Giải bài 1 trang 28 sgk Đại số 11 | Hay nhất Giải bài tập Toán 11

Giải bài 1 trang 28 sgk Đại số 11 | Hay nhất Giải bài tập Toán 11

Bài 1 trang 28 sgk toán 11

Video Bài 1 trang 28 sgk toán 11

Bài 2: Lượng giác cơ bản

Video Bài 1 Trang 28 SGK Đại số 11 – cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (cô giáo thời chiến tranh Việt Nam)

Bạn Đang Xem: Giải bài 1 trang 28 sgk Đại số 11 | Hay nhất Giải bài tập Toán 11

Bài 1 (SGK Đại số 11 trang 28):Giải phương trình sau:

a) sin(x + 2) = 13;

b) sin 3x = 1;

c) sin2x3 – 3 = 0;

d) sin(2x + 20o) = -32.

Giải pháp:

a) Ác (x + 2) = 13

⇔ x+2=arcsin13+k2πx+2=π−arcsin13+k2πk∈ℤ

⇔ x=arcsin13−2+k2πx=π−arcsin13−2+k2πk∈ℤ

Xem Thêm: Tả chiếc đồng hồ báo thức – Văn mẫu lớp 4

Vậy nghiệm của phương trình là x = arcsin13−2+k2π; x=π−arcsin13−2+k2πk∈ℤ.

b) sin 3x = 1

⇔ 3x = 2 + k2π (k ℤ)

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh 2 Dàn ý & 20 bài văn hay lớp 11

⇔ x = 6+2kπ3 (k ∈ ℤ)

Vậy nghiệm của phương trình là x = π6+2kπ3 (k ∈ ℤ).

c) sin2x3 – 3 = 0

⇔ 2×3−π3=kπk∈ℤ

⇔2×3=π3+kπ

⇔ x = 2+k3π2(k∈ℤ)

Vậy nghiệm của phương trình là x = π2+k3π2(k∈ℤ).

Xem Thêm: Văn khấn bao sái bát hương, xin tỉa chân nhang, dọn bàn thờ

d) sin(2x + 20o) = -32

⇔ sin(2x + 20o) = sin(-60o)

⇔2x+20°=−60°+k360°2x+20°=180°−−60°+k360°

⇔ x=−40°+k180°x=110°+k180°(k∈ℤ)

Vậy nghiệm của phương trình là x = -40o + k180o; x = 110o + k180o (k ℤ).

Kiến thức ứng dụng

Các bài giải bổ sung môn Toán Đại số 11 bài 2:

 • Xem Thêm : Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung – Truyện cổ tích

  Đáp án Toán 11 Đại số Bài 2 Trang 18: Tìm giá trị của x sao cho…

 • Trả lời câu hỏi trang 19 SGK Đại số 11 Bài 2:Có mọi giá trị của x thỏa mãn…

 • Giải bài tập trang 21 SGK Đại số 11 Bài 2: Giải phương trình sau….

 • Xem Thêm: Văn viết thư cho chú bộ đội ngắn gọn chọn lọc hay nhất (18 mẫu)

  Giải bài tập trang 23 SGK Đại số 11 Bài 2: Giải phương trình sau….

 • Giải bài tập trang 24 SGK Đại số 11 Bài 2:Giải phương trình sau….

 • Giải bài tập trang 26 SGK Đại số 11 Bài 2: Giải phương trình sau….

 • Bài 1 (SGK Đại số 11 trang 28):Giải phương trình sau:…

 • Bài 2 (SGK Đại số 11 trang 28):Với giá trị nào thì giá trị của x…

 • Bài 3 (SGK Đại số 11 trang 28):Giải phương trình sau:…

 • Bài 4 (SGK Đại số 11 trang 29):Giải phương trình…

 • Bài 5 (SGK Đại số 11 trang 29):Giải phương trình sau:…

 • Bài 6 (trang 29 SGK Đại số 11):Với giá trị nào của x…

 • Bài 7 (SGK Đại số 11 trang 29):Giải phương trình sau:…

  Câu hỏi bổ sung Toán 11 Đại số Chương 1:

  • Bài 2: Lượng giác cơ bản
  • Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
  • Xem lại Chương 1
  • Tiếp theo: Đại số Toán 11 Chương 2
  • Bài 1: Quy tắc đếm
  • Bài 2: Hoán vị – Hợp – Tổ hợp
  • Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

   khoahoc.vietjack.com

   • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
   • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
   • Gần 40.000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 11
   • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục