Giải SBT Vật lý 9: Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây

Giải SBT Vật lý 9: Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây

Giải bài tập vật lý 9 bài 7

Video Giải bài tập vật lý 9 bài 7

bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

câu 1 trang 19 sbt vật lý 9

Bạn Đang Xem: Giải SBT Vật lý 9: Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây

Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở r1 và dây kia dài 6m có điện trở r2. Tính tỷ số r1/r2

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Vì điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn nên ta có: r1/r2 = i1/i2 = 2/6. Vậy r1/r2 =1/3

câu 2 trang 19 sbt vật lý 9

Người ta dùng một dây dẫn dài 120m để quấn một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30v vào cuộn dây thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là 125ma

a) Tính điện trở cuộn dây

b) Điện trở trên 1m của dây dẫn này là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120 mét; u = 30v; i = 125ma = 0,125a

a) r = ?

b) l’= 1m;r’= ?

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

A. Điện trở của cuộn dây là:

Vì điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài nên điện trở của mỗi dây dẫn dài l’= l m là:

r’ = r/l = 240/120 = 2Ω

câu 3 trang 19 sbt vật lý 9

Hình 7.1 biểu diễn một dây dẫn ab đồng chất, tiết diện đều, được chia bởi hai điểm m và n thành ba đoạn dài bằng nhau: am = mn = nb. Cho dòng điện có cường độ i chạy qua vật dẫn.

a) Hãy cho biết hiệu điện thế uab bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế umn.

b) So sánh hiệu điện thế giữa uan và umb

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

a) Vì điện trở suất tỉ lệ thuận với chiều dài ống dây nên ta có:

→ rab = 3.rmn

→ uab = i.rab = i.rmn.3 = 3.umn.

hai)

→ uan = i.ran = i.rmb = umb

Xem Thêm : Gen là gì?

câu 4 trang 19 sbt vật lý 9

Một sợi dây đồng dài l1 = 10m có điện trở r1 và một dây dẫn nhôm dài l2 = 5m có điện trở r2. Điều nào sau đây là đúng khi so sánh r1 và r2?

A. r1= r2

r1< 2r2

r1>2r2

Không đủ tiêu chuẩn để so sánh r1 và r2

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Chọn d. Không đủ điều kiện để so sánh r1 và r2 vì khi so sánh điện trở tùy thuộc vào chiều dài của dây dẫn mà chúng ta cần dây dẫn làm bằng cùng một vật liệu và cùng một tiết diện.

câu 5 trang 19 sbt vật lý 9

Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Vật liệu dây dẫn

Chất lượng dây dẫn

Chiều dài dây dẫn

Tiết diện dây dẫn

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Xem Thêm: Mẫu biên bản kiểm tra 2022 mới nhất

Chọn b. Điện trở của dây dẫn không liên quan gì đến chất lượng của dây dẫn

câu 6 trang 20 sbt vật lý 9

Để tìm sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, ta xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn với tính chất nào?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, làm bằng cùng một loại vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau.

Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, làm bằng cùng một loại vật liệu nhưng khác tiết diện.

Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau

Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một loại vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Chọn một. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, làm bằng cùng một loại vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau

câu 7 trang 20 sbt vật lý 9

Dây tóc bóng đèn có điện trở 24Ω khi chưa mắc vào mạch điện. Điện trở của dây tóc là 1,5Ω trên 1cm dài. Tính chiều dài cả dây tóc của bóng đèn này.

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở 1,5

Xem Thêm : Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 Bản kế hoạch cá nhân năm 2022 của đảng viên

Dây tóc x cm có điện trở 24

⇒ x = (24 × 1)/1,5 = 16cm

câu 8 trang 20 sbt vật lý 9

Nếu đường dây điều chỉnh của lưới điện gia đình được kết nối liên tục, tổng chiều dài là 500m và điện trở trung bình của mỗi đoạn 1m của đường dây là 0,02Ω. Tính tổng trở cho toàn bộ đường dây kéo dài liên tục.

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Điện trở trung bình trên 1m dây là 0,02Ω

500m dây có điện trở trung bình là xΩ

Xem Thêm: Tính từ sở hữu trong tiếng anh: Định nghĩa, cách dùng và bài tập ứng dụng dễ hiểu

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

câu 9 trang 20 sbt vật lý 9

Tổng chiều dài của dây dẫn từ cột điện đến nhà là 50m, điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Điện trở trên 1m của dây này là bao nhiêu?

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Cứ 50 mét dây dẫn có điện trở 0,5Ω

Điện trở của dây dẫn dài 1m là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

câu 10 trang 20 sbt vật lý 9

Muốn quấn một dây dẫn điện trở quanh một lõi sứ hình trụ có đường kính 1,5cm. Biết rằng 1m dây có điện trở 2Ω. Nếu điện trở của cả cuộn dây là 30Ω thì cuộn dây có bao nhiêu vòng? Biết rằng các vòng đan xen vào nhau thành một lớp.

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Cứ 1m dây dẫn có điện trở là 2

dây dẫn xm có điện trở 30

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi dây quấn vòng 1: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng dây của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (số vòng dây)

câu 11 trang 20 sbt vật lý 9

Lò điện bị đứt dây, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng dây bị đứt. Vậy trị số điện trở của dây đốt nóng này và cường độ dòng điện chạy qua đó có gì thay đổi so với trước? Tại sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt trên dây không đổi.

Xem Thêm: Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp

Giải pháp thay thế:

Khi chúng ta nối lại đoạn dây bị đứt và tiếp tục sử dụng thì chiều dài l của đoạn dây sẽ giảm đi

→ Điện trở r của dây sẽ giảm

Mặt khác hiệu điện thế u đặt vào hai đầu dây không đổi nên cường độ dòng điện qua dây i = u/r sẽ tăng hơn trước.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục