Bài 1,2,3, 4 trang 116 SGK Hóa 9: Metan

Bài 1,2,3, 4 trang 116 SGK Hóa 9: Metan

Bài 1 trang 116 hóa 9

Sau 36 Hóa học 9 trang 116

Bạn Đang Xem: Bài 1,2,3, 4 trang 116 SGK Hóa 9: Metan

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 116 sgk 9: Khí metan – Chương 4

Tôi. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý

Trong tự nhiên, khí metan có nhiều trong các mỏ khí (khí tự nhiên), mỏ dầu (khí mỏ dầu), mỏ than (khí mỏ than). Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và rất ít tan trong nước.

Hai. cấu trúc phân tử

Trong từ metan chỉ có liên kết đơn, công thức cấu tạo của metan:

-Những hiđrocacbon nửa mạch, phân tử chỉ có liên kết đơn như metan được gọi là ankan, công thức chung là cnh2n+2, n>;1.

Ba. Tính chất hóa học

1. Phản ứng với oxi:

Khi cháy trong oxi, metan cháy tạo thành khí c02 và h90 tỏa nhiệt lớn.

Xem Thêm: Bình luận 2 ý kiến về một tác phẩm – Tuyên ngôn Độc lập

ch4 + 2o2 → co2 + 2h2o

2. Phản ứng với clo khi có ánh sáng:

ch4 + cl2 → hc1 + ch3cl (metyl clorua)

Xem Thêm : Ngày 10/10 năm nay là ngày gì?

Trong phản ứng này nguyên tử h của metan bị thay thế bởi nguyên tử Cl nên gọi là phản ứng thế.

Bốn. ứng dụng

Methane cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu.

Theo sơ đồ, khí mê-tan là nguyên liệu để sản xuất hydro:

metan + h2o carbon dioxide + hydro

– Khí metan còn được dùng để sản xuất than cám và nhiều chất khác.

Hướng dẫn giải bài 36 trang 9 SGK 116: metan

Bài 1: Trong các khí sau: ch4, h2, cl2, 02.

Xem Thêm: Nội dung nào không ở trong ribbon insert

a) Những khí nào tác dụng được với nhau từng cặp?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp nổ?

Giải:a) Các chất khí tác dụng được với nhau là:

ch4 và o2; ch4 và cl2; h2 và o2; h2 và cl2.

b) Hỗn hợp dễ nổ là hỗn hợp khi phản ứng tỏa nhiệt, tức là hỗn hợp: ch4 và o2; h2 và o2.

Poster 2: Phương trình hóa học nào sau đây đúng? Đẳng thức nào sai?

a) ch4 + cl2 —as→ ch2cl2 + h2 ;

Xem Thêm : Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 145 sgk Hóa Học 11

b) ch4 + cl2 —as→ ch2 + 2hcl;

c) 2ch4 + cl2 —as→ 2ch3cl + h2;

d) ch4 + cl2 —as→ ch3cl + hcl;

Xem Thêm: Toán lớp 4 trang 35, 36 Luyện tập chung – VietJack.com

Trường hợp d đúng. Các câu a, b, c còn lại sai.

Bài 116 Hóa Học 9: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Tính thể tích oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Giải pháp 3:Phương trình phản ứng:

ch4 + 2o2- 2h2o + co2 0,5 1 1 0,5 /mol nch4= v/22,4 = 11,2/22,4= 0,5 (mol) no2= 2 x nch4 = 2×0,5 = 1 (mol) vo2 = n x 22,4 = 1x 22,4 = 22,4 (l) vco2 = n x 22,4 = 0,5 x 22,4 = 11,2 (l)

Bài tập 4: Có hỗn hợp khí CO2 và CH4. Đưa ra phương pháp hóa học:

a) Nhận khí ch4

b) Thu được khí co2

Giải: a) Để thu được ch4 ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch ca(oh)2 dư, khí CO2 bị hấp thụ hoàn toàn và khí thoát ra là ch4.

co2 + ca(oh)2 → caco3 + h2o

b) Sau khi thu được khí metan, đem kết tủa rửa sạch rồi đun nóng (hoặc phản ứng với dung dịch axit clohiđric) thu được khí co2.

caco3 → cao + co2

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục