Gợi ý giải bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1 Dễ hiểu cho học sinh

Gợi ý giải bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1 Dễ hiểu cho học sinh

Bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Trong bài viết hôm nay, Thầy Ant xin gửi đến các em học sinh lớp 7 môn Toán 5 Bài 5 trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc.

Bạn Đang Xem: Gợi ý giải bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1 Dễ hiểu cho học sinh

Bên cạnh những kiến ​​thức liên quan về ví dụ đồng dạng của tam giác, chúng ta sẽ tiếp tục tham khảo phần lý thuyết thông qua việc ôn tập các dạng toán cụ thể trong tiết học hôm nay. Kèm theo đó là 37 trang, 123 sgk toán tập 1 và các bài tập khác, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn dễ dàng vận dụng những kiến ​​thức đã học, tìm được tài liệu tham khảo học tập phù hợp, tự làm bài dễ dàng và thuận tiện hơn.

Các em tham khảo nhé!

Tôi. Ôn tập lý thuyết giải bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Dưới đây là phần trường hợp tương đương thứ ba củng cố phần góc-cạnh-góc mà chúng tôi ôn tập để các em vận dụng khi giải bài tập SGK trang 123.

1. Biết một cạnh và hai góc kề bù để vẽ tam giác

Để vẽ được tam giác abc, tổng hai góc trong đã cho phải nhỏ hơn 180°

2.Trường hợp cạnh-góc đều

Hai tam giác bằng nhau nếu một cạnh và hai góc kề bù của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề bù của tam giác kia.

word image 26183 2

3. Trường hợp cạnh-góc đều

Hai tam giác bằng nhau nếu một cạnh và hai góc kề bù của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề bù của tam giác kia.

Δabc và a’b’c’ có:

chuyên đề toán 7

4. hậu quả

• Hệ quả 1: Nếu các cạnh và các góc nhọn kề của tam giác vuông này bằng các cạnh và các góc nhọn kề của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

• Hệ quả 2: Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Ví dụ:

word image 26183 4

Hai. Hỗ trợ giải bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Tiếp theo, chúng ta cùng tham khảo gợi ý giải bài tập trang 123 trang 37 SGK Ngữ văn 7 tập 1 và vận dụng những điều đã học nhé!

Tiêu đề

Trong mỗi hình 101, 102, 103, các tam giác nào bằng nhau? Tại sao?

Giải Toán 7: Bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 - TopLoigiai

Giải pháp

+ Hình 101:

Coi fde là

Giải Toán 7: Bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 - TopLoigiai

+Hình 102:

+Hình 103:

Giải Toán 7: Bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 - TopLoigiai

Ba. Đáp án bài tập trang 123 Tập 1 SGK Toán 7

Để kiến ​​thức được ghi nhớ lâu và hiệu quả hơn, các em hãy cùng tiếp tục Giải bài tập trang 124 SGK Toán 7

1. Bài 33

Vẽ abc biết ac=2cm, ∠a=90°, ∠c=60°

Cách vẽ:

– Vẽ đoạn thẳng ac=2cm,

– Vẽ các tia ax và cy trên cùng một nửa mặt phẳng có cạnh ac sao cho ∠cax = 90°, ∠acy = 60°

Hai tia cắt nhau tại b. Mẫu abc để vẽ đồ thị.

2. Bài 34

Có số nào bằng nhau trên mọi số 98,99 không? Tại sao?

hinh 98 99

 • Xem Hình 98
 • Δabc và abd có:

  ∠cab = dab(gt)

  ab là cạnh chung.

  ∠cba = dba (gt)

  Xem Thêm: Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

  Có nên Δabc=Δabd(g.c.g)

  Ta có:

  ∠abc + ∠abd = 180° (góc kề).

  ∠acb + ace =180°

  trong đó abc = acb(gt)

  Vậy abd = át

  * abd và ace là:

  ∠abd = át (cmt)

  bd=ec(gt)

  ∠adb = aec (gt)

  Có nên Δabd=Δace(g.c.g)

  Xem Thêm : Bản đồ Hành chính các tỉnh Việt Nam khổ lớn phóng to năm 2022

  * adc và aeb có:

  ∠adc = aeb (gt)

  ∠acd = abe (gt)

  Ta có: dc = db + bc

  eb = ec + bc

  bd = ec(gt)

  ⇒dc = eb

  Có nên Δadc=Δaeb(g.c.g)

  3. bài 35 trang 123 sgk toán 7 tập 1

  Đối với ∠xoay thay vì ∠phẳng, ot là tia phân giác của góc đó. Vẽ đường thẳng ⊥ ot trên tia ot qua h cắt ox và oy theo thứ tự a và b.

  a) Chứng minh rằng oa=ob.

  b) Lấy điểm c trên tia ot, chứng minh rằng ca=cb và

  ∠oac = obc

  bai 35

  Trả lời:

  a) aoh và boh là:

  ∠aoh = boh (gt)

  oh là lợi thế công khai

  ∠aho = ohb (=90°)

  Δaoh =Δboh(g.c.g)

  Vậy oa=ob.

  b) aoc và boc là:

  oa = ob(cmt)

  ∠aoc = boc(gt)

  oc cạnh chung.

  Xem Thêm: Top 18 tả con mèo hay chọn lọc

  Nên Δaoc= boc(c.g.c)

  Suy ra: ca=cb (bên tương ứng)

  ∠oac = oab(góc tương ứng)

  4. bài 36 trang 123 sgk toán 7 tập 1

  Ở hình 100 ta có oa = ob, góc oac ​​= góc obd. Chứng minh rằng ac = bd

  Giải pháp:

  Xem xét oac và obd:

  Giải Toán 7: Bài 36 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 - TopLoigiai

  ⇒ Δoac = Δobd (g.c.g)

  ⇒ ac = bd (2 cạnh tương ứng).

  5. Bài 38 Trang 123 SGK Toán 7 1

  Trong Hình 104, ta có ab//cd, ac//bd. bằng chứng

  ab=cd, ac=bd.

  Giải pháp

  Vẽ một quảng cáo.

  Δadb và dac có:

  ∠a1 = d1 (so le trong ab//cd)

  Quảng cáo là một lợi thế chung.

  ∠a2 = d2(so le trong, ac//bd)

  Vậy Δadb=Δdac(g.c.g)

  Suy luận: ab=cd, bd=ac

  6. Bài 39 trang 124 SGK Toán 7 1

  Trong mỗi hình 105,106,108, các tam giác vuông nào bằng nhau? Tại sao?

  hinh bai 39

  Hình 105.abh và ach có:

  bh=ch(gt)

  Xem Thêm : Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường Dàn ý & 8 bài văn mẫu lớp 12

  ∠ahb = ahc (∠vuông)

  ah là cạnh công cộng.

  Vậy Δabh=Δach(c.g.c)

  Hình 106.dke và dkf có:

  ∠edk = fdk(gt)

  dk là cạnh chung.

  ∠dke = dkf(∠square)

  Vậy Δdke=Δdkf(g.c.g)

  Hình 107. Ta có:

  ∠bad = đô la Canada (gt)

  Quảng cáo chung

  Δabd=Δacd (vát nhọn)

  Xem Thêm: Soạn bài Làng (Kim Lân) | Soạn văn 9 hay nhất

  Hình 108. Δ abd = Δ acd (độ dốc)

  ⇒ ab = ac, db = dc

  Δdbe = Δdch (g.c.g)

  Δabh=ace (g.c.g)

  7.Bài 40 SGK Toán 7 Tập 1

  Cho Δabc (ab≠ac), tia ax đi qua trung điểm m của bc. Vẽ be và cf ⊥ theo ax(e ∈ ax, f∈ax ). So sánh độ dài của be và cf.

  hinh-bai-40

  Hai bme vuông, cmf có:

  bm=mc(gt)

  ∠bme = cmf (đối diện)

  Vậy ∆bme=∆cmf(cường điệu-∠con trỏ).

  Suy ra be=cf (2 vế tương ứng)

  8.bài 41 SGK Toán 7 tập 1

  Đối với Δabc, các đường phân giác của ∠b và c cắt nhau tại i. vẽ id ⊥ab(d trên ab), tức là ⊥ bc (e trên bc ), nếu ⊥ với ac (f trên ac)

  cmr: id=ie=if.

  hinh-bai-41

  Giá thầu và giá thầu của hai bên là:

  bi là cạnh chung

  ∠b1 = b2 (vì bi là tia phân giác của b)

  Vậy Δbid=Δbie. (xiên nhọn)

  Id=ie suy ra (2 cạnh tương ứng) (1)

  Tương tự như:

  ci là cạnh chung

  ∠c1 = c2 (vì ci là tia phân giác của c)

  Δcie=cif (độ dốc)

  Suy luận: =if (2 tương ứng với cạnh) (2)

  Được suy ra từ (1)(2): id=ie=if.

  9.bài 42 SGK toán 7 tập 1

  Đối với Δabc có ∠a= 90°, trong đó ah ⊥ bc(h∈bc). c Δahc và bac có ac là cạnh chung, và ∠c là chung, ∠ahc = ∠bac = 90°, nhưng hai Δ không bằng nhau. Tại sao không áp dụng trường hợp góc ở đây để có được Δahc= Δbac?

  Δahc và bac có:

  ac là cạnh chung

  Thường gặp.

  ∠ahc = bac=90°

  Nhưng hai tam giác không bằng nhau vì ∠ahc không kề với ac.

  Kết luận

  Trên đây là ví dụ về sự đồng dạng của tam giác bài 3 bài 5 SGK Toán 1: Lời giải chi tiết gợi ý bài toán góc – cạnh – góc, giúp các em học sinh tham khảo và nắm chắc phương pháp giải toán dạng đồng dạng tam giác. Đồng thời, Dạng bài trang 123, 124 SGK toán 7 tập 1 cũng là một trong những chương trọng tâm quan trọng trong sgk toán 7, được sử dụng rộng rãi làm đề kiểm tra, đề thi và ứng dụng trong thi cử. các kỳ thi.Các kỳ thi học sinh cần chú ý.

  Hy vọng những tài liệu tham khảo hữu ích trên sẽ giúp ích cho các bạn khi gặp các bài tập khó.

  Một số tài liệu liên quan khác: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, các bạn hãy cùng Ant Master cập nhật và tham khảo nhé!

  Anh Ant Master chúc các em học tập thành công và đạt kết quả cao môn Toán 7.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục