Tổng Hợp Lý Thuyết Hoá Hữu Cơ Phần Hiđrocacbon Đầy Đủ Nhất

Tổng Hợp Lý Thuyết Hoá Hữu Cơ Phần Hiđrocacbon Đầy Đủ Nhất

Hidrocacbon

Video Hidrocacbon

Hóa hữu cơ luôn là phần khó hiểu và khó nhớ nhất đối với trẻ. Đó là lý do tại sao ant guru đã viết Tổng hợp lý thuyết về Hóa học hữu cơ bài viết đầy đủ và dễ nhớ nhất về hydrocacbon để hỗ trợ bạn.

Bạn Đang Xem: Tổng Hợp Lý Thuyết Hoá Hữu Cơ Phần Hiđrocacbon Đầy Đủ Nhất

Tôi. Lý thuyết tổng hợp hóa học hữu cơ: Hóa học hữu cơ đại cương

1.Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa:Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon không phải là hợp chất đơn giản (ví dụ: co, co2, cacbonat, xyanua).

– Tính năng:

+ phải có carbon, thường là hydro, thường là oxy và nitơ, sau đó là halogen, lưu huỳnh, phốt pho…

+ Liên kết hóa học sơ cấp: liên kết cộng hóa trị.

+ Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ Phản hồi thường chậm và không đầy đủ, không theo một hướng nhất định.

+ Số lượng các hợp chất hữu cơ là khoảng 10 triệu, so với khoảng 100.000 đối với các chất vô cơ.

– Danh mục:

+Hydrocacbon: hydrocacbon bão hòa (chỉ liên kết đơn)

Hydrocacbon không no (liên kết đơn, đôi và ba)

Hiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen).

+Dẫn xuất của hiđrocacbon: rượu, phenol, ete

Dẫn xuất halogen

Anđehit-xeton

Axit, este, …

– Thành phần nguyên tố và công thức phân tử:

+ công thức chung (cttq): Cho biết thành phần chất lượng của các nguyên tố.

Ví dụ cxhyoz có nghĩa là chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố c, h, o.

+ Công thức đơn giản nhất (ctĐgn): Cho biết tỉ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ, ch2o có nghĩa là ở tử số, tỷ lệ c : h : o = 1: 2 : 1.

+ Công thức phân tử (ctpt): Cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ khi ctĐn là ch2o, n = 2 thì ctpt là (ch2o)n ta có c2h4o2.

Để xác định công thức phân tử, phải biết thành phần của các nguyên tố và khối lượng mol của chúng.

-Phân tích định tính và định lượng các yếu tố:

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-1

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-2

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

– Xác định khối lượng mol:

+ Mật độ dựa trên không khí hoặc hydro:

ma = 29.da/kk hoặc ma = 2.da/h2

+ Chất ít hay ít bay hơi: xác định bằng phương pháp nguội hoặc sôi.

Đăng ký học hóa – ôn tập toàn bộ kiến ​​thức luyện thi thpt 11, 12

2. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

-Cấu trúc:

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-3

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

– Thuyết cấu tạo hóa học:

+ Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trật tự xác định. Thứ tự mà các liên kết này được liên kết được gọi là cấu trúc hóa học.

Sự thay đổi trật tự liên kết sẽ tạo ra chất mới.

+ Trong phân tử hữu cơ, hóa trị của cacbon là 4, nguyên tử cacbon kết hợp với nguyên tử của các nguyên tố khác tạo thành các mạch cacbon khác nhau (chuỗi thẳng, mạch nhánh) hoặc mạch vòng.

+ Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất và số lượng nguyên tử) và cấu tạo hóa học (bậc liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng phân

Xem Thêm: Tranh tô màu chú công an cho bé

– Đồng đẳng: Là những chất có tính chất hóa học giống nhau nhưng hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -ch2.

Ví dụ: metan ch4, etan c2h6, propan c3h8 là đồng phân của nhau.

– Đồng phân: Là những chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu tạo hóa học.

Ví dụ: cùng công thức phân tử là c2h6o, có 2 công thức cấu tạo:

ch3 – ch2 – oh (etanol) và ch3 – o – ch3 (dimetyl ete).

4. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ

– Chất hữu cơ có thể có liên kết đơn, đôi, ba.

– Liên kết hydro là liên kết yếu hình thành giữa nguyên tử hydro đang chuyển động và nguyên tử có độ âm điện cao. Liên kết này ảnh hưởng lớn đến độ tan, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của nhiều chất trong nước.

5. Phản ứng hóa học hữu cơ:

image png jul 21 2020 04 25 43 47 am

Hai. Tổng hợp Lý thuyết Hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ hai nguyên tố cacbon và hiđro.

1. Ankan:

Dãy đồng đẳng ankan (Parafin): Công thức chung: cnh2n+2 (n≥1).

Ví dụ: ch4, c2h6, c3h8, …

-Đồng phân: Chỉ có đồng phân mạch c (thẳng, phân nhánh).

Viết đồng phân:

+ Viết mạch c trực tiếp. ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

Xem Thêm : Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình (34 Mẫu) Nói về sở thích bằng tiếng Anh

+ Rút gọn 1 c vào nhánh, gắn c vào nhánh xét tính đối xứng. Khi số nhánh c bằng số vòng c chính thì dừng.

+ Nhập h để có đồng phân hoàn chỉnh.

– Công thức tính nhanh: 3 <;n < 7

-Tên lệnh gọi:

+ Chọn vòng lặp chính: vòng lặp dài nhất, có nhiều nhánh nhất.

+ số: bắt đầu từ c-end gần nhánh nhất

+tên: số vị trí nhánh-tên nhánh+tên mạch chính+an.

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-4

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

image png jul 21 2020 04 30 42 44 am

– Đặc điểm vật lý:

+ nhẹ hơn nước, thực tế không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ.

+ c1 → c4 là chất khí, các ankan tiếp theo là chất lỏng, c18 trở đi là chất rắn.

– Đặc điểm: Chỉ bao gồm một liên kết duy nhất.

– Tính chất hóa học:

+ Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế.

image png jul 21 2020 04 33 45 86 am

Các nguyên tử c trong ankan được thay thế bằng halogen khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc nhiệt, và ưu tiên thay thế h của các bậc c cao hơn.

+ Phản ứng tách: Dưới tác dụng của nhiệt độ và xúc tác thích hợp, các ankan có phân tử khối nhỏ bị tách thành các anken tương ứng.

image png jul 21 2020 04 34 36 23 am

+ Phản ứng đốt cháy:

2-Apr-14-2021-03-17-11-01-AM

+ Trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ ta được ankan.

– Ứng dụng:

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-5

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

2. Olefin:

Dãy đồng đẳng-anken (anken): công thức chung cnh2n (n≥2).

-Đồng phân: Anken có đồng phân cấu tạo (mạch c và liên kết đôi) và đồng phân hình học.

Xem Thêm: Nhận xét về bài thơ”Quê hương ” của Tế Hanh, có ý kiến cho rằng:”Sức hấp dẫn của những vần thơ viết về quê hương của Tế Hanh không chỉ dừng lại ở việc miêu tả cảnh vật, vùng biển hùng vĩ mà hồn thơ tế hanh còn dành tình yêu đặc biệt với người dân vạn chài nơi đây”. em hay làm sáng tỏ ý kiến trên

+Đồng phân cấu tạo:

Viết không đồng nhất: viết mạch c trực tiếp. Xét tính đối xứng của việc đặt liên kết đôi. Ta được đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 c thành nhánh, xét tính đối xứng của nhánh c và liên kết đôi, kiểm tra hóa trị của c. Khi số nhánh c bằng số vòng c chính thì dừng.

Nhập h cho các đồng phân hoàn chỉnh.

image png jul 21 2020 04 37 13 95 am

Đồng phân hình học xảy ra khi hai nhóm thế trên nguyên tử C của liên kết đôi khác nhau. Nếu nhóm thế (-ch3, -c2h5, -cl,…) có khối lượng phân tử lớn hơn ở cùng một phía của liên kết đôi thì đó là cis và phía kia là trans.

– Danh pháp:

+ chọn vòng chính: là mạch dài nhất, chứa liên kết đôi và có nhiều nhánh nhất.

+ số: bắt đầu từ cạnh gần nối đôi nhất.

+Tên: số vị trí nhánh-tên nhánh+tên mạch chính-số nút thắt đôi-vi.

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-6

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử có liên kết đôi, trong đó có một liên kết π và một liên kết σ.

– Đặc điểm vật lý:

+ nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

+ c2 → c4 là chất khí và trên c5 là chất lỏng hoặc chất rắn.

+ Khi m tăng thì nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng.

– Tính chất hóa học của anken:

+ Phản ứng rắn là phản ứng cộng (do liên kết π yếu, dễ bị phá hủy):

image png jul 21 2020 04 40 23 21 am

Anken cộng h2 tạo ankan tương ứng, cộng halogen hoặc hợp chất halogen tạo dẫn xuất halogen, cộng nước tạo ancol tương ứng.

quy tắc macconhicop: Khi thêm hợp chất bất đối xứng hx (hcl, hbr, h2o), h được ưu tiên gắn vào c thấp hơn và x được ưu tiên gắn vào c cao hơn.

+Trùng hợp ngẫu nhiên:

image png jul 21 2020 04 42 33 38 am

– Điều chế:

image png jul 21 2020 04 43 07 77 am

– Ứng dụng:

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-7

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

Ancadian

– Ancaloit là những hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi trong phân tử.

– Công thức tổng quát: cnh2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien có 2 liên kết đôi liên tiếp, ankađien có 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn (alkađien liên hợp, thông dụng nhất), ankađien có 2 liên kết đôi cách biệt, nhiều liên kết đôi. ..

– Tính chất hóa học: Alkaloid có tính chất hóa học tương tự như anken.

image png jul 21 2020 04 45 35 80 am

4. An Tấn:

Alkynes là hydrocacbon mạch hở với liên kết ba trong phân tử của chúng.

– Công thức tổng quát: cnh2n – 2 , ( n ≥ 2).

– Đồng phân:Ankan có đồng phân mạch c và đồng phân liên kết ba, không có đồng phân hình học.

Viết đồng phân:

+ Viết mạch c trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch c là nơi đặt liên kết ba. Ta được đồng phân tuyến tính.

+ Rút gọn 1 c thành nhánh, xét c nhánh và tính đối xứng của phép nối ba, kiểm tra hóa trị của c. Khi số nhánh c bằng số vòng c chính thì dừng.

+ Nhập h để có đồng phân hoàn chỉnh.

Xem Thêm: Tước danh hiệu công an nhân dân là gì? Các trường hợp tước?

image png jul 21 2020 04 54 26 32 am

– Danh pháp:

Tên:

+Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa 3 chuỗi và nhiều nhánh nhất.

+ số: bắt đầu từ cạnh gần bộ ba nhất.

+Tên: số vị trí nhánh-tên nhánh+tên mạch chính-số ba điểm vào.

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-8

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

– Tên thường gọi:

image png jul 21 2020 04 56 55 04 am

– Tính chất hóa học: Ankin tham gia phản ứng cộng và trùng hợp, ank-1-in tham gia phản ứng thế.

image png jul 21 2020 04 57 36 97 am

image png jul 21 2020 04 58 55 74 am

image png jul 21 2020 04 59 25 81 am

– Ứng dụng:

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-9

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

5. Đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng của benzen là những hiđrocacbon thơm có chứa vòng benzen trong phân tử.

– cttq: cnh2n-6 (n ≥ 6).

– Công thức tính đồng phân:image png jul 21 2020 05 05 58 32 am

– Viết đồng phân: Các đồng đẳng của benzen có đồng phân ở vị trí nhóm ankyl trên vòng và cấu trúc mạch c phân nhánh.

+ Vòng benzen là mắc xích chính.

+ 6 vị trí c trên vòng chính là nơi treo 6 cành.

+ Nếu số c của nhánh lớn hơn hoặc bằng 3 thì sẽ có đồng phân mạch c của nhánh đó.

– Tên: Tên Ankyl + Benzen.

+ đánh số sao cho chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

+ Nếu 2 nhóm thế ở vị trí 1,2 kề nhau ta gọi là ortho (o-).

+ Nếu 2 nhóm thế cùng ở vị trí 1,3 ta gọi là meta (m-).

+ Nếu 2 nhóm thế cùng ở vị trí 1,4 ta gọi là para(p-).

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-10

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

– Đặc điểm cấu tạo:Vòng benzen rất bền vì có 3 liên kết đơn xen kẽ giữa 3 liên kết đôi.

– Tính chất hóa học:

image png jul 21 2020 05 08 52 24 am

image png jul 21 2020 05 10 00 50 am

image png jul 21 2020 05 10 54 41 am

image png jul 21 2020 05 11 58 79 am

image png jul 21 2020 05 12 29 28 am

– Ứng dụng:

tong-hop-ly-thuyet-hoa-huu-co-11

Xem Thêm : Top 11 bài phân tích đoạn 3 Tây Tiến hay chọn lọc

Hóa hữu cơ tổng hợp

Hy vọng phần tổng hợp hóa hữu cơ về hiđrocacbon trên đây có thể giúp các bạn nắm vững phần hóa hữu cơ và chuẩn bị cho các chương tiếp theo.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục