Giải Toán lớp 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng | Kết nối tri thức

Bài 35 toán 6 tập 2

Video Bài 35 toán 6 tập 2

Đáp án vở bài tập Toán lớp 6 bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng nối trong cuộc sống và cuộc sống đầy đủ và chính xác nhất giúp bạn hoàn thành vở bài tập Toán lớp 6 nhanh nhất.

Bạn Đang Xem: Giải Toán lớp 6 Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng | Kết nối tri thức

Giải toán lớp 6 bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng-nối kiến ​​thức

Trả lời nửa câu hỏi

Phần mở đầu Trang 55 Toán lớp 6 Tập 2:Bạn đã bao giờ chơi bập bênh chưa? Trong trò chơi này, dùng một thanh gỗ dài cố định vào một trục trên giá đỡ (h.8.35). Nếu tưởng tượng cây gậy là một đường thẳng thì điểm trên trục phải nằm chính giữa đường thẳng đó.

Trong hình học, điểm đó có nghĩa là gì và bạn tìm nó như thế nào?

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Sau bài học này chúng ta sẽ biết điểm đó gọi là trung điểm của một đoạn thẳng.

Phương pháp xét: Chia đoạn thẳng đã cho thành 2 và tìm trung điểm.

Hoạt động 1 Trang 55 Toán lớp 6 Tập 2:Dùng que dài 3m để làm bập bênh. Theo em điểm nối trục bên phải cách hai đầu thanh gỗ một khoảng bao nhiêu?

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Điểm trục phải nằm ở tâm của thanh nên điểm là: 3:2 = 1,5 (m).

Vậy điểm tựa cách hai đầu cột gỗ 1,5m.

Hoạt động 2 Trang 55 Toán lớp 6 Tập 2:Một sợi dây dài 120 cm. Gấp đôi sợi dây sao cho hai đầu của sợi dây gặp nhau. Đánh dấu điểm a là nếp gấp (h.8.36). Khoảng cách từ điểm a đến hai đầu sợi dây là bao nhiêu?

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Vì sợi dây được gấp làm đôi nên điểm a là khuỷu tay và khoảng cách từ điểm a đến hai đầu sợi dây là: 120:2=60(m).

Vậy khoảng cách từ điểm a đến hai đầu sợi dây là 60m.

Hoạt động 3 Trang 55 SGK Toán 6 Tập 2:Một ô tô chuyển động thẳng đều quãng đường 100 km với vận tốc không đổi từ địa điểm a đến địa điểm b trong 2 giờ.

Sau 1 giờ ô tô đi được bao nhiêu km so với điểm a, bao nhiêu km so với điểm b (h.8.37)

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô rời vị trí a:

100: 2 = 50 (km)

Sau 1 giờ ô tô chạy còn cách điểm b:

Xem Thêm: Hướng dẫn Giải bài 125 126 127 128 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

100 – 50 = 50 (km)

Vậy sau 1 giờ ô tô đi được 50 km từ vị trí a và 50 km từ vị trí b.

Câu hỏi trang 55 sgk Toán 6 tập 2:Dùng thước kẻ có vạch chia, kiểm tra xem các điểm i, j, k trong hình 8.39 có phải là trung điểm của các đoạn thẳng ab, cd, và ef hay không.

Hình 8.39

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

+) Ta thấy i nằm giữa hai điểm a và b, dùng thước kẻ ta có ia = ib nên i là trung điểm của ab

+) Ta thấy j nằm giữa hai điểm c và d, lấy thước đo ta thấy độ dài đoạn thẳng jc không bằng độ dài đoạn thẳng jd nên j không phải là đĩa

Xem Thêm : Lý thuyết Mở đầu môn hoá học (mới 2022 + Bài Tập) – Hóa học 8

+) Ta thấy k nằm giữa hai điểm e và f, dùng thước kẻ ta được độ dài đoạn thẳng ke không bằng độ dài đoạn thẳng kf nên k không phải là trung điểm của ef.

Bài tập Trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Cho đoạn thẳng pq có độ dài 12 đơn vị. Gọi e là trung điểm của đoạn thẳng pq, f là trung điểm của đoạn thẳng pe. Tính độ dài đoạn thẳng ef.

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Vì e là trung điểm của đường thẳng pq nên ta có:

Vì f là trung điểm của đoạn thẳng pe nên ta có:

Vậy độ dài đoạn thẳng ef là 3 đơn vị.

Sử dụng trang 56 SGK Toán 6 Tập 2: Điểm cao nhất của vòng quay của mặt trời trong khu vui chơi là 60 m và điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Trục quay ở độ cao nào?

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Gọi d là điểm trên mặt đất, t là trục, m là điểm cao nhất và n là điểm thấp nhất như hình bên, ta có md = 60m; nd = 6m

Vì điểm n nằm giữa hai điểm m và d nên:

mn + nd = md

mn = md – thứ

Thay các số vào: md = 60m; nd = 6m ta được:

Mét = 60 – 6 = 54 mét

Vì trục là tâm, t là trung điểm của md nên:

Xem Thêm: Tuổi Bính Thìn 1976 hợp hướng nào và không hợp hướng nào?

Vì n nằm giữa hai điểm t và d nên: tn + nd = td

Thay các số: tn = 27m; nd = 6m, ta có: td = 27 + 6 = 33 (m)

Vậy trục quay ở độ cao 33m so với mặt đất.

Giải bài tập về nhà

bài 8.15 trang 56 toán lớp 6 tập 2:Hình bên:

a) Dùng thước kiểm tra xem điểm e có là trung điểm của đoạn thẳng ac không.

b) Kiểm tra xem e có phải là trung điểm của bất kỳ đoạn thẳng nào khác có các điểm cuối là các điểm đã cho hay không.

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

a) Dùng thước ta thấy ea = ec

Vì e nằm giữa a và c và ae = ec nên e là trung điểm của ac.

hai)

Ta nhận thấy ba điểm b, e, d thẳng hàng nên chúng thẳng hàng.

Đo bằng thước ta thấy: be = de

Vì e nằm giữa b và d và be = ed nên e là trung điểm của bd.

Bài 8.16 trang 56 toán lớp 6 tập 2: Nếu trung điểm thứ i của đoạn thẳng ab cách đầu cuối a là 4,5 cm, tính độ dài đoạn thẳng ab.

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Vì trung điểm i của ab cách đầu a 4,5 cm nên ta có:

ab = 4,5. 2 = 9 (cm)

Vậy độ dài ab là 9cm.

Bài 8.17 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2:Cho sơ đồ sau. trong đó c là trung điểm của đoạn thẳng ab và d là trung điểm của đoạn thẳng ac. Biết cd = 2 cm, tính độ dài đoạn thẳng ab.

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

Vì d là trung điểm của đoạn thẳng ac nên ta có:

Xem Thêm: Chứng minh câu tục ngữ có công mài sắt có ngày nên kim (14 mẫu)

AC = DC. 2 = 2. 2 = 4 (cm)

Vì c là trung điểm của đoạn ab nên ta có:

ab = ac. 2 = 4. 2 = 8 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng ab là 8cm.

Bài 8.18 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2:Giả sử em có một cái que và muốn tìm tâm của que. Bạn sẽ làm gì:

a) dùng thước đo độ dài;

b) Chỉ sử dụng chuỗi đủ dài.

Xem Thêm : Kết bài mở rộng là gì?

Giải pháp:

a) Dùng thước để tìm tâm của que, ta làm như sau:

– Dùng thước đo độ dài của que.

– Chia đôi số đo này ta được khoảng cách từ tâm que đến hai đầu que.

– Dùng thước đo lại khoảng cách ta xác định được trung điểm của que.

b) Dùng một sợi dây để tìm tâm que, ta làm như sau:

– Ta đặt chiều dài sợi dây bằng chiều dài cây gậy

– Ta gấp sợi dây đó sao cho hai đầu dây gặp nhau. Nếp gấp chia sợi dây thành hai phần bằng nhau.

Sau đó ta luồn sợi dây đã gập vào que và ta sẽ tìm được điểm chia que thành 2 phần bằng nhau, đó là trung điểm của que.

Tham khảo cách giải bài toán liên hệ kiến ​​thức và đời sống lớp 6 hay và chính xác nhất:

 • Cùng nhau luyện tập trang 57

 • Quay lại 36: Phạt góc

 • Bài 37: Số đo góc

 • Bài tập trang 65

 • Xem lại bài tập cuối Chương 8, trang 67

  Ngân hàng đề thi lớp 6 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • 20.000+ câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, lớp 6 có đáp án

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục