Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa … – Anh Vũ Food

Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa … – Anh Vũ Food

Bài 1 sgk hóa 9 trang 14

Video Bài 1 sgk hóa 9 trang 14

【Trắc nghiệm 3 Hóa học 9】Giải câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK Hóa học lớp 9 trang 14: Tính chất hóa học của axit – Chương 1.

Bạn Đang Xem: Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa … – Anh Vũ Food

A. Tính chất hóa học của axit

I. Tính chất hóa học của axit

1.Axit làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

2. Axit tác dụng với kim loại

Dung dịch axit phản ứng với một số kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro

Ví dụ:

3h2so4 (loãng hơn) + 2al → al2(so4)3 + 3h2

2hcl + fe → fecl2 + h2

Các kim loại không phản ứng với hcl, h2so4 loãng như cu, ag, hg,…

Lưu ý: Axit nitric và axit sunfuric đậm đặc có thể phản ứng với nhiều kim loại mà không giải phóng khí hydro.

3. Axit và bazơ phản ứng với nhau tạo thành muối và nước

Ví dụ: h2so4 + cu(oh)2 → cuso4 + 2h2o

4.Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: fe2o3 + 6hcl → fecl3 + 3h2o

Ngoài ra, axit phản ứng với muối.

Hai. Axit mạnh và axit yếu

Xem Thêm: Bông sen trong giếng ngọc [Truyện danh nhân]

Xem thêm: Tiếng Anh khu du lịch là gì: Định nghĩa, tiếng Anh như tiếng Việt

Dựa trên khả năng phản ứng, axit được chia thành hai loại:

+ Axit mạnh như hcl, h2so4, hno3…

+ Axit yếu như h2s, h2co3,…

b. Giải bài tập Hóa học 9 Bài 3 Trang 14 sgk Hóa học 9

Xem Thêm : Bác bỏ là gì? Các phương pháp bác bỏ một mệnh đề

Bài tập 1Dùng mg, mgo, mg(oh)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Đáp án: mg + h2so4 → mgso4 + h2

mgo + h2so4 → mgso4 + h2o

mg(oh)2 + h2so4 → mgso4 + 2h2o

bài 2: Có các chất sau: cuo, mg, al2o3, fe(oh)3, fe2o3. Hãy chọn một trong các chất đã cho phản ứng với dung dịch axit clohiđric:

a) Là chất khí nhẹ hơn không khí và dễ cháy trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh

c) Dung dịch có màu vàng nâu

d) Dung dịch không màu.

Viết phương trình hóa học.

Mô tả: a) nhẹ hơn không khí, khí cháy được trong không khí là h2;

mg + 2hcl → mgcl2 + h2

Xem Thêm: Lý Thuyết Phản Ứng Oxi Hóa Khử Lớp 10 Và Giải Bài Tập SGK

Xem thêm: Tháng Thanh niên là gì? Ý nghĩa của các hoạt động Tháng Thanh niên là gì?

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (ii).

cuo + 2hcl → cucl2 + h2o

c) Dung dịch màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (iii)

fe(oh)3 + 3hcl → fecl3 + 3h2o

fe2o3 + 6hcl → 2fecl3 + 3h2o

d) Dung dịch không màu là dung dịch muối nhôm.

al2o3 + 6hcl → 2alcl3 + 3h2o.

Nhiệm vụ 3.Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng sau:

a) magie oxit và axit nitric; d) sắt và axit clohydric;

Xem Thêm : Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tập 1 hay nhất

b) đồng oxit (ii) và axit clohydric; e) kẽm và axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

Giải pháp 3:

a) mgo + 2hno3 → mg(no3)2 + h2o

b) cuo + 2hcl → cucl2 + h2o

c) al2o3 + 3h2so4 → al2(so4)3 + 3h2o

Xem Thêm: Giải bài 54, 55, 56, 57 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Xem thêm: Giá trị nhân đạo là gì? Thu thập mọi thứ bạn cần biết!

d) fe + 2hcl → fecl2 + h2

e) zn + h2so4 → znso4 + h2

bài 4 trang 14 sgk hóa học 9 có 10 gam bột lưỡng kim đồng sắt. Hãy nêu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lý.

(Biết rằng đồng không phản ứng với axit clohiđric loãng và axit clohidric)

Đáp án Bài 4:

a) Phương pháp vật lý: Dùng một thanh nam châm, phía sau đầu thanh nam châm có phủ một tấm nhựa mỏng. Chà xát nó trong hỗn hợp một vài lần để tách sắt ra (vì sắt bị nam châm hút còn đồng thì không), sau đó đem cân. Giả sử có m gam sắt. Phần trăm khối lượng của sắt được xác định bằng:

%fe = m/10 .100%

Suy ra: %cu = 100% – %fe

Phương trình hóa học: fe + 2 hcl → fecl2 + h2

cu+hcl → không phản ứng hóa học

b) Phương pháp hóa học: Ngâm hỗn hợp bột sắt và đồng trong dung dịch axit clohydric hoặc axit sunfuric loãng, lọc bỏ cặn cho đến khi khí ngừng thoát ra (sắt phản ứng hết), lọc bỏ chất rắn còn lại, rửa sạch giấy lọc nhiều lần, sấy khô và cân. Chất rắn đó là đồng. Giả sử có m gam cu. Phần trăm khối lượng của đồng là:

%cu = m/10. 100%

Suy ra: %fe = 100% – %cu

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục