Đoạn mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu

Đoạn mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu

đoạn mạch song song

Video đoạn mạch song song

Mạch điện song song là gì?

Định nghĩa:Khi các thành phần điện được kết nối theo cấu hình song song hoặc khi các đầu của chúng được kết nối với một điểm chung, thì mạch điện được gọi là mạch điện song song. Nó tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho dòng điện chạy qua.

Bạn Đang Xem: Đoạn mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu

Xem hình ảnh bên dưới:

Ở đâu:

 • r1, r2,…,rn là các điện trở
 • u(ab) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
 • i1, i2,…,in là cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở
 • i(ab) là cường độ dòng điện qua mạch chính
 • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song

  Bạn đã học về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện. Đối với mạch điện song song, hai chỉ số này có một số đặc điểm khác nhau.

  Dòng điện trong mạch song song

  Dòng điện trong đoạn mạch song song sẽ được chia qua các nhánh. Trong mạch này, cường độ dòng điện qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện qua các thành phần điện riêng lẻ. Nói một cách đơn giản, cường độ dòng điện của đoạn mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện trong các đoạn mạch.

  Công thức tính cường độ dòng điện đoạn mạch song song:

  i = i1 + i2 + i3 +…+ tại

  Hiệu điện thế trong mạch song song

  Điện áp trong mạch song song không đổi trên mỗi đường dẫn hoặc thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Nói cách khác, điện áp tại tất cả các điểm trong một đoạn mạch song song là như nhau.

  Công thức điện áp cho mạch song song:

  u = u1 = u2 = u3 =…= un

  Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song

  Ghi nhớ kiến ​​thức:

  Trong lớp vật lý 7, các em đã học về mạch điện trong đó có hai bóng đèn mắc song song, ta có:

  Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:

  • i = i1 + i2

   Hiệu điện thế trên toàn mạch bằng hiệu điện thế qua mỗi lượt:

   • u = u1 = u2

    Xem Thêm: Tổng hợp tất cả các kiến thức về hàm số bậc nhất và dạng bài tập

    Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

    Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì hai hệ thức trên vẫn đúng.

    Đối với đoạn mạch có hai điện trở r1, r2 mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

    i1/i2 = r2/r1

    Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

    Xem Thêm : Dàn ý cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt (5 Mẫu)

    Điện trở tương đương của đoạn mạch song song có công thức sau:

    Suy luận:

    Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng nghịch đảo của các điện trở của mỗi thành phần.

    Dựng mạch điện gồm nhiều điện trở r1, r2, r3, …rn mắc song song, ta có:

    i = i1 + i2 + i3 +…+ tại

    u = u1 = u2 = u3 =…= u

    Xem thêm: Trọn bộ lý thuyết định luật Ôm và bài tập thực hành

    Bài tập vật lý 9 đoạn mạch song song

    bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

    Hướng dẫn giải quyết:

    Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1/rtđ = 1/r1 + 1/r2 =>chọn câu b

    poster 2: Công thức nào sau đây không phù hợp với đoạn mạch song song?

    Hướng dẫn giải quyết:

    Xem Thêm: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lý Bạch

    Đáp án d là công thức không phù hợp với đoạn mạch song song

    bài 3: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Điện trở tương đương của mạch này thay đổi như thế nào nếu bạn tăng giá trị của một điện trở?

    A. tăng

    Giảm

    Giữ nguyên

    Một câu trả lời khác

    Hướng dẫn giải quyết:

    Nếu tăng giá trị của một điện trở thì điện trở tương đương của đoạn mạch này sẽ tăng

    =>Chọn câu trả lời a

    Poster 4: Tính điện trở tương đương cho từng trường hợp sau, biết rằng mỗi linh kiện có điện trở 10 Ω.

    Xem Thêm : 455 Hình ảnh Câu Nói Hay Về Cuộc Sống mà bạn cần Khắc Cốt Ghi Tâm

    A. 5

    10

    15

    20

    Hướng dẫn giải quyết:

    Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

    Xem Thêm: “Từ ấy” của Tố Hữu

    Áp dụng công thức điện trở tương đương:

    1/rtđ = 1/r1 + 1/r2 => r/tđ = r1r2/(r1 + r2) = 10.10/(10 + 10) = 5Ω

    =>Vậy chọn câu a

    Câu 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết r1 = 3Ω; r2 = 6Ω; r3 = 12Ω.

    Hướng dẫn giải quyết:

    Sơ đồ r1 // r2 // r3

    Áp dụng công thức điện trở tương đương, ta có:

    1/rtđ = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 12/7

    =>rtđ = 12/7

    bài 6: Cách mắc hai điện trở r1 = r2 = 30Ω như hình a

    A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

    Nếu mắc thêm một điện trở r3=30Ω vào mạch điện như hình b ở trên thì điện trở tương đương của mạch điện là bao nhiêu?

    Hướng dẫn giải pháp:

    bài 7: Cho hai điện trở r1 = 12Ω và r2 = 36Ω mắc song song trong mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

    Hướng dẫn giải quyết:

    Mong rằng qua bài viết chia sẻ kiến ​​thức về mạch song song và cách tính mối liên hệ trong bài viết trên có thể giúp mọi người nắm vững và giải các bài tập trên trường. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục