Giải SBT Vật lý 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét chính xác

Giải SBT Vật lý 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét chính xác

Bài tập vật lí 8 bài 10

Video Bài tập vật lí 8 bài 10

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập sbt Vật lýBài 10: Lực đẩy Archimedes Trang 32, 33 sbt lớp 8 được giới thiệu dưới đây giúp các em học sinh tiếp thu kiến ​​thức và củng cố kiến ​​thức đã học. bài học khi học vật lý.

Bạn Đang Xem: Giải SBT Vật lý 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét chính xác

Bài 10.1 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Tùy thuộc vào lực đẩy tà ác

A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và vật thể.

Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Trọng lượng riêng và thể tích của một vật

Trọng lượng riêng của một vật và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Chọn b

Lực đẩy agium-mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Bài 10.2 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Ba viên bi thép ngâm trong nước (h.10.1). Lực cực đại tác dụng lên quả cầu là bao nhiêu? Hãy chọn câu trả lời đúng:

ảnh

A. Trái 3 vì nó sâu nhất.

kết quả 2 vì nó lớn nhất.

kết quả 1 vì nó nhỏ nhất.

bằng nhau vì chúng đều là thép và đều chìm trong nước.

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Chọn b

Vì ba quả cầu đều chìm trong nước và trọng lượng riêng của chất lỏng như nhau, thể tích quả cầu 2 lớn nhất nên lực đẩy Á-si-mét lớn nhất.

Bài 10.3 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Ba vật làm bằng ba chất khác nhau đồng, sắt, nhôm có cùng khối lượng, khi nhúng trong nước lực đẩy của nước tác dụng lên ba vật có khác nhau không? Tại sao?

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Ba vật thể được cấu tạo bởi ba chất khác nhau nên khối lượng riêng của đồng, sắt và nhôm là khác nhau, và thứ tự như sau: ddong >;sắt >nhôm.

Theo công thức, nếu ba vật có khối lượng bằng nhau, vật nào có khối lượng riêng nhỏ hơn thì thể tích sẽ lớn hơn.

Vậy thể tích của vật như sau: vdong <; vsi < vnhom. Do đó, nước có lực tác dụng lên nhôm lớn nhất (đồng có khối lượng nhỏ nhất).

Bài 10.4 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Ba vật làm bằng ba chất khác nhau sắt, nhôm, sứ có hình dạng khác nhau nhưng cùng thể tích. Nước tác dụng lên ba vật có khác nhau khi chúng được nhúng trong nước không? Tại sao?

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Nước có lực đẩy Ác-si-mét lên ba vật như nhau, vì lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng, cả ba vật đều nhúng trong nước thì trọng lượng riêng của chúng bằng nhau và khối chất lỏng có cùng thể tích là chuyển vị bằng nhau của các vật.

Bài 10.5 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy của miếng sắt khi nhúng trong nước hoặc rượu. Lực đẩy ace có thay đổi không nếu nhúng miếng sắt ở các độ sâu khác nhau? Tại sao?

Tóm tắt:

Sắt cộng sắt = 2 dm3;

Xem Thêm: Công thức hóa học của protein, cấu trúc và tính chất vật lý, hóa học của protein

Ngâm trong nước dnước = 10000n/m3, ngâm trong rượu drượu = 8000n/m3

Độ tuổi đẩy = ?

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Ta có: vi = 2dm3 = 0,002m3.

Khi nhúng miếng sắt vào nước thì lực đẩy Á-si-mét tác dụng lên miếng sắt là:

fwater = dwater.viron = 10000n/m3.0.002m3 = 20n

Khi nhúng miếng sắt vào rượu thì lực đẩy tác dụng lên miếng sắt theo a-si-mét là:

Wine=alcohol.viron=8000n/m3.0.002m3=16n

Lực đẩy a-si-mét không thay đổi khi nhúng vật ở các độ sâu khác nhau, vì lực đẩy a-si-mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Bài 10.6 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Các thỏi nhôm và đồng có trọng lượng như nhau. Treo các thỏi nhôm và đồng ở cả hai bên của cân cần trục. Cho thăng bằng rồi nhúng đồng thời cả hai thỏi vào cả hai bình. Cái cân có còn cân bằng không? Tại sao?

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Công thức tính lực đẩy của nước tác dụng lên hai thỏi thép là:

f1 = d.v1; f2 = d.v2 (trong đó d là trọng lượng riêng của nước, v1 là thể tích thỏi nhôm, v2 là thể tích thỏi đồng)

Vì hai thỏi có cùng khối lượng: p1 = p2 và trọng lượng riêng của đồng lớn hơn của nhôm d1 v2 nên f1 > f2.

Vậy khi nhúng đồng thời hai thỏi kim loại vào hai bình chứa thì cân không còn thăng bằng.

Bài 10.7 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 32)

Lực đẩy Agile-mét có thể tác dụng lên vật nào sau đây?

A. Vật ngập hoàn toàn trong chất lỏng.

Một vật lơ lửng trong chất lỏng

Chất nổi trong chất lỏng.

Ba tình huống trên.

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Chọn đ

Lực đẩy acsima-mét có thể áp dụng cho các vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng, vật lơ lửng trong chất lỏng và vật nổi trên chất lỏng.

Bài 10.8 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 33)

Cho một quả cầu sắt vào cốc nước. Đá cẩm thạch càng sâu,

A. Ác-si-mét đẩy vào nó càng mạnh thì áp lực nước càng lớn.

Lực đẩy a-si-mét tác dụng lên nó càng nhỏ thì áp suất nước tác dụng lên nó càng lớn.

Lực đẩy a-si-mét tác dụng lên nó không đổi thì áp suất nước tác dụng lên nó càng lớn.

Lực đẩy a-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó không đổi.

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Chọn c

Xem Thêm: Hướng dẫn Giải bài 54 55 56 trang 48 sgk Toán 7 tập 2

Vì lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào độ sâu, lực đẩy Ác-si-mét không đổi, còn áp suất chất lỏng thì tỉ lệ với độ sâu của vật đối với mặt thoáng thoáng của chất lỏng, nên càng xuống sâu thì viên bi càng sắt, áp suất càng cao.

Bài 10.9 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 33)

Một vật được treo vào lực kế để đo lực dọc. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8 n. Khi nhúng vật vào nước thì lực kế chỉ 3,6 n. Nước có khối lượng riêng là 104 n/m3. Lực đẩy của không khí theo trục-mét bị bỏ qua. Khối lượng của quả cân là

A. 480 phân khối

360 phân khối

120 phân khối

20 phân khối

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Chọn c.

Sự thay đổi số chỉ của lực kế khi đo trong không khí và nước là do lực đẩy Archimedes gây ra. Lực đẩy của Archimedes đối với các vật thể:

fa = p – p’ = 4,8 – 3,6 =1,2n

Ngược lại ta có: fa = v.dn (vật chìm trong nước nên v = v.dn)

Suy ra thể tích của vật:

Bài 10.10 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 33)

Điều kiện để một vật rắn không thấm nước ngập một phần trong nước là:

A. Trọng lượng riêng của một vật bằng trọng lượng riêng của nước.

Trọng lượng riêng của một vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Lực đẩy lớn hơn trọng lượng của vật.

Lực đẩy của lá chắn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Chọn b

Trọng lượng của vật là: p = dv.vobject

Xem Thêm : Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh siêu ngắn | Ngữ văn lớp 11

Khi vật chỉ chìm một phần trong nước, lực đẩy của cung thủ tác dụng lên vật là:

fa = dn.vsink.

Vì vật chỉ chìm một phần trong nước nên có sự cân bằng lực: fa = p

↔ dv.vobject = dn.vsink

Bởi vì chìm<etc dn>đối tượng

Vậy điều kiện để một vật rắn không thấm nước ngập một phần trong nước là trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Bài 10.11 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 33)

Một cục nước đá đang nổi trong cốc nước. Chứng minh mực nước trong cốc không thay đổi khi nước đá tan.

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Gọi p1 là trọng lượng của cục nước đá trước khi tan chảy

v1 là thể tích nước bị băng chiếm chỗ

Xem Thêm: Cách viết thiệp sinh nhật hay và ý nghĩa nhất

dn là trọng lượng riêng của nước

fa là lực đẩy của a-si-mét tác dụng lên băng không tan.

Hòn đá nổi trên mặt nước nên prock = fa = v1.dn

Ta gọi v2 là thể tích phần nước từ cục băng tan và p2 là trọng lượng của phần nước từ cục băng tan, ta có:

Vì khối lượng của cục nước đá và khối lượng của nước tạo thành khi làm tan băng phải bằng nhau nên:

Từ (1) và (2) ⇒ v1 = v2. Thể tích của viên nước đá bị chiếm chỗ hoàn toàn bằng thể tích nước trong cốc thu được khi viên nước đá tan chảy hoàn toàn. Như vậy mực nước trong cốc sẽ không thay đổi.

Bài 10.12 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 33)

Treo một vật trong không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1n. Nếu nhúng vật vào trong nước thì số chỉ của lực kế giảm đi 0,2n. Hỏi trọng lượng riêng của chất tạo thành vật gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết rằng trọng lượng riêng của nước là 10 000n/m3

Tóm tắt:

Trong không khí: p = 2,1 n

Ở Trung Quốc, con số chỉ giảm 0,2n.

dnước = dn = 10000 n/m3.

d/dn = ?

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Khi nhúng một vật vào nước thì vật chịu lực đẩy a-si-mét nên số chỉ của lực kế giảm 0,2n tức là fa = 0,2n.

Ta có: fa = v.dn, trong đó dn là trọng lượng riêng của nước và v là thể tích phần nước bị vật chiếm chỗ.

Một vật chìm hoàn toàn trong nước nên etc = v.

Thể tích của vật thể là:

Một vật được treo vào lực kế, lực kế chỉ 2,1n nên trọng lượng của vật là: p = 2,1 n.

Suy ra trọng lượng riêng của chất:

Tỷ lệ: .vì vậy vật liệu là bạc.

Bài 10.13 (Sách bài tập Vật Lý 8 trang 33)

Trọng lượng của một quả cầu nhôm trong không khí là 1,458n. Phải cắt ra khỏi lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi bịt kín lại để khi thả quả cầu lơ lửng trong nước? Biết rằng khối lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là 10 000 n/m3 và 27 000 n/m3.

Tóm tắt:

pal = 1,458 n; dn = 10000 N/m3; dal = 27000 n/m3.

Đối với cầu treo thì phải cắt một khối lượng vk =?

Xem Thêm : Luật nhân quả là gì? Ứng dụng luật nhân quả để thành công

Giải pháp thay thế:

Khối lượng quả cầu nhôm:

Gọi thể tích khối cầu còn lại sau khi khoét lỗ là v’. Để quả bóng lơ lửng trong nước thì trọng lượng còn lại p’ của quả bóng phải bằng a-si – lực đẩy tính bằng mét: p’ = fa

↔ dal.v’ = dn.v

Thể tích nhôm cắt được là: vk = v – v’ = 54 – 20 = 34 cm3.

Click Ngay để chuyển đến phần Tải xuống bên dưới để tải các bài giải bài tập Vật lý Bài 10: Lực đẩy Archimedes Bài 32, 33 trang 8 hay nhất sbt file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục