Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bài 4 trang 10 sgk hóa 11

Video Bài 4 trang 10 sgk hóa 11

Sách giáo khoa Hóa học 11 nâng cao, trang 10, câu 4

Bạn Đang Xem: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

NAF là chất điện li mạnh và HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp kiểm tra nào chúng ta có thể phân biệt chúng? Mô tả phương pháp đó?

Xem Thêm: Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Lấy hai cốc nước đựng đầy dung dịch nói trên có cùng nồng độ, cắm vào SGK để biểu diễn khả năng dẫn điện của dung dịch (hình 1.1), mắc dây dẫn vào cùng một nguồn điện của bóng đèn trong cốc sáng hơn naf (naf là chất điện li mạnh) bóng đèn yếu hơn mà cốc cháy bên trong là HF (HF là chất điện li yếu).

câu 5 trang 10 SGK Hóa học 11 nâng cao

Tính nồng độ mol của các cation và anion trong các dung dịch sau:

a) \(ba{\left( { which_3}} \right)_2}\) 0,10m.

b) \(hn{o_3}\) 0,020m.

c) 0,010 mét.

Xem Thêm: Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

a) \(\eqalign{ & ba{\left( { which_3}} \right)_2} \to b{a^{2 + }} + 2no_3^ – \ cr &amp ; 0,1m \ đến 0,1m \ đến 0,2m \cr} \)

b) \(\eqalign{ & hn{o_3} \to {h^ + } + no_3^ – \cr & 0,02m \đến 0,02m \đến 0,02m \cr } \)

Xem Thêm : Bài 4 trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập 1

c)\(\eqalign{ & koh \to {k^ + } + o{h^ – } \cr & 0,01m \ đến 0,01m \ đến 0,01m \cr } \)

câu 6* trang 10 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Chứng minh rằng độ điện ly có thể được tính bằng cách:

\(\alpha = {c \vượt {{c_0}}}\)

Trong đó \({c_o}\) là nồng độ mol của chất tan và c là nồng độ mol của chất tan đã phân ly thành ion.

b) Tính nồng độ mol của \(c{h_3}cooh,c{h_3}co{o^ – }\) và \({h^ + }\)\(c { h_3 }cooh\)0,043m, có thể thấy độ điện ly của \(c{h_3}cooh\) là 20%

Xem Thêm: Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Xem Thêm: Tập đọc lớp 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

a) Giả sử thể tích của dung dịch chất điện li yếu là v lít

Số phân tử hòa tan là \({n_0}\) và số phân tử phân ly thành ion là n.

Điện\(\alpha = {n \over {{n_0}}} = {{n/v} \over {{n_0}/v}} = {c \over {{ c_0} }}\)

b) \(c{h_3}cooh \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\ vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} c{h_3}co{o^ – } + {h^ + }\)

\(0,043\buildrel {\alpha = 2\% } \over \longrightarrow {{0,043.2} \over {100}} = 8,{6.10^{ – 4}} \ đến {{0,043.2}\ trên {100}} = 8,{6.10^{-4}}\)

\(\left[ {c{h_3}co{o^ – }} \right] = \left[ {{h^ + }} \right] = 8,{6.10^{ – 4}}\) mol/lít

Xem Thêm : 50 hình xăm cá mập: đẹp, đơn giản, ý nghĩa nhất

Câu 7 trang 10 sgk hóa học 11 nâng cao

Solution\(c{h_3}cooh \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{ \ leftarrow}\vphantom {_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {h^ + } + c{h_3}co{o^ – }\)

Chất điện phân \(\alpha \) của \(c{h_3}cooh\) sẽ thay đổi như thế nào?

Xem Thêm: Cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya ngắn gọn (Lớp 7)

a) Khi thêm vài giọt dung dịch axit clohiđric.

b) Khi pha loãng dung dịch.

c) Khi thêm vài giọt dung dịch

Xem Thêm: Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Số dư\(c{h_3}cooh \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow} vphantom {_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {h^ + } + c{h_3}co{o^ – }\)

a) Khi thêm hcl vào thì nồng độ \(\left[ {{h^ + }} \right]\) tăng\( \rightarrow \) cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch ( 2 ) Làm cho \(c{h_3}cooh \rightarrow\) nốt ruồi\({h^ + }\) và \(c{h_3}coo\) ít chất điện phân hơn\( \rightarrow alpha\) giảm.

b) Khi pha loãng dung dịch, các ion dương và âm càng xa nhau càng ít có cơ hội va chạm với nhau để tái tạo các phân tử \( \rightarrow \alpha \) tăng lên.

Ta có: \(\alpha = \sqrt {{{{k_a}} \over c}} \). Vậy v tăng\( \rightarrow c = {n \over v}\) giảm và \({k_a}\) giữ nguyên\( \rightarrow {{{k_a}} \over c }\) gia tăng\( \rightarrow \alpha \) gia tăng.

c) Khi thêm vài giọt dung dịch naoh thì ion \(o{h^ – }\) phân ly ra khỏi nah sẽ cần \(h^+\) : \(h^+ + oh^-\to h_2o\) giảm nồng độ\(h^+\) \( \rightarrow \) dịch chuyển cân bằng sang phải (1) \( \rightarrow ) số mol ({h^ + }\) và \(c{h_3}co{o^ – }\) tăng số mol \( \rightarrow \alpha \) tăng.

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục