg;c1 = 380j/kg.k;

  m2 = 500 g = 0,5 kg; c2 = 4200 j/kg.k

  t1 = 80oc, t = 20oc

  Xem Thêm: Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học đầy đủ nhất

  q2 = ?; Δt2 = ?

  Giải pháp:

  Nhiệt lượng mà nước nhận được bằng nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra:

  q2 = q1 = m1.c1.(t1 – t) = 0,5.380.(80 – 20) = 11400j

  Độ tăng nhiệt độ của nước là:

  Xem Thêm : Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh – Văn mẫu lớp 8

  Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C2 Trang 89 Sgk Vat Ly 8

  Câu c3 (SGK Vật Lý 8 trang 89): Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ta cho một miếng kim loại vào nhiệt lượng kế ở 13oC với 500g nước. Một chất có khối lượng 400 g được nung nóng đến 100°C. Nhiệt độ cân bằng nhiệt là 20°C. nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng kế và trị số cấp nhiệt để đốt nóng không khí. Nhiệt dung riêng của nước là 4190j/kg.k

  Tóm tắt:

  m1 = 400g = 0,4 kg; c1; t1 = 100oc

  Xem Thêm: Phân tích khổ thơ thứ 4 trong bài Tràng Giang Huy Cận

  m2 = 500 g = 0,5 kg; c2 = 4190 j/kg.k; t2 = 13oc

  Nhiệt độ cân bằng: t = 20oc

  c1 = ?

  Giải pháp:

  Nhiệt lượng do kim loại tỏa ra là: q1 = m1.c1.(t1 – t)

  Nhiệt lượng do nước thu vào là: q2 = m2.c2.(t – t2)

  Phương trình cân bằng nhiệt: q1 = q2 hay m1.c1.(t1 – t) = m2.c2.(t – t2)

  Nhiệt dung riêng của kim loại là:

  Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C3 Trang 89 Sgk Vat Ly 8

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục