Vật Lí lớp 7 | Các dạng bài tập Vật Lí 7 có đáp án

Vật Lí lớp 7 | Các dạng bài tập Vật Lí 7 có đáp án

Bài tập vật lý 7

Tuyển tập câu hỏi lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 chi tiết và dễ tiếp cận Dạng 7: Trắc nghiệm và các dạng bài Mỗi bài học đều được biên soạn kèm theo đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn học tốt học tốt môn Vật lý lớp 7.

Bạn Đang Xem: Vật Lí lớp 7 | Các dạng bài tập Vật Lí 7 có đáp án

Bảy cuốn sách mới với giải pháp cho các vấn đề khoa học tự nhiên:

 • (Mới)Giải pháp Khoa học Tự nhiên 7 (Kiến thức Kết nối)
 • (Mới)Giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 7 (Tầm nhìn sáng tạo)
 • (Mới)Giải 7 Sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên (Diều)
 • Xem thêm: Lý thuyết, Bài tập Vật lý 350 câu có đáp án

  Danh mục Lý thuyết & Vật lý 7

  Chương 1: Quang học

  Xem Thêm : Người cách mạng phải học suốt đời căn dặn ai?

  Xem Thêm : Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu: Dành cả cuộc đời để viết tình ca

  Tôi. Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ngoài giờ

  • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 1: Cảm nhận về ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 1 Có Đáp Án: Cảm Nhận Về Ánh Sáng – Nguồn Sáng Và Vật Sáng
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 1 (có đáp án): Cảm thụ ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng (Phần 2)
  • Vật lý 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 2 (có đáp án): Sự truyền ánh sáng
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 2 (có đáp án): Sự truyền ánh sáng (Phần 2)
  • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 3: Áp Dụng Định Luật Truyền Thẳng Của Ánh Sáng (hay chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 3 (có đáp án): Áp dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 3 (Có Đáp án): Áp Dụng Định Luật Truyền Thẳng Của Ánh Sáng (Phần 2)
  • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng (hoặc phần giới thiệu chi tiết hơn)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng (Phần 2)
  • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 5: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 5 (có đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 5 (có đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (Phần 2)
  • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 6: Gương Cầu Lồi (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 6 Có Đáp Án: Gương Cầu Lồi
  • Trắc nghiệm Vật Lý 6 Bài 6 (có đáp án): Gương Cầu Lồi (Phần 2)
  • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 7: Gương cầu lõm (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 7 có đáp án: Gương cầu lõm
  • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 7 (có đáp án): Gương cầu lõm (Phần 2)
  • Vật lý đại cương 7 Chương 1: Quang học (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý Chương 7 Chương 1 (có đáp án): Quang học
  • Hai. Loại bài tập

   • Dạng 1:Bài tập nhận biết đèn, nguồn sáng, vật sáng có đáp án
   • Dạng 2:Luyện nhận biết tia sáng, tia sáng tốt, có đáp án
   • Dạng 3:Thế nào là bóng tối, nửa tối, thực hành bóng tối, nửa tối và đáp án
   • Dạng 4:Thế nào là nhật thực, nguyệt thực, bài tập và đáp án nhật thực, nguyệt thực
   • Dạng 5:Bài tập nâng cao về bóng tối, nửa tối có đáp án
   • Dạng 6:Bài tập về tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng tốt, có đáp án
   • Dạng 7:Cách vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng, hay có đáp án
   • Bảng 8:Cách xác định vùng nhìn thấy của một gương phẳng cực tốt
   • Dạng 9:Cách Giải Bài Tập Gương Phẳng Nâng Cao Có Đáp Án Rất Hay
   • Bảng 10:Bài tập về tính chất ảnh của gương cầu lồi tốt, có đáp án
   • Bảng 11:Cách xác định vùng nhìn thấy của một gương cầu lồi cực tốt
   • Dạng 12:Bài tập sử dụng gương cầu lồi cực hay có đáp án
   • Dạng 13: Bài tập về tính chất ảnh của gương cầu lõm, có đáp án
   • Bảng 14:Cách xác định vùng nhìn thấy của một gương cầu lõm cực tốt
   • Dạng 15:Bài tập ứng dụng của gương cầu lõm có đáp án
   • Chương 2: Âm học

    Xem Thêm : Người cách mạng phải học suốt đời căn dặn ai?

    Xem Thêm : Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu: Dành cả cuộc đời để viết tình ca

    Tôi. Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ngoài giờ

    • Vật Lý 7 Bài 10: Nguồn Âm (OK, chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 10 (có đáp án): Nguồn âm
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 10 (có đáp án): Nguồn âm (Phần 2)
    • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 11: Độ cao của âm (hoặc chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 11 (Có đáp án): Độ cao của âm (Phần 2)
    • Vật Lý 7 Bài 12: Độ to của âm (hoặc, độ chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 12 (có đáp án): Độ to của âm
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 12 (Có Đáp án): Độ to của âm (Phần 2)
    • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 13: Môi trường truyền âm (hoặc chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 13 (có đáp án): Phương Tiện Truyền Âm
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 13 (có đáp án): Phương Tiện Truyền Âm (Phần 2)
    • Vật lý 7 Bài 14: Phản xạ âm vang (hoặc chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 14 có Đáp án: Tiếng vang và âm vang
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 14 (có đáp án): Âm vang (Phần 2)
    • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 15: Chống Ô nhiễm Tiếng ồn (hoặc chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 15 (có đáp án): Chống ô nhiễm tiếng ồn
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 15 (có đáp án): Chống Ô Nhiễm Tiếng Ồn (Phần 2)
    • Lý thuyết tổng hợp Vật Lý 7 Chương 2: Âm học (hay, chi tiết)
    • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Chương 2 (có đáp án): Âm học
    • Hai. Loại bài tập

     • Dạng 1:Cách nhận biết nguồn âm hay, chi tiết
     • Dạng 2:Cách nhận biết các bộ phận rung trong một nguồn âm hay, chi tiết
     • Dạng 3:Các câu hỏi thực hành về cao độ tiêu cực được thực hiện tốt như thế nào, có đáp án
     • Dạng 4:Bài tập tuyệt vời về đếm tần số âm có đáp án
     • Dạng 5:Bài tập Cách Hóa Giải Tiếng Ồn Hay, Có Đáp Án
     • Dạng 6:Bài tập và đáp án về môi trường truyền âm tuyệt vời
     • Dạng 7:Bài tập hay tính vận tốc truyền âm có đáp án
     • Dạng 8:Bài tập và đáp án về tiếng vang và phản xạ hay
     • Dạng 9:Bài tập về vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm cực tốt có đáp án
     • Dạng 10:Điều kiện để có tiếng vang
     • Mẫu 11:Kiểm tra mức độ ô nhiễm tiếng ồn là gì
     • Mẫu 12:Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn hay, chi tiết
     • Chương 3: Điện

      Xem Thêm : Người cách mạng phải học suốt đời căn dặn ai?

      Xem Thêm : Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu: Dành cả cuộc đời để viết tình ca

      Tôi. Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ngoài giờ

      • Lý thuyết Vật lý 7 Bài 17: Điện áp ma sát (hoặc chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 17 có đáp án: Điện áp
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 17 (Có đáp án): Hiện tượng điện khí hóa ma sát (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 18: Hai Loại Điện Tích (hay chi tiết)
      • Trắc Nghiệm Vật Lý 7 Bài 18 (Có Đáp Án): Hai Điện Tích
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 18 (Có đáp án): Hai điện tích (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 19: Dòng điện – Công suất (hay chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 19 (có đáp án): Dòng điện – Công suất
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 19 (có đáp án): Dòng điện – Nguồn điện (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 20: Chất Dẫn Điện Và Chất Cách Điện – Dòng Điện Trong Kim Loại (hay chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 20 (Có đáp án): Dẫn điện, cách điện – Dòng điện trong kim loại
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 20 (Có đáp án): Dẫn điện, cách điện – Dòng điện trong kim loại (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện (hoặc Mô tả chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 22: Tác dụng nhiệt và phát sáng của dòng điện (hay chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 22 (có đáp án): Tác dụng nóng và phát sáng của dòng điện
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 22 (có đáp án): Tác dụng làm nóng và phát sáng của dòng điện (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 23: Tác Dụng Từ, Hóa Học, Sinh Lý Của Dòng Điện (hay chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 23 có đáp án: Tác dụng từ, tác dụng hóa học, sinh lý của dòng điện
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 23 (có đáp án): Tác dụng từ, hóa học và sinh lý của dòng điện (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 24: Cường độ dòng điện (hoặc tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 24 (có đáp án): Cường độ dòng điện
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 24 (Có đáp án): Cường độ dòng điện (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 25: Hiệu điện thế (hoặc chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật lý 7 Bài 26: Hiệu điện thế giữa các dụng cụ điện (hoặc chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa các dụng cụ điện
      • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 26 (Có đáp án): Hiệu điện thế giữa một dụng cụ điện (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 27: Bài tập: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp (hoặc chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 27 (có đáp án): Bài tập: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 27 (có đáp án): Bài tập Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp (Phần 2)
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 28: Bài tập: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song (hay chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 28 (có đáp án): Bài tập: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song
      • Lý thuyết Vật Lý 7 Bài 29: An Toàn Điện (hoặc chi tiết)
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 29 có đáp án: Sử dụng điện an toàn
      • Trắc nghiệm Vật Lý 7 Bài 29 Có Đáp Án: An Toàn Điện (Phần 2)
      • Vật lý đại cương 7 Chương 3: Điện học (hoặc chi tiết)
      • Câu hỏi tích hợp Vật Lý 7 Chương 3 (có đáp án): Điện học
      • Hai. Loại bài tập

       • Dạng 1:Giải thích cụ thể hiện tượng tích điện của vật
       • Dạng 2:Bài tập về hai điện tích dương có đáp án
       • Dạng 3:Bài tập dòng điện cực tốt có đáp án
       • Dạng 4:Thực hành tốt về nguồn điện cực có đáp án
       • Dạng 5:Chất cách điện là gì, bài tập và đáp án chất cách điện
       • Dạng 6:Thế nào là tiến hành, bài tập tiến hành có đáp án
       • Dạng 7:Bài tập hay về dòng điện trong kim loại có đáp án
       • Dạng 8:Bài tập sơ đồ mạch điện, hướng điện cực đúng, đáp án
       • Dạng 9:Luyện vẽ sơ đồ mạch điện hay có đáp án
       • Dạng 10:Bài tập về tác dụng nhiệt và phát sáng của dòng điện, có đáp án
       • Dạng 11:Cường độ dòng điện là gì, câu hỏi và đáp án luyện tập cường độ dòng điện
       • Dạng 12:Cách chuyển đổi đơn vị cường độ dòng điện hoặc câu trả lời
       • Dạng 13:Bài tập hay về Ampe kế có đáp án
       • Bảng 14:Cách vẽ sơ đồ mạch điện với ampe kế chi tiết
       • Dạng 15:Thế nào là hiệu điện thế, bài tập và đáp án về hiệu điện thế
       • Dạng 16:Cách thay đổi đơn vị điện áp hoặc chi tiết
       • Dạng 17:Bài tập Vôn kế hay có đáp án
       • Dạng 18:Bài tập về hiệu điện thế khi đặt điện cực tốt có đáp án
       • Dạng 19:Cách vẽ sơ đồ mạch điện chi tiết bằng vôn kế
       • Dạng 20:Đoản mạch là gì, cầu chì hoạt động như thế nào, chi tiết
       • Mẫu 21: Quy tắc hoặc hướng dẫn an toàn điện
       • dạng 22:Bài tập thực hành, thí nghiệm mạch điện hay và chi tiết
       • Đáp án bài tập lớp 7 sách mới:

        • (MỚI)Các phương pháp giải bài tập liên thông kiến ​​thức lớp 7
        • (MỚI)Giải pháp Bài tập về nhà cho Lớp 7 của Creative Horizons
        • (Mới)Giải bài tập diều lớp 7
        • Ngân hàng đề thi lớp 7 tại

         khoahoc.vietjack.com

         • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 7 có đáp án

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục