Câu 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 10

Tính toán (trong bảng)

Chủ đề

1. Đếm

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 10

a) ({5 over 9} times {{12} over 7} = ………)

b) ({6 over 5}:{8 over 3} = ………)

c) ({9 over {20}} times {5 over {12}} = ………)

d) ({{15} over {16}}:{{25} over {24}} = ………)

e) (14 times {5 over {21}} = ………)

g) (10:{5 over 3} = ………)

h) ({5 over 3}:10 = ……)

2. Đếm (theo bảng)

Mẫu: ({9 over {10}} times {5 over 6} = {{9 times 5} over {10 times 6}} = {{3 times 3 times 5 } over {5 times 2 times 3 times 2}} = {3 over 4})

a) ({9 over {22}} times {{33} over {18}} = ………)

Xem Thêm: 50 hình ảnh Halloween đẹp kinh dị đáng sợ nhất cho bạn

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = ………)

c) ({{19} over {17}}:{{76} over {51}} = ………………… ……….. )

3.Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài ({{15} over 4}) m và chiều rộng ({2 over 3}) m. Lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần.

Trả lời

1. Đếm

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 10

a) ({5 over 9} times {{12} over 7} = {{5 times 12} over {9 times 7}} = {{60} over {63} } = {{21} hơn {21}})

b) ({6 over 5}:{5 over {12}} = {6 over 5} times {3 over 8} = {{6 times 3} over {5 Lần 8}} = {{18} over {40}} = {9 over {20}})

c) ({9 over {20}} times {5 over {12}} = {{9 times 5} over {20 times 12}} = {{45} over { 240}} = {3 hơn {16}})

Xem thêm:  Văn mẫu lớp 11: Tổng hợp những mở bài về bài thơ Chiều tối (30 Mẫu) Mở bài Chiều tối của Hồ Chí Minh

d) ({{15} over {16}}:{{25} over {24}} = {{15} over {16}} times {{24} over {25} } = {{15 times 24} over {16 times 25}} = {{360} over {400}} = {9 over {10}})

e) (14 times {5 over {21}} = {{14 times 5} over {21}} = {{70} over {21}} = {{10} over 3})

g) (10:{5 over 3} = 10.{3 over 5} = {{10 times 3} over 5} = {{30} over 5} = 6)

h) ({5 over 3}:10 = {5 over 3} times {1 over {10}} = {{5 times 1} over {3 times 10}} = {5 over {30}} = {1 over 6})

2. Đếm (theo bảng)

Xem thêm: Bài viết số 1 lớp 8 đề 2: Người ấy sống mãi trong lòng tôi (bạn, thầy, người thân,…) Dàn ý & 18 bài văn mẫu hay nhất lớp 8

a) ({9 over {22}} times {{33} over {18}} = {{9 times 33} over {22 times 18}} = {{9 times 11 times 3} over {11 times 2 times 9 times 2}} = {3 over 4})

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = {{12} over {35}} times {{25} over {36} } = {{12 times 25} over {35 times 36}} = {{6 times 2 times 5 times 5} over {7 times 5 times 6 times 3 times 2}} = {5 hơn {21}})

c) ({{19} over {17}}:{{76} over {51}} = {{19} over {17}} times {{51} over {76} } = {{19 times 17 times 3} over {17 times 19 times 4}} = {5 over {21}})

3.

Giải pháp

Diện tích của ô vuông sắt hình chữ nhật là:

({{15} over 4} times {2 over 3} = {5 over 2}({m^2}))

Diện tích của một phần raster là:

({5 over 2}:5 = {5 over 2} times {1 over 5} = {1 over 2}({m^2}))

Xem thêm:  KHÁM PHÁ 500 CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

Đáp án: ({1 over 2}{m^2})

sachbaitap.com

Bài viết tiếp theo

Xem sgk Lời giải – Toán 5 – Xem Ngay

Xem Thêm: Tả cây ăn quả lớp 4 Hay Chọn Lọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *