Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 37 38 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 37 38 sgk Hóa học 8

Hóa 8 trang 37

Hướng dẫn giải Bài 10: Hóa học, SGK Hóa học 8. Nội dung bài 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang 37 38 SGK Hóa Học 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức hóa học, phương trình, chuyên đề hóa học,… có trong SGK giúp học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 37 38 sgk Hóa học 8

Lý thuyết

Tôi. Làm thế nào để xác định hóa trị của một nguyên tố?

1. Cách đánh giá

Quy ước: gán giá trị i cho h, chọn đơn vị.

Có bao nhiêu nguyên tử hiđro liên kết với một nguyên tử của nguyên tố khác có cùng hóa trị.

Ví dụ:

hcl: cl hóa trị i.

h2o:o hóa trị ii

nh3:n hóa trị ba

ch4: c hóa trị iv

phụ thuộc vào khả năng liên kết của các nguyên tố khác o. (Hóa trị của oxi là 2, và hóa trị của oxi là ii).

2. Kết luận

Coi một nhóm nguyên tử là bất kỳ nguyên tố nào.

– Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử của nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác.

– Hóa trị của một nguyên tố được xác định bởi hóa trị của h và hóa trị của o là hai đơn vị

Hai. Quy tắc đặt giá

1. Quy tắc

cttq: axby → ax = by

Quy tắc: Trong một công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

x, y, a, b là các số nguyên.

Quy tắc này đúng ngay cả đối với b là một nhóm nguyên tử.

2. Áp dụng

a) Hóa trị của nguyên tố

zncl2: 1.a= 2.i ⇒ a= ii

alcl3: 1.a= 3.i a = iii

cucl2: 1.a = 2.i ⇒ a= ii

b) Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị

vd1: cttq: sexy

Theo quy định: x. vi = y. ii = 6.

\(\frac{x}{y} = \frac{{ii}}{{iii}} = \frac{1}{3}\)

Vậy: x = 1; y = 3.

Công thức hóa học: so3

vd2 : na2(so4)y

\(\frac{x}{y} = \frac{{ii}}{i} = \frac{2}{1}\).

Công thức hóa học: na2so4.

3. Bài hát hóa trị

Kali, iốt, hydro

Một loại natri, bạc và clo

Xem Thêm: Ý thức là gì? Nguồn gốc, bản chất và vai trò của ý thức?

Tôi đang hóa trị liệu hả ai

Nhớ ghi ra giấy để khỏi phải thắc mắc

Magiê, kẽm và thủy ngân

Oxy, đồng, thiếc cộng với bari

Thêm từ canxi vào cuối

Hai khó khăn trong hóa trị

Giá nhôm này iii

Tăng cường bộ nhớ khi cần thiết

Cacbon, silic

Hóa trị tĩnh mạch không bao giờ quên

Cái bàn ủi đó lúc nào cũng khó chịu

Xem Thêm : Đặt tên con trai 2022 họ Đặng hay, ý nghĩa, tiền đồ rộng mở

Hai ba nhớ nhau

Tôi đã gặp một nitro tội nghiệp khác

i, ii, iii, iv khi hết giờ v

Lưu sinh trong nghịch cảnh

xuống ii lên vi khi nằm xuống

Phốt pho có nghĩa là không có dư lượng

Có ai hỏi thì có v

Con yêu, học hành chăm chỉ

Các bài hát hóa trị được sử dụng quanh năm.

Dưới đây là lời giải SGK Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 37 38 8, các em đọc kĩ đề trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập hóa học 8 có lời giải và đáp án chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 37 38 sgk hóa học 8 cho các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải, đáp án từng bài tập các em tham khảo dưới đây:

1. Giải bài 1 SGK Hóa học 8 trang 37

a) Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, nguyên tố nào có hóa trị một đơn vị, nguyên tố nào có hóa trị hai đơn vị?

Trả lời:

a) Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị, hóa trị của h được lấy làm đơn vị và hóa trị của o là hai đơn vị.

2. Trả lời 2 SGK Hóa học 8 trang 37

Hãy xác định hóa trị của từng nguyên tố trong các hợp chất sau:

a) \(kh, h_2s, ch_4\).

b) \(feo, ag_2o, no_2\).

Trả lời:

Xác định hóa trị của một nguyên tố theo quy tắc hóa trị.

a)Chúng tôi có:

\(\mathop k\limits^a \mathop h\limits^i \rightarrow 1.a = 1.i \rightarrow a = i\)

\({\mathop h\limits^i _2}\mathop s\limits^b \rightarrow 2.i = 1.b \rightarrow b = ii\)

\(\mathop c\limits^c {\mathop h\limits^i _4} \rightarrow 1.c = 4.i \rightarrow c = iv\)

Xem Thêm: Thuyết minh về chùa Thiên Mụ ở Huế

Vậy hóa trị của k là i; s là ii; c là iv.

b)Ta có:

\(\mathop {fe}\limits^d \mathop o\limits^{ii} \rightarrow 1.d = 1.ii \rightarrow d = ii\)

\({\mathop {ag}\limits^e _2}\mathop o\limits^{ii} \rightarrow 2.e = 1.ii \to e = i\)

\(\mathop n\limits^g {\mathop o\limits^{ii} _2} \rightarrow 1.g = 2.ii \rightarrow g = iv\)

Vậy hóa trị của fe là ii; ag là i; si là iv.

3. Trả lời câu 3 SGK Hóa học 8 trang 37

a) Phát biểu các quy tắc hóa trị cho các hợp chất nhị phân. Lấy công thức hóa học của 2 hợp chất ở câu 2 làm ví dụ.

b) Biết rằng k2so4 có công thức hóa học là k hóa trị i và nhóm (so4) hóa trị ii. Chứng minh công thức hóa học trên đúng theo quy tắc hóa trị.

Trả lời:

a) Quy tắc hóa trị đối với hợp chất của hai nguyên tố: Trong một công thức hóa học, tích của hai chỉ số và hóa trị của nguyên tố bằng tích của hai chỉ số và hóa trị của nguyên tố đó bởi một yếu tố khác.

Ví dụ, từ Bài 2 ta có:

feo : fe hóa trị ii, oxi cũng hóa trị ii ⇒ ii.1 = 1.ii

sio2 : si hóa trị iv, oxi hóa trị ii ⇒ iv .1 = ii. 2

b)Vì k hóa trị i, nhóm so4 hóa trị ii

Theo quy tắc hóa trị: 2 x i = 1 x ii.

⇒ Công thức k2so4 tuân theo quy tắc hóa trị.

4. Giải bài 4 trang 38 SGK hóa học 8

a) Đã biết hóa trị của từng nguyên tố trong các hợp chất sau có hóa trị i là Cl: zncl2, cucl, alcl3.

b)Hóa trị của fe trong hợp chất feso4

Trả lời:

a) Theo quy luật giá ta có:

+ zncl2: 1.a = 2.i ⇒ a = ii. Vậy zn có giá ii

+ cucl: 1.a = 1.i ⇒ a = i. Vậy hóa trị của cu là i

+ alcl3: 1.a = 3/i ⇒ a = iii. Vậy al có hóa trị iii

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý 13 mẫu) Phân tích An Dương Vương hay nhất

b) Trong công thức hóa học feso4: hóa trị của nhóm (so4) là ii nên theo quy tắc hóa trị ta có:

1.a = 1.ii a = ii

Vậy fe có hóa trị ii.

5. Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa học 8

a) Viết công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố sau:

p(iii) và h; c(iv) và s(ii); fe(iii) và o.

b) Viết công thức hóa học của hợp chất gồm một trong các nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

na(i) va (oh)(i) ; cu(ii) va (so4)(ii); ca(ii) va (no3)(i).

Trả lời:

a) p(iii) và h: Giả sử công thức là pxhy

Xem Thêm: Soạn bài Thuyết trình về một vấn đề xã hội trang 38 (Cánh diều)

Theo quy luật giá:

\(x.iii = y.i \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{i}{{iii}} = \dfrac{1}{3}\)

Vậy công thức hóa học là: ph3

c(iv) và s(ii). Giả sử công thức là cxsy

Xem Thêm: Soạn bài Thuyết trình về một vấn đề xã hội trang 38 (Cánh diều)

Theo quy luật giá:

\(x.iv = y.ii \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{ii}{{iv}} = \dfrac{1}{2}\)

Vậy công thức hóa học là: cs2

Tương tự ta được công thức hóa học của chất còn lại: fe2o3.

b) Giả sử công thức là \(n{a_x}{\left( {oh} \right)_y}\)

Xem Thêm: Soạn bài Thuyết trình về một vấn đề xã hội trang 38 (Cánh diều)

Theo quy luật giá:

\(x.i = y.i \rightarrow \dfrac{x }{ y} =\dfrac {i }{ i} =\dfrac {1 }{ 1}\)

Vậy công thức hóa học cần tìm là: naoh

Tương tự, ta lập được công thức hóa học của các chất còn lại: cuso4;ca(no3)2.

6. Giải bài 6 SGK Hóa học 8 trang 38

Một số công thức hóa học được viết như: mgcl, ko, cacl2, naco3. Chứng tỏ nhóm mg(co3) có hóa trị ii (hóa trị của các nguyên tố k, cl, na, ca đã cho ở bài tập trên). Hãy chỉ ra công thức hóa học viết sai và sửa lại.

Giải pháp:

Cái sai được viết: mgcl, ko, naco3;

Đúng: mgcl2, k2o, na2co3.

7.Giải bài tập 7 tr.38 SGK Hóa học 8

Chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị iv của nitơ từ các tùy chọn sau:

Không, n2o3, n2o, không2.

Giải pháp:

Gọi công thức hóa học là: nxoy

Theo quy tắc hóa trị: x.iv = y.ii ⇒ \(\frac{x}{y}\) = \(\frac{{ii}}{{iv}} ) = \(\frac{1}{2}\)

Vậy công thức hóa học phù hợp là no2

8.Giải bài tập 8 trang 38 SGK Hóa học 8

a) Tìm hóa trị của ba và nhóm (po4) trong Bảng 1 và 2 (tr. 42, 43).

b) Chọn công thức hóa học đúng trong các phương án sau:

A. bapo4b. ba2po4

ba3po4 d.ba3(po4)2

(viết nó vào sổ làm việc của bạn).

Giải pháp:

a)Hóa trị của ba là ii và nhóm (po4) là iii

b) Gọi công thức hóa học là: bax(po4)y

Theo quy tắc hóa trị: \(x.ii = y.iii \)

\( \rightarrow \) \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{{iii}}{{ii}} = \dfrac{3}{2}\ )

Vậy công thức hóa học đúng là ba3(po4)2

⇒ Trả lời: d.

Câu trước:

 • Hướng dẫn giải 1 2 3 4 Trang 33 34 SGK Hóa học 8
 • Câu tiếp theo:

  • Hướng dẫn giải Bài 1 2 3 Trang 4 Trang 41 SGK Hóa học 8
  • Xem thêm:

   • Giải các bài toán hóa học lớp 8 khác
   • Học tốt môn toán lớp 8
   • Học tốt vật lý lớp 8
   • Học tốt môn sinh học lớp 8
   • Học tốt ngữ văn lớp 8
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 8
   • Học tốt môn địa lý lớp 8
   • Học tốt tiếng Anh lớp 8
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 8 thí điểm
   • Học Tin học lớp 8
   • Học chăm chỉ môn gdcd lớp 8
   • Trên đây là hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 37 38 SGK Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn ôn thi môn hóa lớp 8 thật tốt!

    “Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục