Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tập 1 hay nhất

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tập 1 hay nhất

Tiếng anh lớp 4 trang 20

Video Tiếng anh lớp 4 trang 20

Bài 3: Hôm nay là thứ mấy?

tiếng anh lớp 4 unit 3 bài 2 trang 20-21 tập 1 hay nhất

English Solutions Video 4 Module 3: Bài 2 – cô Nguyễn Minh Hiền (giáo viên Vietjack)

Bạn Đang Xem: Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tập 1 hay nhất

1. Nhìn, nghe và lặp lại. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Lắng nghe:

A. Bạn đang làm gì vào thứ sáu, nam?

Tôi đi học vào buổi sáng.

Còn buổi chiều thì sao?

Tôi giúp bố mẹ ở nhà.

Xem Thêm : 3 Mẫu Powerpoint Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đầy Đủ Nhất

Bạn làm gì vào thứ bảy?

Tôi đi thăm khách vào buổi sáng.

Còn buổi chiều thì sao?

Tôi chơi bóng đá.

Hướng dẫn dịch thuật:

A. Bạn làm gì vào thứ sáu, anh bạn?

Tôi đi học vào buổi sáng.

Còn buổi chiều thì sao?

Tôi giúp bố mẹ ở nhà.

Xem Thêm : 3 Mẫu Powerpoint Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đầy Đủ Nhất

Bạn làm gì vào thứ bảy?

Tôi đã đến thăm ông bà của tôi vào buổi sáng.

Còn buổi chiều thì sao?

Tôi chơi bóng đá.

2. Chỉ và nói. (chỉ và nói)

Lắng nghe:

Bạn làm gì vào thứ Hai?

-Buổi sáng em đi học.

– Tôi nghe nhạc vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào thứ Ba?

-Buổi sáng em đi học.

– Tôi xem TV vào buổi chiều. .

Xem Thêm: Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê | Ngắn nhất Soạn văn 7

Bạn làm gì vào thứ Tư?

-Buổi sáng em đi học.

– Tôi chơi đàn vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào thứ Năm?

-Buổi sáng em đi học.

– Tôi sẽ đi bơi vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào thứ Sáu?

-Buổi sáng em đi học.

– Tôi đến thăm bạn tôi vào buổi chiều.

Xem Thêm : 3 Mẫu Powerpoint Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đầy Đủ Nhất

Bạn làm gì vào thứ bảy?

– Tôi đi sở thú vào buổi sáng.

– Tôi đá bóng vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào Chủ nhật?

– Tôi giúp bố mẹ tôi vào buổi sáng.

– Chiều nay em có tiếp khách.

Hướng dẫn dịch thuật:

Bạn làm gì vào thứ Hai?

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Những ngôi sao xa xôi

– Tôi đi học vào buổi sáng.

– Tôi nghe nhạc vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào thứ Ba?

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Những ngôi sao xa xôi

– Tôi đi học vào buổi sáng.

– Tôi xem TV vào buổi chiều

Xem Thêm: Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê | Ngắn nhất Soạn văn 7

Bạn làm gì vào thứ Tư?

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Những ngôi sao xa xôi

– Tôi đi học vào buổi sáng.

– Tôi chơi đàn vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào thứ Năm?

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Những ngôi sao xa xôi

– Tôi đi học vào buổi sáng.

– Tôi sẽ đi bơi vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào thứ Sáu?

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Những ngôi sao xa xôi

– Tôi đi học vào buổi sáng.

– Tôi đến thăm bạn tôi vào buổi chiều.

Xem Thêm : 3 Mẫu Powerpoint Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đầy Đủ Nhất

Bạn làm gì vào thứ bảy?

– Tôi đi sở thú vào buổi sáng.

– Tôi đá bóng vào buổi chiều.

Bạn làm gì vào Chủ nhật?

– Tôi giúp bố mẹ tôi vào buổi sáng.

– Tôi đã đến thăm ông bà của tôi vào buổi chiều.

3. Hãy nói chuyện. (Hãy nói chuyện cùng nhau)

– Hôm nay là thứ mấy trong tuần?

– Bạn làm gì vào Thứ Hai/Thứ Ba/…?

4. Nghe và đếm. (Nghe và đếm)

Lắng nghe:

Lắng nghe:

1. a: Bạn có tiếp khách vào thứ Bảy không?

Xem Thêm : Giải Hoá học 11 Bài 41: Phenol trang 193 SGK

b:Không, tôi không biết.

Xem Thêm: Soạn bài Chơi chữ | Soạn văn 7 hay nhất

a: Bạn làm nghề gì?

b:Tôi sẽ đến sở thú.

2. a: Chủ nhật bạn có đi bơi không?

Xem Thêm : Giải Hoá học 11 Bài 41: Phenol trang 193 SGK

b:Không, tôi không biết.

a: Khi nào bạn đi bơi?

b: Chiều thứ Sáu.

3. a: Bạn có đi học vào thứ bảy không?

b: Không, tôi không biết. Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. a: Bạn làm gì vào chiều thứ Ba?

b: Tôi đang ở nhà. Tôi chơi ghi-ta.

Hướng dẫn dịch thuật:

1. a: Bạn có đi thăm ông bà vào thứ bảy không?

b: Không, tôi không biết.

Xem Thêm: Soạn bài Chơi chữ | Soạn văn 7 hay nhất

a: Bạn làm nghề gì?

b:Tôi đã đến sở thú.

2. a: Chủ nhật bạn có đi bơi không?

b: Không.

a: Khi nào bạn đi bơi?

b: Chiều thứ Sáu.

3. a: Bạn có đi học vào thứ bảy không?

b: Không. Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. a: Bạn làm gì vào chiều thứ Ba?

b: Tôi đang ở nhà. Tôi chơi ghi-ta.

5. Viết trong khi xem. (Viết khi xem)

1. Thứ Sáu

2. đi học

3. đi bơi

4. Thứ bảy

5. Đến trường

Hướng dẫn dịch thuật:

Hôm nay là thứ Sáu.

Tôi đi học vào buổi sáng.

Tôi sẽ đi bơi vào buổi chiều.

Ngày mai là thứ bảy.

Tôi không đi học vào thứ bảy. Tôi đi đến sở thú.

6. Đến chơi đi. (chơi cùng nhau)

Không vỗ tay (vỗ tay)

Đáp án các bài tập Tiếng Anh 4 khác:

 • Từ vựng tiếng Anh bài 3 bài 4: Liệt kê các từ sẽ học trong bài học này

 • unit 3 bài 1 trang 18-19 tiếng anh 4: 1. Look, listen and repeat…; 2. Point out and say…

 • unit 3 bài 3 trang 22-23 tiếng anh 4: 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

  Xem thêm 4 bài học tiếng Anh tuyệt vời:

  • Giải bài tập Tiếng Anh 4 mới
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 4
  • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 và Đáp án
  • khoahoc.vietjack.com Thư viện câu đố khối 3-4-5

   • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán, Văn lớp 3-4-5 có đáp án

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục