Độ lệch pha sóng cơ là gì? – Vật Lý – Luyện Tập 247

Độ lệch pha sóng cơ là gì? – Vật Lý – Luyện Tập 247

Công thức độ lệch pha

Lý thuyết và phương pháp trung tâm

1. Lệch pha đồng thời 2 điểm

Xét 2 điểm m,n cách nhau ${{x}_{1}},{{x}_{2}}.$

Bạn Đang Xem: Độ lệch pha sóng cơ là gì? – Vật Lý – Luyện Tập 247

Phương trình sóng tại m là ${{u}_{m}}=a\cos \left( \omega t-\frac{2\pi {{x}_{1}} }{\lambda } \right).$

Phương trình sóng tại n là ${{u}_{n}}=a\cos \left( \omega t-\frac{2\pi {{x}_{2}} }{\lambda } \right).$

Độ lệch pha dao động đồng thời của m và n là $\delta \varphi =\frac{2\pi \left( {{x}_{2}}-{{ x} _{ 1} } \right)}{\lambda }.$

Nếu hai điểm m và n nằm trên cùng một đường truyền nhưng cách nhau một khoảng d thì ta có: $d={{x}_{2}}-{{x}_{1}}$

Độ lệch pha giữa 2 dao động tại m và n là $\delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }.$

Xem Thêm: Dàn ý phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong Việt Bắc

Vậy coi sóng truyền cùng phương.

+) Khi hai điểm m và n cùng pha: $\delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=k2\pi \leftrightarrow d=k λ .$

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

m, n gần nhau nhất khi $mn=\lambda .$

+) Khi hai điểm m và n lệch pha: $\delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\left( 2k+1 \right ) pi \leftrightarrow d=\left( k+0.5 \right)\lambda .$

m, n gần nhau nhất khi $mn=\frac{\lambda }{2}.$

+) Hai điểm m và n vuông góc với nhau khi: $\delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\left( k+\frac{1 } { 2} \right)\pi \leftrightarrow d=\left( 2k+1 \right)\frac{\lambda }{4}.$

Khi $mn=\frac{\lambda }{4}, m, n gần nhau nhất. $

2. Độ lệch pha của một điểm ở hai thời điểm khác nhau

Xem Thêm: Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) lớp 4 – VietJack.com

Xét 2 điểm m cách nguồn một khoảng x.

Phương trình sóng tại m là ${{u}_{m}}=a\cos \left( \omega t-\frac{2\pi x}{\lambda } \ đúng). $

Điểm m gấp đôi ${{t}_{1}}$ và ${{t}_{2}}$$\left( {{t}_{2}} &gt ;{{t } _{1}} \right)$ là $\delta \varphi =\omega \left( {{t}_{2}}-{{t}_{1} } \right) = \omega \delta t.$

3. Độ lệch pha giữa m tại thời điểm ${{\text{t}}_{\text{2}}}$ và thời điểm n tại ${{t}_{1}}$

Đồng thời ${{t}_{1}}$ điểm m và n lệch pha nhau: $\frac{2\pi \left({{x}_{2}}- { {x}_ {1}} \right)}{\lambda }$

Xem Thêm : 5 Đề Đọc hiểu Thu ẩm (Uống rượu mùa thu)

Tại thời điểm ${{t}_{2}}$ điểm m $\left( {{t}_{2}} \right)$ và điểm n$\left( { { t}_ {1}} \right)$ là:

$\delta \varphi =\omega .\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right)+\frac{2\ pi \left( {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right)}{\lambda }.$

4. Xác định tính chất của các điểm m, n và hướng truyền sóng

A. Đặt câu hỏi

Xem Thêm: Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Ngữ văn 10

Bài toán: Xét hai điểm m và n có cùng phương truyền sóng, sóng truyền từ m đến n, $mn=d$. Trạng thái của m tại thời điểm ${{t}_{1}}$. Xác định thuộc tính của điểm n sau khoảng thời gian $\delta t$.

b. Cách giải quyết:

Sử dụng hình tròn tam giác

Chú ý sóng truyền từ m đến n nên điểm m chạy trước điểm n trên đường tròn tam giác (như hình vẽ).

Sau $\delta t$ta, chúng ta có thể xác định vị trí của điểm ${{m}_{2}}$. Dựa vào độ lệch pha giữa 2 điểm m và n để phán đoán trạng thái của điểm n.

Chúng tôi nhận được kết quả: các điểm bên trái của antinode dao động hướng xuống và các điểm bên phải của antinode dao động hướng lên.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục