Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 Bản kế hoạch cá nhân năm 2022 của đảng viên

Bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đảng viên

Bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đảng viên

Video Bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đảng viên

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 gồm 6 nội dungđược đảng viên xây dựng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự dám tiên phong, nêu gương đi đầu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bạn Đang Xem: Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 Bản kế hoạch cá nhân năm 2022 của đảng viên

Nội dung kế hoạch du học và theo dõi sức khỏe cá nhân 2022 cần trình bày đầy đủ thông tin cá nhân, tìm hiểu về tư tưởng đạo đức, lối sống, chính trị và các khía cạnh khác trong nội dung đăng ký. Vậy đây là 6 mẫu kế hoạch cá nhân đảng viên cho năm 2022, các bạn theo dõi tại đây nhé.

Kế hoạch cá nhân đảng viên năm 2022-Biểu 1

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 đ/tv – Mẫu 2

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 đ/t-Mẫu 3

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 đ/t-Mẫu 4

Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 đ/t-Mẫu 5

Kế hoạch nghiên cứu và theo dõi cấp tỉnh năm 2022

Kế hoạchNăm 2022, học tập và thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh(theo chuyên đề cấp tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 05-ct/tw ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 27/ct-ttg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Theo văn bản số 184-cv/tu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 17/5/2022 về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; 11-hd /btgtu Thông báo của Tỉnh ủy ngày 25/5/2022 Bộ chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2022 của tỉnh là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”;

Thực hiện Kế hoạch số 2035/kh-ubnd ngày 18/6/2022 của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022;

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKTCN) tỉnh đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2022 của tỉnh:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, gắn với thực hiện Chủ đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo Hồ tư tưởng Chí Minh”, nêu cao đạo đức, trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

2. Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 của tỉnh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và triển khai thực hiện như một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị đến toàn thể đảng viên và bộ phận dân vận. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần gắn kết, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 cả năm và nhiệm kỳ 2022, nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

3. Tăng cường công khai, phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, học tập lý tưởng sống, đạo đức, phong cách sống, đề cao trách nhiệm minh bạch. Sôi nổi, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững, có tác động lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị.

Xem Thêm: 9 dàn ý quá trình thức tỉnh hồi sinh của chí phèo

4. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước phải có tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Cuối năm, khi đánh giá, nhận xét, xếp loại kết quả thực hiện công việc của công chức, viên chức và người lao động

Kỷ niệm rèn luyện, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Bản đăng ký.

Hai. Triển khai nội dung

Xem Thêm : Cảm nghĩ của em về quê hương hay nhất (5 mẫu) – Tailieumoi.vn

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung chủ đề năm 2022, tổ chức học tập,để đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên nhà nước hiểu sâu sắc nội dung chủ đề năm 2022 “học tập và đọc” tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm của Zhiming phong cách; tràn đầy sức sống; Sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững, phù hợp, nghiêm túc, hiệu quả và thực chất(1)

* Đơn vị thực hiện: Cục Điều tiết Bảo hiểm tỉnh, các sở, ban, ngành trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Theo mục 1 phần 2 kế hoạch số 156-kh/du ngày 10/6/2020 của Tỉnh ủy.

2. Xây dựng kế hoạch nhóm và cam kết cá nhân

– Các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện đặc thù năm 2022, lựa chọn nội dung trọng tâm đột phá để lãnh đạo thực hiện (2)

——Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, lựa chọn đăng ký nội dung cụ thể công tác học tập chuyên đề của tỉnh năm 2022; báo cáo thẩm định kết quả thực hiện công việc cuối năm, kiểm tra, đánh giá liên quan hàng năm đảng viên, công chức, viên chức (3)

* Đơn vị thực hiện: Cục Điều tiết Bảo hiểm tỉnh, các sở, ban, ngành trực thuộc

*Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

3. Lựa chọn nội dung trọng tâm đột phá và tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2022

Xem Thêm: 80 tên con gái mệnh Mộc năm 2022 hay và ý nghĩa theo phong thủy

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung cấp bách, nổi cộm của cơ quan, đơn vị mình tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong năm 2022, tập trung vào một đợt nội dung. :

——Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, kiến ​​nghị, tố cáo; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, giữ mối quan hệ phối hợp hài hòa giữa cấp ủy đảng với các cơ quan, ban, ngành các tổ chức quần chúng và lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. giao.

– Đề cao cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo nêu gương đi đầu, tự giác, kỷ luật trong công tác và sinh hoạt, để quần chúng tin tưởng, làm theo; cấm việc (5); triệt để nắm bắt, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về cán bộ, công chức, viên chức thiếu trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc yếu, kỷ luật kỷ luật chưa nghiêm.

– Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương, xây dựng và thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết liệt, thực dụng, năng động, đổi mới. Tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách và phức tạp, kiên trì tư vấn và phản ánh…

– Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi thi hành công vụ; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực về tư tưởng, đạo đức chính trị, phong cách trong nhân dân. cán bộ, đảng viên. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tự giác thực hành đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công việc và cuộc sống.

– Xây dựng và thực hiện cuộc vận động tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công(6); Cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua xây dựng văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025(7)

– Quán triệt thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm, đánh giá thực chất công việc của người cán bộ về học tập, tư tưởng, đạo đức, tác phong. đường lối Hồ Chí Minh và nghị quyết trung ương 4 khóa xii.

——Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm chủ công việc của mình; nắm bắt tâm tư tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở kịp thời, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài.

Xem Thêm : 70 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin như chuyên gia

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 51-ctr/tu ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Đợt xii) về tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả một số vấn đề; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

* Đơn vị thực hiện: hướng dẫn các cơ quan bqlkkt cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Định kỳ.

4. Công tác thông tin, quảng cáo; công nhận, boa

Xem Thêm: Ý nghĩa trang phục kimono trong văn hóa Nhật Bản

– Triển khai sâu rộng việc đẩy mạnh nội dung chuyên đề năm 2022 của tỉnh trong đảng viên, công chức, viên chức, viên chức, hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; về cán bộ Đấu tranh, phê bình, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự cải tạo” trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

– Duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng thời lượng tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những gương điển hình, những cách làm hiệu quả, sáng tạo, những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01 mô hình, mô hình đến năm 2022 có 01 mô hình tiên tiến.

– Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành hướng dẫn thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Định kỳ.

5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

– Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cam kết rèn luyện, phấn đấu đến năm 2022, đăng ký học tập và sau năm 2022 kết hợp với đảng viên, công chức, viên chức hàng năm đánh giá đánh giá chất lượng cán bộ.

– Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá theo yêu cầu của cấp trên.

* Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBKT Đảng, TƯ triển khai thực hiện.

*Thời gian thực hiện: kiểm tra, giám sát thường xuyên, hoàn thành công tác tổng hợp, báo cáo trong quý IV năm 2022.

Ba. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, cần nêu cao tinh thần tiên phong, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả thiết thực; Tiêu chuẩn đánh giá, đánh giá, khen thưởng cuối năm của người lao động.

2. Phòng Điều tiết bảo hiểm tỉnh: Giám sát việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, đôn đốc lãnh đạo Phòng Điều tiết bảo hiểm tỉnh báo cáo Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận) tình hình thực hiện khi có yêu cầu.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *